businessmen discussing at office

Krīzes komunikācijas plāna kontrolsaraksts

Krīzes komunikācijas plāns ir svarīgs rīks, kas palīdz organizācijām krīzes laikā efektīvi pasniegt savus ziņas. Šis kontrolsaraksts var palīdzēt izveidot visaptverošu stratēģiju jūsu saziņas mērķu sasniegšanai krīzes laikā.

Krīzes komunikācijas plāna kontrolsaraksta svarīgums

Neatkarīgi no tā, kurā nozarē strādājat, ir svarīgi izstrādāt krīzes komunikācijas plānu. Jebkurā brīdī var rasties negaidīta situācija, piemēram, ārkārtas situācijas sabiedrības veselības jomā, kā piemēram, Covid-19 krīze, tāpēc sagatavošanās var palīdzēt efektīvi sazināties un līdz minimumam samazināt krīzes ietekmi uz jūsu uzņēmumu.

Viena no svarīgākajām iezīmēm krīzes komunikācijā ir savlaicīga plānošana. Ziedojot laiku, lai izstrādātu saziņas plānu krīzes laikā, pirms tā sākas, jūs varat nodrošināt skaidru un kodolīgu stratēģiju, kas jāievēro, ja un kad notiek katastrofa. Kontrolsaraksts var palīdzēt noteikt efektīvus risku komunikācijas stratēģijas galvenos elementus, un tas nozīmē, ka varat sagatavoties jebkam.

Kuri būs ieguvēji no krīzes komunikācijas plāna kontrolsaraksta

Jebkura organizācija var būt ieguvēja no krīzes komunikācijas stratēģijas ieviešanas. Neatkarīgi no tā, vai jūs strādājat privātajā vai valsts sektorā, vai esat bezpeļņas organizācija, ir būtiski, lai jūs būtu sagatavojies krīzei. Krīzes komunikācijas plāna kontrolsaraksts var palīdzēt uzsākt efektīvas stratēģijas izstrādi tā paveikšanai.

 • Uzņēmumu īpašnieki

Ja jums pieder vai jūs vadāt uzņēmumu, tad jums jābūt gatavam krīzes iespējamībai. Krīzes komunikācijas plāna kontrolsaraksts var palīdzēt jums sagatavoties reaģēšanai katastrofas gadījumā.

 • Vadītāji

Ja jūs vadat cilvēku komandu, tad jums ir jāsagatavojas krīzes iespējamībai. Jūsu pienākums būs nodrošināt, lai visi zinātu, ko darīt un kā efektīvi sazināties krīzes gadījumā.

 • Darbinieki

Ja esat darbinieks, jums ir jāapzinās sava uzņēmuma krīzes komunikācijas stratēģija. Krīzes gadījumā jums būs svarīgi zināt, kā sazināties ar klientiem un plašu sabiedrību.

Izpētiet mūsu krīzes komunikācijas plāna kontrolsarakstu

Krīzes komunikācijā ir dažas iezīmes, kas būtu jāiekļauj ikvienā plānā. Šeit mēs esam izklāstījuši to, ko uzskatām par vissvarīgākajiem efektīvas krīzes komunikācijas stratēģijas komponentiem.

Krīzes komunikācijas plāna kontrolsaraksts

Tas ietver visus, kurus krīze varētu ietekmēt, piemēram, darbiniekus, klientus, piegādātājus, ieguldītājus utt.

Kāpēc ir svarīgi noteikt ieinteresētās personas?

Ir svarīgi apsvērt, kā krīze ietekmēs katru no šīm grupām un kādas varētu būt to īpašās vajadzības un bažas. Tas palīdzēs pielāgot savu krīzes komunikācijas stratēģiju katras grupas vajadzībām.

Kā noteikt ieinteresētās personas?

Apdomājiet, ko krīze varētu ietekmēt gan pozitīvi, gan negatīvi, un padomājiet par to, kam ir ieinteresētība iznākumā. Piemēram, ja esat uzņēmuma īpašnieks, tad jūsu darbinieki, klienti, piegādātāji un ieguldītāji – visi tiks uzskatīti par ieinteresētajām personām. Ja esat bezpeļņas organizācija, tad jūsu ieinteresētās personas var būt donori, brīvprātīgie, ieguvēji un plašāka sabiedrība.

Kādus rīkus izmantot ieinteresēto personu identificēšanai?

 • ieinteresēto personu analīzes rīku — lai izveidotu savu ieinteresēto personu karti
 • izklājlapas vai tabulas – lai uzskaitītu ieinteresētās personas un viņu intereses

Tās varētu būt atsevišķas personas, piemēram, izpilddirektors vai prezidents, bet tā varētu būt arī cilvēku komanda.

Kāpēc ir svarīgi noteikt, kurš būs atbildīgs par saziņu krīzes laikā?

Ir svarīgi, lai kāds būtu atbildīgs par saziņu, lai komandķēde būtu skaidra un visi zinātu, kur doties, lai iegūtu informāciju. Tas palīdzēs nodrošināt, ka komunikācija ir skaidra un kodolīga.

Divi komandas locekļi diskutē

Kā noteikt, kurš būs atbildīgs par komunikāciju krīzes laikā?

Labākais veids, kā to izdarīt, ir iecelt kādu atsevišķu cilvēku vai veselu komandu vēl pirms krīzes. Ideālais cilvēks, kas krīzes laikā ir atbildīgs par komunikāciju, ir cilvēks, kurš ir pietiekoši augsta līmeņa un spēj skaidri domāt stresa apstākļos. Viņam vajadzētu arī spēt labi komunicēt ar cilvēkiem gan mutiski, gan rakstiski.

Kādi rīki jāizmanto, lai noteiktu, kurš būs atbildīgs par komunikāciju krīzes laikā?

 • izklājlapu — potenciālo kandidātu sarakstam šai lomai
 • tikšanos kalendāru — lai ieplānotu tikšanos lomas apspriešanai un ieceltu kādu tajā

Kad esat noteicis, kurš būs atbildīgs par krīzes komunikāciju, jums ir jāpārliecinās, ka cilvēks saprot, ko no viņa šajā lomā sagaida.

Kāpēc ir svarīgi, lai jūsu krīzes komunikācijas speciālists apzinātos savus pienākumus?

Personai, kas ir atbildīga par krīzes komunikācijas stratēģijas īstenošanu, ir jābūt skaidrai par to, kādi ir viņu pienākumi, lai krīzes gadījumā viņi varētu rīkoties ātri un efektīvi. Tas nozīmē vairāk nekā tikai zināt plānu – viņiem ir arī jāapzinās uzņēmuma vispārējā komunikācijas stratēģija un jāspēj domāt ar savu galvu.

Kā likt krīzes komunikācijas speciālistam apzināties savus pienākumus

Labākais veids, kā to izdarīt, ir apsēsties kopā ar viņu un detalizēti izskatīt plānu, izceļot viņa konkrētās lomas un pienākumus. Jums arī jānodrošina viņiem jebkāda apmācība vai resursi, kas viņiem būtu nepieciešama, lai efektīvi veiktu savus pienākumus.

Kādi rīki jāizmanto, lai krīzes komunikācijas speciālists apzinātos savus pienākumus

 • tikšanos “aci pret aci” – lai izietu cauri plānam un apspriestu konkrētas lomas un pienākumus
 • unapmācību resursi – lai nodrošinātu atbildīgo personu ar zināšanām un prasmēm tām nepieciešamas, lai efektīvi veiktu savus pienākumus
 • saziņas stratēģija – lai nodrošinātu, ka atbildīgā persona pārzina uzņēmuma vispārējo komunikācijas stratēģiju

Jau iepriekš izlemiet, kuri kanāli (piemēram, e-pasts, īsziņas, sociālie mediji) tiks izmantoti saziņai, lai jūs varētu ātri izteikties, ja rodas ārkārtas situācija.

Kāpēc ir svarīgi noteikt, kuri kanāli tiks izmantoti krīzes komunikācijai?

Krīzes laikā ir svarīgi komunicēt ar savu komandu un ieinteresētajām personām, izmantojot tos kanālus, kas tos sasniegs visefektīvāk. Ir svarīgi arī iepriekš noteikt, kuri kanāli tiks izmantoti saziņai, lai jūs varētu ātri izteikties, tiklīdz rodas ārkārtas situācija. Tādējādi jūs varat nodrošināt, ka visi saņem vienu un to pašu ziņu un ka neviens nepaliek tumsā un neziņā krīzes laikā.

Kā noteikt, kuri kanāli tiks izmantoti krīzes komunikācijai?

Apdomājiet, kas ir jūsu auditorija un kādām saziņas metodēm viņi, visticamāk, atbildēs. Piemēram, iekšējai saziņai ar darbiniekiem ir nepieciešama metode, kurai viņi var viegli piekļūt darba laikā, piemēram, e-pasts vai iekštīkla sistēma. Ja sazināsities ar klientiem, jums būs jāizmanto metode, kurai viņi var piekļūt jebkurā laikā, piemēram, sociālie mediji vai uzņēmuma mājaslapa.

LiveAgent daudzkanālu pieteikumu apstrāde

Kādi rīki jāizmanto, lai noteiktu, kādus kanālus izmantosiet informācijas sniegšanai krīzes situācijās?

 • izklājlapu — lai uzskaitītu dažādus kanālus un to auditorijas
 • pētījumu — lai noskaidrotu, kuri kanāli ir visefektīvākie, lai sasniegtu savu auditoriju (piemēram, Twitter ziņu analīze)
 • aptaujas rīku — lai pavaicātu savai komandai vai auditorijai, kādiem kanāliem viņi dod priekšroku (t. i., kāds ir viņu skatījums uz jūsu organizācijas krīzes komunikāciju)
 • analīzes rīku — aplūkojiet datus no iepriekšējām krīzēm, lai redzētu, kuri kanāli bija visefektīvākie mērķauditorijas sasniegšanai
 • LiveAgent
 • – lai krīzes laikā sazinātos caur visiem izvēlētajiem kanāliem

Tas ir labs veids, kā nodrošināt, lai visa komunikācija visos kanālos būtu konsekventa neatkarīgi no tā, kurš to veic.

Kāpēc ir svarīgi izveidot sagataves galvenajām ziņām?

Konsekvence ir svarīga krīzes komunikācijā, jo palīdz veidot uzticību ar jūsu auditoriju. Ja adresāti redz vienu un to pašu ziņu, kas nāk no dažādiem avotiem, tad tie drīzāk uzskata, ka tā ir patiesība. Turklāt konsekventa ziņapmaiņa palīdzēs novērst neskaidrības un nodrošināt, ka visi ir lietas kursā.

Kā izveidot sagataves galvenajām ziņām?

Jums būs jāapsver dažādi kanāli, kurus izmantosit, un jāizveido sagatave katram no tiem. Piemēram, ja izmantojat e-pastu, izveidojiet ziņas sagatavi, kuru varat viegli pielāgot atbilstošajai informācijai. Sociālajos medijos jūs vēlēsities izveidot sagatavi, ko varat izmantot visās platformās, kurās atrodaties.

LiveAgent iepriekšsagatavotas ziņas

Kādus rīkus izmantot, lai izveidotu sagataves galvenajām ziņām?

 • teksta redaktors – lai uzrakstītu sagataves
 • grafiskā dizaina programmatūru – lai izveidotu vizuāli pievilcīgu sagatavi

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ) var būt noderīgs veids, kā sniegt informāciju ieinteresētajām personām krīzes laikā.

Kāpēc ir svarīgi izveidot BUJ?

Biežāk uzdoto jautājumu lapa jūsu mājaslapā palīdz novērst neskaidrības un nodrošināt, ka visi saņem vienu un to pašu informāciju. Turklāt tā var palīdzēt ietaupīt laiku, jo jums nebūs jāatbild uz tiem pašiem, bieži atkārtojušamies jautājumiem vairākkārt.

Kā izveidot biežāk uzdotos jautājumus?

Jums būs jāapsver, kas ir jūsu auditorija un kādi jautājumi tajā varētu rasties. Piemēram, ja sazināsities ar darbiniekiem, vēlēsities iekļaut jautājumus par uzņēmuma noteikumiem ārkārtas situācijās. Ja sazināsities ar klientiem, jūs vēlēsities iekļaut jautājumus par to, kā krīze ietekmēs viņus.

LiveAgent izmaksu kalkulatora BUJ lapa

Kādus rīkus izmantot biežāk uzdoto jautājumu izveidei?

 • teksta redaktoru — lai uzrakstītu biežāk uzdotos jautājumus
 • izpētes rīku — lai noskaidrotu, kādi jautājumi jūsu auditorijai varētu rasties (piemēram, Twitter ziņu analīze)

Krīzes laikā plašsaziņas līdzekļi var būt spēcīgs līdzeklis, lai informāciju izplatītu plašai sabiedrībai.

Kāpēc ir svarīgi plānot, kā jūs rīkosieties ar pieprasījumiem no plašsaziņas līdzekļiem?

Lai gan plašsaziņas līdzekļi var būt spēcīgs veids, kā krīzes laikā sasniegt savu auditoriju, tie var būt arī uzmācīgi un graujoši. Tāpēc jums ir jābūt plānam, kā jūs tiksiet galā ar mediju jautājumiem. Ja varēsiet kontrolēt ziņas, ko izplata plašsaziņas līdzekļi, tad varēsiet nodrošināt, ka jūsu auditorija saņem precīzu un savlaicīgu informāciju.

Kā plānot plašsaziņas līdzekļu pieprasījumu apstrādi?

Ir vairāki jautājumi, uz kuriem jums ir jāatbild, tostarp: “Vai ir labākais iecelt pārstāvi, kas būs galvenais saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem?”, “Vai mēs rīkosim preses konferenci?” un “Vai mums vajadzētu izdot paziņojumu presei?” Ir jādomā arī par to, kādu informāciju jūs sniegsiet medijiem un kā jūs to darīsiet.

Tehniskā atbalsta ilustrācija

Kādus rīkus izmantot pieprasījumu apstrādei no plašsaziņas līdzekļiem?

 • apmācību – lai sagatavotu iecelto pārstāvi efektīvai jūsu vēstījuma paziņošanai medijiem
 • teksta redaktoru – lai sagatavotu sarakstu ar galvenajiem punktiem, kas viņiem būs jāiekļauj ikvienā intervijā
 • pārskata rīku – lai iepriekš izskatītu galvenos sarunu punktus ar krīzes komunikāciju komandu

Krīzes laikā ir svarīgi izstrādāt plānu saziņai ar darbiniekiem, lai visi būtu lietas kursā un lai tiktu izplatīta precīza informācija.

Kāpēc ir svarīgi ieskicēt procesu saziņai ar darbiniekiem krīzes laikā?

Krīzes laikā ir svarīgi sazināties ar darbiniekiem, lai visi zinātu, kas notiek un kāda būs uzņēmuma reakcija uz krīzi. Turklāt tas var palīdzēt novērst baumu un spekulāciju izplatīšanos.

klientu apkalpošanas programmatūra - ilustrācija

Kā ieskicēt procesu saziņai ar darbiniekiem krīzes laikā?

Vispirms jāizraugās, kurš būs atbildīgs par saziņu ar darbiniekiem. Tā varētu būt personāla nodaļa vai kāds no komunikāciju nodaļas. Tad ir jānosaka, kā komunicēsiet ar darbiniekiem – piemēram, vai nosūtīsiet e-pastu, sarīkosiet sapulci vai ierakstīsiet video paziņojumu? Tas ir atkarīgs no jūsu uzņēmuma lieluma un krīzes smaguma.

Kādus rīkus izmantot saziņai ar darbiniekiem krīzes laikā?

 • E-pasta klientu – paziņojumu sūtīšanai, izmantojot interneta
 • sapulču plānotāju – lai noteiktu piemērotu laiku krīzes apspriešanai
 • tīmekļa semināra programmatūru
 • – lai sarīkotu tiešsaistes sapulci vai ierakstītu video paziņojumu

Tiklīdz esat izveidojis savu krīzes komunikācijas stratēģiju, ir pienācis laiks apmācīt svarīgākos darbiniekus, lai viņi zinātu, ko darīt krīzes gadījumā.

Kāpēc ir svarīgi apmācīt svarīgākos darbiniekus par jūsu ārkārtas rīcības plānu?

Tie ir cilvēki, kas būs atbildīgi par plāna īstenošanu krīzes gadījumā. Apmācot viņus savlaicīgi, varat būt droši, ka viņi zinās, ko darīt, ja notiks katastrofa un viņi būs gatavi jebkādai notikumu attīstībai.

Kā apmācīt svarīgākos darbiniekus par jūsu ārkārtas rīcības plānu?

Pirmais solis ir noskaidrot, kas ir jūsu svarīgākie darbinieki – parasti tie ir cilvēki vadības vai komunikāciju amatos. Pēc tam jums viņiem jānodrošina apmācība par krīzes komunikācijas plānu, ko var veikt, izmantojot dažādas metodes, piemēram, personīgas apmācību nodarbības, tiešsaistes kursus vai drukātu rokasgrāmatu.

Kādus rīkus izmantot, lai apmācītu svarīgākos darbiniekus par jūsu ārkārtas rīcības plānu?

 • apmācības rokasgrāmatu – lai sniegtu viegli pieejamu pārskatu par krīzes komunikācijas plānu
 • tiešsaistes kursus – lai nodrošināt interaktīvāku apmācību pieredzi
 • personīgu apmācību – lai nodrošinātu, ka svarīgākie darbinieki saprot plānu un jūtas komfortabli saistībā ar to

Jūsu tiešsaistes krīzes saziņas plāns nav statisks dokuments – tas ir regulāri jāpārskata un jāatjaunina, lai nodrošinātu tā atbilstību un efektivitāti, kā arī jāsaglabā digitāli, lai tam būtu viegli piekļūt.

Kāpēc ir svarīgi regulāri pārskatīt un atjaunināt tiešsaistes krīzes saziņas plānu?

Pasaule strauji mainās, un, ko reiz varēja uzskatīt par efektīvu saziņu krīzes laikā, iespējams, tāda vairs nav. Turklāt, uzņēmumam augot un mainoties, jūsu plānam un komunikācijas mērķiem būs jāmainās līdz ar to. Regulāri pārskatot un atjauninot plānu, jūs varat būt drošs, ka tas vienmēr būs aktuāls.

Kā regulāri pārskatīt un atjaunināt tiešsaistes krīzes saziņas plānu?

Atlicināt laiku vismaz reizi gadā vai pēc kāda cita iepriekš noteikta laikposma, lai pārskatītu visu dokumentu un veiktu nepieciešamās izmaiņas. Ja uzņēmumā ir būtiskas izmaiņas, piemēram, izmaiņas vadībā vai jauna produkta laišana tirgū, plāns ir jāatjaunina.

klientu apkalpošanas analīze - ilustrācija

Kādus rīkus izmantot tiešsaistes krīzes saziņas plāna pārskatīšanai un atjaunināšanai?

 • ikgadējs pārskats – lai iegūtu perspektīvu par krīzes saziņu uzņēmumā un nodrošinātu, ka plāns joprojām ir atbilstošs un efektīvs
 • izmaiņu izsekošanas programmatūru – lai saglabātu ierakstus par jebkurām plāna modifikācijām laika gaitā
 • projektu vadības programmatūrā – lai palīdzētu koordinēt pārskatīšanas un atjaunināšanas procesu

Padomi, kā krīzes laikā saglabāt mieru

Izvairieties no pieņēmumiem

Saskaroties ar krīzi, var rasties kārdinājums izteikt pieņēmumus par to, kas notiek un kas jādara. Taču nereti tas var radīt lielākas problēmas, nekā atrisināt. Ir svarīgi saglabāt mieru un izvairīties no pieņēmumiem, lai jūs varētu skaidri domāt un pieņemt vislabākos lēmumus.

Paņemiet regulārus pārtraukumus

Krīzes laikā ir svarīgi koncentrēties un veikt uzdevumus. Tomēr tas var būt grūti izdarāms, ja jūtaties pārņemts vai saspringts. Ja attopieties šādā situācijā, paņemiet pārtraukumu, kad vien nepieciešams, lai jūs varētu atgriezties pie problēmas ar svaigiem spēkiem un būtu gatavi to risināt tālāk. Ja nav laika kārtīgam pārtraukumam, tad paņemiet vismaz pauzi atelpai un centieties izvēdināt galvu kaut uz pāris minūtēm.

Izvairieties pieņemt pārsteidzīgus lēmumus

Kad esat pakļauts spiedienam, var būt viegli pieņemt pārsteidzīgus lēmumus, kurus vēlāk nožēlojat. Ja iespējams, izvairieties pieņemt svarīgus lēmumus, līdz krīze ir beigusies un jums ir bijis laiks visu pārdomāt. Ja jums ir jāpieņem lēmums, veltiet tam laiku un izsveriet visas iespējas, pirms izlemat kaut ko darīt.

Vadiet caurskatāmi un godīgi

Krīzes laikā ir svarīgi būt atklātam ar savu komandu, saviem klientiem un sabiedrību. Esiet atklāti par to, ko zināt un nezināt – cilvēki novērtēs jūsu godīgumu, un tas palīdzēs veidot uzticības pilnas attiecības ar viņiem. Tas arī nozīmēs, ka visi tiek precīzi informēti par notiekošo.

Koncentrējieties uz to, lai vispirms parūpētos par sevi

Grūtos brīžos var viegli aizmirst par savām vajadzībām. Tomēr ir svarīgi vispirms un galvenokārt rūpēties par sevi. Tas nozīmē, ka jāgādā par to, lai jūs ēstu un gulētu pietiekoši, regulāri vingrotu un veltītu laiku sev, kad tas ir nepieciešams. Šādi rīkojoties, jūs varēsit labāk pārvarēt krīzi un palīdzēt arī citiem.

Krīzes komunikācijas plāna kontrolsaraksta kopsavilkums

 • Noskaidrojiet ieinteresētās personas
 • Nosakiet, kurš būs atbildīgs par saziņu krīzes laikā
 • Ļaujiet savam krīzes komunikācijas profesionālim apzināties savus pienākumus
 • Nosakiet, kādi kanāli tiks izmantoti krīzes saziņai, izmantojot LiveAgent
 • Sagatavju izveide galvenajām ziņām, lai nodrošinātu konsekvenci
 • Uzrakstiet biežāk uzdoto jautājumu melnrakstu, lai palīdzētu atbildēt uz biežāk uzdotajiem jautājumiem no ieinteresētajām personām
 • Izplānojiet, kā jūs apstrādāsiet pieprasījumus no plašsaziņas līdzekļiem
 • Ieskicējiet procesu saziņai ar darbiniekiem krīzes laikā
 • Apmāciet svarīgāko personālu jūsu ārkārtas rīcības plānā
 • Regulāri pārskatiet un atjauniniet savu tiešsaistes krīzes saziņas plānu

Frequently asked questions

Kas ir 5 lietas, kas ir jāiekļauj krīzes plānā?

Tās(to) personas(-u) vārds(-i), kura(-as) uzņemsies atbildību krīzes gadījumā. Skaidrs un īss krīzes situācijas izklāsts un veicamie pasākumi. Svarīgāko darbinieku saraksts un viņu kontaktinformācija. Procedūras uzņēmuma īpašuma un konfidenciālas informācijas aizsardzībai. Protokoli saziņai ar darbiniekiem, klientiem un plašsaziņas līdzekļiem.

Cik bieži būtu jāatjaunina krīzes komunikācijas plāns?

Uz šo jautājumu nav vienas universālas atbildes, jo krīzes komunikācijas plāna atjaunināšanas biežums atšķirsies atkarībā no organizācijas riska profila un tā riska rakstura. Tomēr lielākā daļa ekspertu ir vienisprātis, ka vismaz reizi gadā krīzes komunikācijas plāns būtu jāpārskata un jāatjaunina.

Kādas ir priekšrocības, ja jums ir krīzes komunikācijas plāna ?

Iespējams, visacīmredzamākā priekšrocība ir tā, ka tas var palīdzēt jums efektīvi vadīt un reaģēt krīzes situācijā, samazinot kaitējumu jūsu uzņēmumam un tā reputācijai. Nākotnes plānošana, kas ir viena no galvenajām krīzes komunikācijas iezīmēm, arī palīdzēs jums paredzēt un sagatavoties iespējamām krīzēm, noteikt galvenās ieinteresētās personas un izstrādāt atbilstošus ziņojumus katrai grupai, pārvaldīt ienākošo informāciju krīzes situācijā, koordinēt dažādu jūsu uzņēmuma struktūrvienību centienus un novērtēt krīzes reaģēšanas efektivitāti pēc tam, kad tā ir mazinājusies. Vienkārši sakot, labi pārdomāts plāns var radīt būtisku atšķirību starp veiksmīgu vētras pārvarēšanu un pakļaušanos tai. Ja jūsu uzņēmums nav gatavs ārkārtas situācijām sabiedrības veselības jomā, piemēram, Covid-19 krīzei, tagad būtu piemērots laiks, lai izveidotu plānu citu katastrofu gadījumiem, kas varētu notikt nākotnē.

Kam būtu jābūt atbildīgam par saziņu krīzes laikā?

Skaidra un efektīva saziņa krīzes laikā ir būtiska, lai nodrošinātu, ka visi ir uz viena viļņa un zina, kas ir jādara. Lai gan ir daudz dažādu cilvēku, kas krīzes laikā varētu būt atbildīgi par komunikāciju, ir svarīgi izvēlēties kādu, kurš spētu saglabāt mieru stresa apstākļos un sniegt visu attiecīgo informāciju skaidri un kodolīgi. Viens no cilvēkiem, kurš krīzes laikā varētu būt atbildīgs par komunikāciju, ir komandas vadītājs vai pārraugs – viņi būtu atbildīgi par to, lai visi komandas locekļi tiktu pastāvīgi informēti par norisēm un viņiem būtu skaidra izpratne par to, kas ir jādara. Vēl viena iespēja būtu iecelt specializētu komunikāciju darbinieku, kura vienīgā atbildība būtu vadīt visu komunikāciju krīzes laikā – šim cilvēkam vajadzētu būt virtuozam, risinot saspringtas situācijas, un būt ļoti informētam par to, kā efektīvi sazināties ar dažādām auditorijām.

Kādi ir seši krīzes pārvarēšanas posmi?

Jūsu krīzes komunikācijas galvenajiem aspektiem vajadzētu būt: atzīt situāciju un noteikt labāko rīcības virzienu. Rīkojieties ātri, lai mazinātu ietekmi un novērstu turpmākos zaudējumus. Sazinieties ar galvenajām ieinteresētajām personām. Informējiet medijus un kontrolējiet to skatījumu uz krīzes saziņu ar jūsu uzņēmumu. Tieciet galā ar juridiskajiem jautājumiem. Novērtējiet reakciju uz krīzi un to, vai jūsu komunikācijas mērķi ir sasniegti.

Saistīti Resursi

Mūsu mājaslapa izmanto sīkdatnes. Turpinot, mēs pieņemam, ka Jūs dodat atļauju izvietot sīkfailus, kā ir aprakstīts mūsu privātuma un sīkdatņu politiku.

×
Pierakstieties uz individuālu zvanu un uzziniet, kā LiveAgent var palīdzēt Jūsu biznesam.

Esam pieejami uz vairākiem datumiem

Pierakstīties uz demonstrāciju