businessmen discussing at office

Krīzes komunikācijas plāna kontrolsaraksts

Krīzes komunikācijas plāns ir svarīgs rīks, kas palīdz organizācijām krīzes laikā efektīvi pasniegt savus ziņas. Šis kontrolsaraksts var palīdzēt izveidot visaptverošu stratēģiju jūsu saziņas mērķu sasniegšanai krīzes laikā.

Krīzes komunikācijas plāna kontrolsaraksta svarīgums

Neatkarīgi no tā, kurā nozarē strādājat, ir svarīgi izstrādāt krīzes komunikācijas plānu. Jebkurā brīdī var rasties negaidīta situācija, piemēram, ārkārtas situācijas sabiedrības veselības jomā, kā piemēram, Covid-19 krīze, tāpēc sagatavošanās var palīdzēt efektīvi sazināties un līdz minimumam samazināt krīzes ietekmi uz jūsu uzņēmumu.

Viena no svarīgākajām iezīmēm krīzes komunikācijā ir savlaicīga plānošana. Ziedojot laiku, lai izstrādātu saziņas plānu krīzes laikā, pirms tā sākas, jūs varat nodrošināt skaidru un kodolīgu stratēģiju, kas jāievēro, ja un kad notiek katastrofa. Kontrolsaraksts var palīdzēt noteikt efektīvus risku komunikācijas stratēģijas galvenos elementus, un tas nozīmē, ka varat sagatavoties jebkam.

Kuri būs ieguvēji no krīzes komunikācijas plāna kontrolsaraksta

Jebkura organizācija var būt ieguvēja no krīzes komunikācijas stratēģijas ieviešanas. Neatkarīgi no tā, vai jūs strādājat privātajā vai valsts sektorā, vai esat bezpeļņas organizācija, ir būtiski, lai jūs būtu sagatavojies krīzei. Krīzes komunikācijas plāna kontrolsaraksts var palīdzēt uzsākt efektīvas stratēģijas izstrādi tā paveikšanai.

 • Uzņēmumu īpašnieki

Ja jums pieder vai jūs vadāt uzņēmumu, tad jums jābūt gatavam krīzes iespējamībai. Krīzes komunikācijas plāna kontrolsaraksts var palīdzēt jums sagatavoties reaģēšanai katastrofas gadījumā.

 • Vadītāji

Ja jūs vadat cilvēku komandu, tad jums ir jāsagatavojas krīzes iespējamībai. Jūsu pienākums būs nodrošināt, lai visi zinātu, ko darīt un kā efektīvi sazināties krīzes gadījumā.

 • Darbinieki

Ja esat darbinieks, jums ir jāapzinās sava uzņēmuma krīzes komunikācijas stratēģija. Krīzes gadījumā jums būs svarīgi zināt, kā sazināties ar klientiem un plašu sabiedrību.

Izpētiet mūsu krīzes komunikācijas plāna kontrolsarakstu

Krīzes komunikācijā ir dažas iezīmes, kas būtu jāiekļauj ikvienā plānā. Šeit mēs esam izklāstījuši to, ko uzskatām par vissvarīgākajiem efektīvas krīzes komunikācijas stratēģijas komponentiem.

Krīzes komunikācijas plāna kontrolsaraksts

Tas attiecas uz visiem, kurus krīze varētu ietekmēt, piemēram, darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem, ieguldītājiem utt.

Kāpēc ir svarīgi noteikt savas ieinteresētās personas?

Ir svarīgi apsvērt, kā krīze ietekmēs katru no šīm grupām un kādas varētu būt to īpašās vajadzības un bažas. Tas palīdzēs pielāgot savu krīzes komunikācijas stratēģiju katras grupas vajadzībām.

Kā noteikt savas ieinteresētās personas?

Apdomājiet, ko krīze varētu ietekmēt gan pozitīvi, gan negatīvi, un padomājiet par to, kam ir finansiāla interese par iznākumu. Piemēram, ja esat uzņēmuma īpašnieks, tad jūsu darbinieki, klienti, piegādātāji un ieguldītāji visi būtu uzskatāmi par ieinteresētajām personām. Ja esat bezpeļņas organizācija, tad jūsu ieinteresētās personas var būt donori, brīvprātīgie, labuma saņēmēji un plaša sabiedrība.

uzņēmuma stratēģijas attīstība - ilustrācija

Kādus rīkus izmantot savu ieinteresēto personu identificēšanai?

 • ieinteresēto personu analīzes rīks — lai izveidotu savu ieinteresēto personu vizuālu karti
 • tabula
 • – uzskaitiet ieinteresētās personas un viņu intereses.

Tie varētu būt atsevišķi indivīdi, piemēram, izpilddirektors vai prezidents, vai tā varētu būt cilvēku komanda.

Kāpēc ir svarīgi noteikt, kas būs atbildīgs par saziņu krīzes laikā?

Ir svarīgi, lai kāds būtu atbildīgs par saziņu, lai būtu skaidra komandķēde un visi zinātu, kur saņemt informāciju. Tas palīdzēs nodrošināt, ka komunikācija ir skaidra un kodolīga.

Kā noteikt, kurš būs atbildīgs par saziņu krīzes laikā?

Labākais veids, kā to izdarīt, ir iecelt kādu cilvēku vai cilvēku komandu par atbildīgo jau pirms krīzes. Ideālais cilvēks, kas krīzes laikā ir atbildīgs par komunikāciju, ir cilvēks, kurš ir augsta līmeņa un spēj skaidri domāt stresa apstākļos. Tam vajadzētu arī labi komunicēt ar cilvēkiem gan mutiski, gan rakstiski.

Kādi rīki jāizmanto, lai noteiktu, kurš būs atbildīgs par saziņu krīzes laikā?

krīzes vadītājs - ilustrācija
 • tabula — potenciālo kandidātu saraksts šai lomai
 • tikšanās kalendārs — lai plānotu tikšanos un apspriestu šo lomu un izvēlētos atbildīgo

Tiklīdz esat noteicis, kurš būs atbildīgs par krīzes komunikācijas centieniem, jums ir jāpārliecinās, ka cilvēks saprot, ko no viņa sagaida šajā lomā.

Kāpēc ir svarīgi, lai jūsu krīzes komunikācijas speciālists apzinātos savus pienākumus?

Personai, kas ir atbildīga par krīzes komunikācijas stratēģijas īstenošanu, ir jābūt skaidrai izpratnei par to, kādi ir viņa pienākumi, lai krīzes gadījumā viņi varētu rīkoties ātri un efektīvi. Tas nozīmē vairāk nekā tikai zināšanas par plānu – viņiem ir arī jāapzinās uzņēmuma vispārējā komunikācijas stratēģija un jāspēj domāt ar savu galvu.

Kā palīdzēt krīzes komunikācijas profesionālim apzināties savus pienākumus

Labākais veids, kā to izdarīt, ir apsēsties pie viena galda ar viņu un detalizēti izskatīt plānu, izceļot viņu konkrētās lomas un pienākumus. Jums arī jānodrošina viņam jebkāda apmācība vai resursi, kas būtu nepieciešami, lai efektīvi veiktu savus pienākumus.

uzņēmējs izmanto savu roku, lai pagrieztu teksta kubu, lai tas kļūst par iespēju - ilustrācija

Kādi rīki jāizmanto, lai krīzes komunikācijas speciālists apzinātos savus pienākumus

 • tikšanās “aci pret aci” lai izietu cauri plānam un apspriestu konkrētus uzdevumus un pienākumus
 • apmācību resursus
 • – lai nodrošinātu atbildīgo personu ar zināšanām un prasmēm, kas tām nepieciešamas, lai efektīvi veiktu savus pienākumus
 • komunikācijas stratēģija – lai nodrošinātu, ka atbildīgā persona pārzina uzņēmuma vispārējo komunikācijas stratēģiju

Iepriekš izlemiet, kuri kanāli (piemēram, e-pasts, īsziņas, sociālie mediji) tiks izmantoti saziņai, lai jūs varētu ātri sniegt informāciju, ja rodas ārkārtas situācija.

Kāpēc ir svarīgi noteikt, kādi kanāli tiks izmantoti krīzes komunikācijai?

Krīzes laikā ir svarīgi sazināties ar savu komandu un ieinteresētajām personām, izmantojot tos kanālus, kas tos sasniegs visefektīvāk. Ir svarīgi arī iepriekš noteikt, kuri kanāli tiks izmantoti saziņai, lai jūs varētu ātri sniegt informāciju, ja rodas ārkārtas situācija. Tādējādi jūs varat nodrošināt, ka visi saņem vienu un to pašu ziņu, un ka neviens nav palicis neziņā krīzes laikā.

Kā noteikt, kuri kanāli tiks izmantoti krīzes komunikācijas centieniem?

Apdomājiet, kas ir jūsu auditorija un ar kādām saziņas metodēm viņi, visticamāk, atbildēs. Piemēram, ja tā ir iekšējā saziņa ar darbiniekiem, tad ir nepieciešama metode, kurai viņi var viegli piekļūt darba laikā, piemēram, e-pasts vai iekšējā tīkla sistēma. Ja sazināsities ar klientiem, jums būs jāizmanto metode, kurai viņi var piekļūt jebkurā laikā, piemēram, sociālie mediji vai uzņēmuma mājaslapa.

LiveAgent daudzkanālu pieteikumu apstrāde

Kādi rīki jāizmanto, lai noteiktu, kuri kanāli tiks izmantoti informācijas sniegšanai krīzes situācijās?

 • tabula — lai uzskaitītu dažādus kanālus un to auditorijas
 • pētījumi — lai noskaidrotu, kuri kanāli ir visefektīvākie savas auditorijas aizsniegšanai (piemēram, Twitter tvītu analīze)
 • aptaujas rīks
 • — lai pavaicātu savai komandai vai auditorijai, kādiem kanāliem viņi dod priekšroku (t. i., kāds ir viņu skatījums uz krīzes saziņu ar jūsu organizāciju)
 • analīzes rīks — aplūkojiet datus no iepriekšējām krīzēm, lai redzētu, kuri kanāli bija visefektīvākie mērķa auditorijas sasniegšanai
 • LiveAgent – lai krīzes gadījumā sazinātos caur visiem izvēlētajiem kanāliem.

Tas ir labs veids, kā nodrošināt, lai visa saziņa visos kanālos būtu konsistenta neatkarīgi no tā, kurš to sūta.

Kāpēc ir svarīgi izveidot sagataves galvenajām ziņām?

version=”1.0″ ?>Konsistence ir svarīga krīzes komunikācijā, jo palīdz veidot uzticamas attiecības ar savu auditoriju. Ja adresāti redz vienu un to pašu ziņu, kas nāk no dažādiem avotiem, tad drīzāk uzskata, ka tā ir patiesība. Turklāt konsistenta ziņapmaiņa palīdzēs novērst neskaidrības un nodrošināt, ka visi ir uz viena viļņa.

Kā izveidot sagataves galvenajām ziņām?

Jums būs jāapsver dažādi kanāli, kurus izmantosit, un jāizveido sagatave katram no tiem. Piemēram, ja izmantojat e-pastu, izveidojiet ziņas sagatavi, kuru var viegli pielāgot, izmantojot atbilstošo informāciju. Sociālajos medijos jūs vēlēsities izveidot sagatavi, ko var izmantot visās platformās, kurās atrodaties.

LiveAgent iepriekšsagatavotās ziņas

Kādus rīkus izmantot, lai izveidotu sagataves svarīgākajām ziņām?

 • teksta redaktors – lai pierakstītu sagataves
 • grafiskā noformējuma programmatūru – lai izveidotu vizuāli pievilcīgu sagatavi

Sagatavotas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ) var būt noderīgs veids, kā sniegt informāciju ieinteresētajām personām krīzes laikā.

Kāpēc ir svarīgi izstrādāt biežāk uzdoto jautājumu melnrakstu?

Biežāk uzdoto jautājumu lapas atrašanās jūsu mājaslapā palīdz novērst neskaidrības un nodrošināt, ka ikviens saņem vienu un to pašu informāciju. Turklāt tas var palīdzēt ietaupīt laiku, jo jums nebūs jāatbild uz tiem pašiem, bieži atkārtojušamies jautājumiem vairākas reizes.

Kā izveidot biežāk uzdoto jautājumu melnrakstu?

Jums būs jāapsver, kas ir jūsu auditorija un kādi jautājumi viņiem varētu rasties. Piemēram, ja sazināsities ar darbiniekiem, vēlēsities iekļaut jautājumus par uzņēmuma politiku ārkārtas situācijās. Ja sazināsities ar klientiem, jums būs jāiekļauj jautājumi par to, kā krīze ietekmēs viņus.

LiveAgent izmaksu kalkulatora BUJ lapa

Kādus rīkus izmantot biežāk uzdoto jautājumu melnraksta izveidei?

 • teksta redaktors — lai uzrakstītu biežāk uzdotos jautājumu melnrakstu
 • izpētes rīks — lai noskaidrotu, kādi jautājumi jūsu auditorijai varētu rasties (piemēram, Twitter tvītu analīze)

Krīzes laikā plašsaziņas līdzekļi var būt spēcīgs līdzeklis, lai izplatītu sabiedrībai informāciju.

Kāpēc ir svarīgi izplānot, kā jūs apstrādāsiet pieprasījumus no plašsaziņas līdzekļiem?

Lai gan mediji var būt spēcīgs veids, kā krīzes laikā sasniegt savu auditoriju, tie var būt arī uzmācīgi un graujoši. Tāpēc jums ir jābūt plānam, kā jūs apstrādāsiet mediju jautājumus. Ja varat kontrolēt ziņas, ko izplata plašsaziņas līdzekļi, varat nodrošināt, ka jūsu auditorija saņem precīzu un savlaicīgu informāciju.

Kā plānot apstrādi pieprasījumiem no plašsaziņas līdzekļiem?

Ir vairāki jautājumi, uz kuriem jums ir jāatbild, tostarp: “Vai ir nepieciešamas iecelt pārstāvi, kas būs galvenais runasvīrs saziņā ar plašsaziņas līdzekļiem?”, “Vai mēs rīkosim preses konferenci?” un “Vai mums vajadzētu izziņot paziņojumu presei?” Ir jādomā arī par to, kādu informāciju jūs sniegsiet medijiem un kā jūs to izplatīsiet.

Tehniskā atbalsta ilustrācija

Kādus rīkus izmantot pieprasījumu apstrādei no plašsaziņas līdzekļiem?

 • apmācība – ieceltā pārstāvja efektīvai jūsu vēstījuma paziņošanai medijiem sagatavošanai
 • teksta redaktors – saraksta ar galvenajiem punktiem sagatavošanai, kas viņiem būtu jāiekļauj jebkurā intervijā
 • pārskatīšanas rīks – lai savlaicīgi pārbaudītu galvenos sarunas tematus ar krīzes komunikācijas komandu

Krīzes laikā ir svarīgi, lai ir izstrādāts plāns saziņai ar darbiniekiem, lai visi būtu lietas kursā un lai tiktu izplatīta precīza informācija.

Kāpēc ir svarīgi ieskicēt procesu saziņai ar darbiniekiem krīzes laikā?

Krīzes laikā ir svarīgi sazināties ar darbiniekiem, lai visi zinātu, kas notiek un kāda būs uzņēmuma krīzes reakcija. Turklāt tas var palīdzēt novērst baumu un spekulāciju izplatīšanos.

Kā ieskicēt procesu saziņai ar darbiniekiem krīzes laikā?

Vispirms jāizraugās, kurš būs atbildīgs par saziņu ar darbiniekiem. Tās varētu būt personāla nodaļa vai kāds, kas atbild par saziņu. Pēc tam ir jānosaka, kā komunicēsiet ar darbiniekiem – piemēram, vai nosūtīsiet e-pastu, sarīkosiet sapulci vai ierakstīsiet videoziņu? Tas būs atkarīgs no jūsu uzņēmuma lieluma un krīzes smaguma.

Facebook Messenger čata lietotne

Kādus rīkus izmantot saziņai ar darbiniekiem krīzes laikā?

 • E-pasta klients – ziņu sūtīšanai, izmantojot internetu
 • sapulču plānotāju – lai izvēlētos piemērotu laiku krīzes apspriešanai
 • tīmekļa semināru programmatūru – rīkotu tiešsaistes sapulci vai ierakstītu videoziņu

Tiklīdz esat izveidojis savu krīzes komunikācijas stratēģiju, ir pienācis laiks apmācīt svarīgākos darbiniekus, lai viņi zinātu, ko darīt krīzes gadījumā.

Kāpēc ir svarīgi apmācīt svarīgākos darbiniekus jūsu ārkārtas rīcības plānā?

Tie ir cilvēki, kas būs atbildīgi par plāna īstenošanu krīzes gadījumā. Apmācot viņus savlaicīgi, jūs varat būt droši, ka viņi zinās, ko darīt, ja notiks katastrofa un viņi būs gatavi jebkādai notikumu attīstībai.

Kā apmācīt svarīgākos darbiniekus jūsu ārkārtas rīcības plānā?

Pirmais solis ir noskaidrot, kas ir jūsu svarīgākais personāls – parasti tie ir cilvēki vadības vai komunikācijas amatos. Turklāt viņiem jānodrošina apmācība par krīzes komunikācijas plānu. To var paveikt, izmantojot dažādas metodes, piemēram, personas apmācības nodarbības, tiešsaistes kursus vai drukātas rokasgrāmatas.

aģenta apmācības ilustrācija

Kādus rīkus izmantot, lai apmācītu svarīgākos darbiniekus saistībā ar jūsu ārkārtas rīcības plānu?

 • apmācības rokasgrāmata – lai sniegtu viegli pieejamu pārskatu par krīzes komunikācijas plāna
 • tiešsaistes kursus – lai nodrošinātu interaktīvāku apmācību pieredzi
 • poersonīga apmācība – lai nodrošinātu, ka svarīgākais personāls saprot plānu un pārvalda to

Jūsu tiešsaistes krīzes komunikācijas plāns nav statisks dokuments – tas ir regulāri jāpārskata un jāatjaunina, lai nodrošinātu tā atbilstību un efektivitāti, kā arī jāsaglabā digitāli, lai būtu viegli tam piekļūt.

Kāpēc ir svarīgi regulāri pārskatīt un atjaunināt tiešsaistes krīzes komunikācijas plānu?

Pasaule strauji mainās, un, ko reiz to varēja uzskatīt par efektīvu komunikāciju krīzes laikā, iespējams, tāda vairs nav. Turklāt, uzņēmumam augot un mainoties, jūsu plānam un komunikācijas mērķiem būs jāmainās līdz ar to. Regulāri pārskatot un atjauninot plānu, jūs varat būt drošs, ka tas vienmēr būs aktuāls.

Kā regulāri pārskatīt un atjaunināt tiešsaistes krīzes komunikācijas plānu?

Atlicināt laiku vismaz reizi gadā vai ik pēc kāda cita iepriekš noteikta laikposma, lai pārskatītu visu dokumentu un veiktu nepieciešamās izmaiņas. Ja uzņēmumā ir būtiskas izmaiņas, piemēram, izmaiņas vadībā vai jauna produkta palaišana tirgū, plāns ir jāatjaunina.

Klientu apkalpošanas analīze - ilustrācija

Kādus rīkus izmantot tiešsaistes krīzes komunikācijas plāna pārskatīšanai un atjaunināšanai?

 • ikgadējs pārskats – lai iegūtu perspektīvu par krīzes komunikāciju uzņēmumā, kā arī lai nodrošinātu, ka plāns joprojām ir atbilstošs un efektīvs
 • izmaiņu kontroles programmatūra – lai reģistrētu ierakstus par jebkurām plāna modifikācijām laika gaitā
 • projektu vadības programmatūra – lai palīdzētu koordinēt pārskatīšanas un atjaunināšanas procesu

Padomi, kā krīzes laikā saglabāt mieru

Izvairieties no pieņēmumiem

Saskaroties ar krīzi, var rasties kārdinājums izteikt pieņēmumus par to, kas notiek un kas jādara. Taču nereti tas var radīt lielākas problēmas, nekā atrisināt. Ir svarīgi saglabāt mieru un izvairīties no pieņēmumiem, lai jūs varētu skaidri domāt un pieņemt vislabākos lēmumus.

Paņemiet regulārus pārtraukumus

Krīzes laikā ir svarīgi koncentrēties un veikt uzdevumus. Tomēr tas var būt grūti izdarāms, ja jūtaties pārņemts vai saspringts. Ja attopieties šādā situācijā, paņemiet pārtraukumu, kad vien nepieciešams, lai jūs varētu atgriezties pie problēmas ar svaigiem spēkiem un būtu gatavi to risināt tālāk. Ja nav laika kārtīgam pārtraukumam, tad paņemiet vismaz pauzi atelpai un centieties izvēdināt galvu kaut uz pāris minūtēm.

Izvairieties pieņemt pārsteidzīgus lēmumus

Kad esat pakļauts spiedienam, var būt viegli pieņemt pārsteidzīgus lēmumus, kurus vēlāk nožēlojat. Ja iespējams, izvairieties pieņemt svarīgus lēmumus, līdz krīze ir beigusies un jums ir bijis laiks visu pārdomāt. Ja jums ir jāpieņem lēmums, veltiet tam laiku un izsveriet visas iespējas, pirms izlemat kaut ko darīt.

Vadiet caurskatāmi un godīgi

Krīzes laikā ir svarīgi būt atklātam ar savu komandu, saviem klientiem un sabiedrību. Esiet atklāti par to, ko zināt un nezināt – cilvēki novērtēs jūsu godīgumu, un tas palīdzēs veidot uzticības pilnas attiecības ar viņiem. Tas arī nozīmēs, ka visi tiek precīzi informēti par notiekošo.

Koncentrējieties uz to, lai vispirms parūpētos par sevi

Grūtos brīžos var viegli aizmirst par savām vajadzībām. Tomēr ir svarīgi vispirms un galvenokārt rūpēties par sevi. Tas nozīmē, ka jāgādā par to, lai jūs ēstu un gulētu pietiekoši, regulāri vingrotu un veltītu laiku sev, kad tas ir nepieciešams. Šādi rīkojoties, jūs varēsit labāk pārvarēt krīzi un palīdzēt arī citiem.

Krīzes komunikācijas plāna kontrolsaraksta kopsavilkums

 • Noskaidrojiet ieinteresētās personas
 • Nosakiet, kurš būs atbildīgs par saziņu krīzes laikā
 • Ļaujiet savam krīzes komunikācijas profesionālim apzināties savus pienākumus
 • Nosakiet, kādi kanāli tiks izmantoti krīzes saziņai, izmantojot LiveAgent
 • Sagatavju izveide galvenajām ziņām, lai nodrošinātu konsekvenci
 • Uzrakstiet biežāk uzdoto jautājumu melnrakstu, lai palīdzētu atbildēt uz biežāk uzdotajiem jautājumiem no ieinteresētajām personām
 • Izplānojiet, kā jūs apstrādāsiet pieprasījumus no plašsaziņas līdzekļiem
 • Ieskicējiet procesu saziņai ar darbiniekiem krīzes laikā
 • Apmāciet svarīgāko personālu jūsu ārkārtas rīcības plānā
 • Regulāri pārskatiet un atjauniniet savu tiešsaistes krīzes saziņas plānu

Crisis communication plan checklist FAQ

What are 5 things that need to be included in a crisis plan?

The name(s) of the person(s) who will take charge in the event of a crisis. A clear and concise outline of the crisis situation and what actions need to be taken. A list of key personnel and their contact information. Procedures for safeguarding company property and confidential information. Protocols for communication with employees, customers, and the media.

How often should a crisis communication plan be updated?

There is no one-size-fits-all answer to this question, as the frequency with which a crisis communication plan should be updated will vary depending on the organization's risk profile and the nature of the risks it faces. However, most experts agree that a crisis communication plan should be reviewed and updated at least on an annual basis.

What are the benefits of having a crisis communication plan?

Perhaps the most obvious advantage is that it can help you effectively manage and respond to a crisis situation, minimizing the damage to your organization and its reputation. Planning ahead, which is one of the key characteristics in crisis communication, will also help you to anticipate and prepare for potential crises, identify key stakeholders and develop appropriate messages for each group, manage incoming information during a crisis situation ,coordinate efforts among various departments within your organization, and evaluate the effectiveness of your crisis response after it has subsided. Simply put, having a well thought out plan can mean the difference between successfully weathering a storm and being overwhelmed by it. If your business is not prepared for public health emergencies such as the Covid-19 crisis, now would be a good time to plan for any other disasters that might occur in future.

Who should be in charge of communication during a crisis?

Clear and effective communication in times of crisis is essential for ensuring that everyone is on the same page and knows what needs to be done. While there are many different people who could potentially be in charge of communication during a crisis, it is important to choose someone who will be able to remain calm under pressure and convey all the relevant information clearly and concisely. One person who could potentially be in charge of communication during a crisis is a team leader or supervisor - they would be responsible for ensuring that all team members are kept up-to-date on developments and have a clear understanding of what needs to be done. Another option would be to appoint a dedicated communications officer whose sole responsibility would be to manage all communication during a crisis - this person would need to be adept at handling high-pressure situations and have a keen understanding of how to effectively communicate with different audiences.

What are the six steps of handling a crisis?

The main aspects of your crisis communication efforts should be to: Assess the situation and determine the best course of action. Act quickly to mitigate the damage and prevent additional losses. Communicate with key stakeholders. Manage the media and their perspective on crisis communication from your organization. Deal with any legal issues. Evaluate the crisis response and if your communication goals were met.

Saistīti Resursi

Mūsu mājaslapa izmanto sīkdatnes. Turpinot, mēs pieņemam, ka Jūs dodat atļauju izvietot sīkfailus, kā ir aprakstīts mūsu privātuma un sīkdatņu politiku.

×
Pierakstieties uz individuālu zvanu un uzziniet, kā LiveAgent var palīdzēt Jūsu biznesam.

Esam pieejami uz vairākiem datumiem

Pierakstīties uz demonstrāciju