Attālinātā darba kontrolsaraksts

Attālinātā darba kontrolsaraksts

Attālinātā darba popularitāteei ir tendence pastāvīgi pieaugt, jo to pieņem arvien vairāk uzņēmumu. Ja esi viens no šiem darba devējiem, kura komanda ir attālināta, ir būtiski, lai viss noritētu raiti.

Šajā kontrolsarakstā ir izklāstītas nepieciešamie soļi attālinātā darba komandas vadīšanai, lai jūsu uzņēmums varētu attīstīties.

Kas ir attālinātā darba kontrolsaraksts?

Tā ir pamācība darba devējiem, lai palīdzētu viņiem attālināti vadīt savas komandas. Tā ietver atbilstošo rīku un procedūru izvēli, kā arī saziņas plāna izveidi.

Attālinātā darba kontrolsaraksta nozīmīgums

Attālinātajam darbam ir daudz priekšrocību, bet komandas vadīšana bez personiska kontakta var būt izaicinājums. Šis kontrolsaraksts palīdz nodrošināt, ka jūsu komanda ir stabila un produktīva, arī atrodoties ārpus biroja. Darba ņēmējs un darba devējs gūs labumu no tā, ja izveidos dažus pamatnoteikumus saziņai.

Kas būs ieguvējs no attālinātā darba kontrolsaraksta?

Mūsu attālinātā darba kontrolsaraksts būs parocīgs:

 • Uzņēmuma īpašniekiem: tas noskaidro, vai uzņēmums ir gatavs pieņemt darbā un vadīt attālinātus darbiniekus. To darot, viņi ir sagatavoti izaicinājumiem, kas var rasties.
 • Personāla nodaļām: tas palīdzēs apzināt un risināt potenciālās problēmas saistībā ar jaunu darba ņēmēju iesaistīšanu.
 • Attālinātajiem darbiniekiem: viņi var pārbaudīt, kuras jomas ir darba devēja atbildība.
 • Darbiniekiem, kas nav nestrādā attālināti: lai saprastu, vai viņiem attālināts darbs ir piemērots.

Pārlūkosim attālinātā darba kontrolsarakstu

Pamatjautājumi

Attālinātā darba kontrolsaraksts

Ir skaidri jānosaka laiks, kurā darbiniekiem ir jāstrādā.

Kāpēc darba laika noteikšana ir svarīga?

Darbiniekiem, un arī darba devējiem tas būtu jāapzinās. Ja cilvēki neapzinās savu darba laiku, tas var radīt problēmas ar produktivitāti un efektivitāti.

Kāpēc darba laika noteikšana ir svarīga? - App - Uploads - 2021 - 06 - Business Hours Holidays.png
Darba stundu iestatījums programmā LiveAgent

Kā noteikt darba laiku?

Pajautājiet darbiniekiem, kas ir visatbilstošākais laiks, lai viņi varētu paveikt savu darbu. Izlemiet, kas ir vispiemērotākais jūsu komandai, vai tas būtu konkrēts darba laiks vai elastīgs grafiks.

Kādi rīki palīdzēs noteikt jūsu darba laiku?

Laika pārvaldības rīki, piemēram, Trello vai Toggl utt.

Pārliecinieties, ka darbinieki izprot savus pienākumus. Netiecieties pēc mikropārvaldības, jo tas tikai izraisīs neapmierinātību un pazeminās produktivitāti.

Kāpēc ir svarīgi noteikt skaidrus pienākumus un gaidas?

Jo skaidrāk katrs saprot savus pienākumus un sagaidīto, jo produktīvāka būs darba vieta. Darba devēji varēs saukt darba ņēmējus pie atbildības par to rīcību, savukārt darba ņēmēji jutīsies, ka viņiem ir balsstiesības.

Izveidot-nosacījumus-LiveAgent
LiveAgent nosacījumu funkcijas piemērs

Kā noteikt skaidrus pienākumus un gaidas?

Sagatavojiet amatu aprakstus, kas apraksta katra amata pienākumus, un, ja nepieciešams, atjauniniet tos. Informējiet darbiniekus, ja rodas kādas izmaiņas.

Kādus rīkus izmantot šajā solī?

Sadarbības rīkus, piemēram, Trello, Asana vai Basecamp, kas darbiniekiem piešķir īpašus uzdevumus un seko to izpildes gaitai.

Iestatiet skaidrus attālināta darba noteikumus attiecībā uz brīvdienām, pārtraukumiem, atvaļinājumiem un slimības dienām.

Kāpēc izlemšana par brīvo laiku ir svarīga?

Darba devējiem ir jātiek galā ar prombūtni no darba, bet darba ņēmējiem ir jāzina, kas ir pieņemami, izvēloties brīvo laiku.

Kā izlemt par prombūtnes laiku?

Ieteicams atļaut vismaz dažas brīvas dienas, dažas apmaksātas un citas neapmaksātas atkarībā no konkrētajiem noteikumiem katram darbiniekam. Daži darba devēji pat pieļauj neierobežotu atvaļinājuma laiku, bet tas parasti prasa uzticēšanos no abām pusēm un apņēmību strādāt atbildīgi bez uzraudzības. Lūdziet darbiniekiem prombūtnes laiku pieprasīt, cik savlaicīgi vien iespējams.

Kādus rīkus izmantot, lai izlemtu par prombūtnes laiku?

Izmantojiet Google Docs vai Sheets, lai izveidotu failu, kurā ikviens var pieprasīt vēlamās dienas, pievienot piezīmes un redzēt izmaiņas reāllaikā.

Google kalendārs
avots: calendar.google.com

Plānojiet, cik bieži, kur un kad jārīko sanāksmes.

Kāpēc ir svarīgi iepriekš plānot sanāksmes?

Sanāksmēm jābūt praktiskām un efektīvām, ja gatavojaties tās rīkot regulāri. Tādējādi ikviens var koncentrēties uz savu uzdevumu, netērējot laiku.

Kā iepriekš plānot sanāksmes?

Lai izziņotu jaunumus savai komandai, ir jārīko parasta sanāksme. Piemēram, katru piektdienas rītu vai trešdienas pēcpusdienu. Varat arī noorganizēt ārkārtas sanāksmes, kad kaut kas ir jāapspriež nekavējoties.

Kā iepriekš plānot sanāksmes? - App - Uploads - 2021 - 12 - Image 4 9.png
avots: calendar.google.com

Kādi rīki palīdz savlaicīgi organizēt sanāksmes?

Slack, LiveWebinar, Zoom vai Google Hangouts ir lieliski video saziņas rīki.

Saziņa ir jebkuras attālinātās komandas atslēga. Nosakiet saziņas vadlīnijas un pārliecinieties, ka visi seko tām līdzi.

Kāpēc ir svarīgi optimizēt saziņu?

Lietas var ātri kļūt haotiskas, ja jums nav spēkā esoša saziņas plāna. Lai paturētu ikvienu saiknē, ir nepieciešams izveidot veidu, kā cilvēkiem efektīvi un ātri sazināties.

Kā optimizēt saziņu?

Būtiski ir sekot projektu gaitai, lai varētu noteikt, vai kāds atpaliek. Turklāt ir noderīgi redzēt, ko komanda dara ikdienā.

Lai optimizētu saziņu ar klientiem, izmantojiet pieteikumu apstrādes programmatūru, piemēram, LiveAgent. Jūsu e-pasta ziņas, čati, zvani, sociālo mediju pieminējumi un ziņas no citiem kanāliem nonāks vienā vienotajā iesūtnē. Tas atvieglo saziņu un palielina klientu apmierinātības līmeni.

LiveAgent iesūtne visu pieteikumu priekšapskate

Ar kādiem rīkiem optimizēt saziņu?

 • Komandas saziņai – tādi rīki kā Asana vai Basecamp ir noderīgi, bet tikai tad, ja visi tos konsekventi izmanto.
 • Saziņai ar klientiem — universāla palīdzības dienesta programmatūra, piemēram, LiveAgent (to var izmēģināt bez maksas!).

Lai visi būtu uz viena viļņa un pārvietotos vienā virzienā, katrai komandai ir nepieciešams kopīgo vērtību un mērķu kopums.

Kāpēc ir svarīgi rūpēties par uzņēmumu kultūru?

Uzņēmuma vadlīnijas palīdzēs piesaistīt darbiniekus nākotnē, bet tās ir būtiskas arī darbinieku noturēšanai. Darbinieki, kuri jūtas tā, it kā būtu daļa no komandas un kuru vērtības atbilst uzņēmuma vērtībām, visdrīzāk paliek kopā ar to.

Kā rūpēties par uzņēmuma kultūru?

Izveidojiet pamatvērtību sarakstu un pārliecinieties, ka ikviens to saprot. Turklāt uzņēmuma rokasgrāmatā varat aprakstīt uzņēmuma gaidas un noteikumus.

Kādi rīki palīdz rūpēties par uzņēmuma kultūru?

Varat izveidot Google Docs dokumentu vai īsu video/prezentāciju par uzņēmuma pamatvērtībām.

Kādi rīki palīdz rūpēties par uzņēmuma kultūru? - App - Uploads - 2021 - 12 - Image 4 26.png

Pirms sākt attālināti strādāt, pārbaudiet, vai jūsu darbiniekiem ir produktīva darba vide.

Kāpēc ir svarīgi pārbaudīt darbinieku attālinātā darba vidi?

Ne visiem ir ideāli apstākļi darbam no mājām. Ja vēlaties, lai jūsu darbinieki koncentrētos uz savu darbu, viņiem ir nepieciešami nepieciešamie resursi un rīki.

Kā pārbaudīt savu darbinieku attālinātā darba vidi?

Ja iespējams, noīrējiet fizisku darba vietu netālu no viņu dzīvesvietas (piemēram, kopdarba telpu). Ja ne, mēģiniet nodrošināt viņiem labākus darba apstākļus mājās, piegādājot nepieciešamo aprīkojumu (krēslus, galdus utt.).

Home office

Kādus rīkus izmantot, lai pārbaudītu darbinieku attālinātā darba vidi?

Lai uzzinātu, vai kādam pietrūkst piemērotas attālinātā darba vides, varat tos aptaujāt, izmantojot Google Forms.

Tiklīdz komanda sāk attālināti strādāt, ir svarīgi, lai būtu plāns jaunu darbinieku pieņemšanai darbā.

Kāpēc ir svarīgi plānot attālinātu pieņemšanu?

Ja jums nav darbā pieņemšanas plāna, jaunu darbinieku piesaistīšana nepieciešamajā ātrumā var būt apgrūtinoša.

Kā plānot attālinātu pieņemšanu darbā?

Plānojiet videotikšanās un apmācības, lai jūsu darbinieki ātri iepazītos ar jauno sistēmu. Izveidojiet katram darbiniekam lasāmas rokasgrāmatas, lai viņi varētu iepazīties ar uzņēmuma vadlīnijām.

Kā plānot attālinātu pieņemšanu darbā? - App - Uploads - 2019 - 09 - LiveAgent Onboarding.png

Kādus rīkus izmantot, lai plānotu attālinātu pieņemšanu darbā?

LiveWebinar var izmantot tiešsaistes apmācību sesijām. Izveidojiet rokasgrāmatas Google Docs/Sheets vidē.

Tehniskie aspekti

Lai attālinātie darbinieki būtu produktīvi, tiem ir nepieciešami atbilstoši rīki, piemēram, dators ar visām programmām.

Kāpēc pārliecināšanās, ka jūsu darbiniekiem ir nepieciešamās ierīces, ir svarīga?

Ja jūsu attālinātajiem darbiniekiem nav atbilstošu personisko ierīču vai rīku, viņiem būs grūti paveikt darbu.

Kā pārliecināties, ka jūsu darbiniekiem ir nepieciešamās ierīces?

Nodrošiniet darbiniekus ar atbilstošajiem rīkiem un ierīcēm.

Kādi rīki jāizmanto, lai nodrošinātu, ka jūsu darbiniekiem ir nepieciešamās ierīces?

Varat izveidot attālinātā darba prasību sarakstu Google Docs/Sheets vidē. Apsveriet iespēju ieguldīt tādās tehnoloģijās kā mākoņkrātuve (piemēram, Dropbox) un failu koplietošana (Google Drive).

Organizēta darbvieta - ziņas, tālrunis, kalkulators, piezīmjdators, klēpjdators

Uzticams interneta pieslēgums attālinātiem darbiniekiem ir obligāta nepieciešamība.

Kāpēc piekļuve internetam ir svarīga?

Ja darbinieka internets pārstāj darboties pat tikai dažas minūtes, tam var būt būtiskas sekas. Pārbaudiet, vai, strādājot attālināti, darbinieki nesaskaras ar savienojuma problēmām.

Kā visiem nodrošināt piekļuvi internetam?

Periodiski pārbaudiet katra darbinieka interneta ātrumu. Ja rodas problēmas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju un atrisiniet to pēc iespējas ātrāk.

Kā visiem nodrošināt piekļuvi internetam? - App - Uploads - 2019 - 11 - IndustryIcon Software Internet3.svg

Kādus rīkus izmantot, lai ikvienam piešķirtu piekļuvi internetam?

Pingdom ļauj uzraudzīt interneta savienojuma statusu no jebkuras vietas pasaulē.

Pārliecinieties, vai darbiniekiem ir pieejams tehniskais atbalsts, ja kaut kas nedarbojas pareizi.

Kāpēc tehniskā atbalsta sniegšana ir svarīga?

Ja jūsu attālinātajiem darbiniekiem nav pieejams tehniskais atbalsts, viņi var kļūt neapmierināti un uzskatīt to par šķērsli, kas neļauj viņiem veikt savu darbu.

Kā nodrošināt tehnisko atbalstu?

Nodrošiniet darbiniekus ar atbalsta kontaktpersonu sarakstu, tai skaitā e-pasta adresi un tālruņa numuru utt.

Kā nodrošināt tehnisko atbalstu? - App - Uploads - 2021 - 12 - Tech Support.svg

Kādus rīkus izmantot tehniskā atbalsta sniegšanai?

Varat izveidot dokumentu (piemēram, programmā Google Docs), kurā ir aprakstīts tehniskā atbalsta process un katram jūsu komandas dalībniekam ir piešķirta piekļuve tam. Apsveriet iespēju ieguldīt programmatūrā, kas darbiniekiem nodrošina piekļuvi atbalstam cauru diennakti.

Drošība

Attālinātajem darbiniekiem ir jāsaprot, kādi ir viņu drošības pienākumi.

Kāpēc drošības pienākumu noteikšana ir svarīga?

Jūsu darbinieku drošībai vienmēr jābūt galvenajai prioritātei. Jūsu darbiniekiem ir jāzina par briesmām, kas saistītas ar darbu mājās, un jāizprot uzņēmuma drošības politika.

Kā noteikt drošības pienākumus?

Ir skaidri jāpaskaidro, kas ir jāizdara no viņu puses un uz kādiem drošības elementiem būtu jākoncentrējas.

Sieviete tur viedtālruni un čato sociālajos medijos

Kādi rīki jāizmanto, lai noteiktu drošības prasības?

Ģeoaizsardzība ļauj izsekot darbinieka ierīces atrašanās vietai un iestatīt robežas, kuras viņš nevar šķērsot. Tomēr šis solis ir būtisks tikai tad, ja jūsu uzņēmumā ir tiešām sensitīvi dati, pretējā gadījumā jums būtu jāuzticas saviem darbiniekiem – tas atmaksājas.

Regulāri atjauniniet savas komandas programmas un ierīces.

Kāpēc regulāri atjauninājumi ir svarīgi?

Ja attālinātie darbinieki neatjaunina savas ierīces, viņi var kļūt neaizsargāti pret kiberuzbrukumiem. Pārbaudiet, vai visi veic regulāros atjauninājumus un neatstāj tos novārtā.

Kā parūpēties par regulāriem atjauninājumiem?

Izveidojiet dokumentu, kurā ir nepieciešamo atjauninājumu saraksts, lai visi varētu piekļūt šai informācijai.

Update

Kādi rīki palīdz parūpēties par regulāriem atjauninājumiem?

Apsveriet iespēju ieguldīt tādos rīkos kā Microsoft AutoUpdate (sistēmai Windows) vai Mac OS X Update (Apple ierīcēm), kas ļaus automātiski atjaunināt visu jūsu darbinieku programmatūru.

Jums ir jānosaka jomas, kurās jūsu darbinieki, visticamāk, saskaras ar drošības problēmām.

Kāpēc drošības risku noteikšana ir svarīga?

Ja zināt, kur atrodas briesmas, varat veikt pasākumus, kas palīdzēs tās mazināt. Noskaidrojiet visus iespējamos draudus, pirms tie kļūst par problēmu.

Kā noteikt drošības riskus?

Apsveriet iespēju izveidot drošības risku karti, kurā ir norādītas jomas, kurās jūsu darbinieki var saskarties ar briesmām.

Kā noteikt drošības riskus? - App - Uploads - 2020 - 03 - High Security Standards.svg

Kādi rīki jāizmanto, lai noskaidrotu drošības riskus?

Ir vairāki rīki, kas nosaka drošības risku jomas, tostarp Ģeofencing, un sociālo mediju pārraudzības programmatūra (piemēram, Mediatoolkit) un Google Alerts.

Ja kaut kas noiet greizi, jums ir jābūt ārkārtas situāciju plānam un jāpadara darbvieta drošāka.

Kāpēc ir svarīgi uzrakstīt ārkārtas rīcības plānu?

Ārkārtas situācijas gadījumā attālinātie darbinieki var krist panikā un padarīt situāciju vēl sliktāku. Ārkārtas situāciju plāns var to novērst.

Kā uzrakstīt ārkārtas situāciju plānu?

Izveidojiet dokumentu ar to uzdevumu sarakstu, kas soli pa solim ieskicē ārkārtas situācijas plānu.

Zīme Izeja

Kādi rīki palīdzēs jums uzrakstīt ārkārtas rīcības plānu?

Tie, kurus jūsu darbinieki izmanto visbiežāk, tie būs tie, ar kuriem viņi ir vislabāk pazīstami, ar tiem darbinieki tiks galā visātrāk.

Garīgā veselība

Viena no lielākajām problēmām ar attālināto darbu ir neiespēja tieši sazināties ar cilvēkiem. Tā kā attālinātajiem darbiniekiem lielāko daļu sava laika jāpavada četrās sienās, viņu garīgajai veselībai ir izšķiroša nozīme.

Kāpēc rūpes par jūsu darbinieku labklājību ir svarīgas?

Ja darbinieks sāk cīnīties ar savas garīgās veselības problēmām, tas var būtiski ietekmēt uzņēmuma efektivitāti.

Kā palīdzēt rūpēties par savu darbinieku labklājību?

Vai tam ir sakars ar darbu vai nē, pārliecinieties, ka ikvienam ir pieejama palīdzība, ja tas ir nepieciešams.

Kā palīdzēt rūpēties par savu darbinieku labklājību? - App - Uploads - 2021 - 11 - Woman Choosing Green Smile On Survey.jpg

Kādi rīki palīdz rūpēties par jūsu darbinieku labklājību?

Varat veikt anonīmu aptauju, izmantojot Google Forms vai SurveyNuts.

Mudiniet savus darbiniekus čatot ar kolēģiem, pat par ar darbu nesaistītiem tematiem. Tas palīdzēs viņiem justies vienotākiem ar komandu un novērsīs izolācijas sajūtu.

Kāpēc ikdienas čatošana ar komandas biedriem ir svarīga?

Ja darbinieki sāk justies tā, it kā atrastos akvārijā, viņiem var kļūt grūti koncentrēties un paveikt savu darbu.

Kā atvieglot ikdienas čatošanu ar komandas biedriem?

Pievērsiet uzmanību visām “attālajām” sapulcēm, piemēram, ne tikai par darbu, bet arī darbinieku dzimšanas dienu svinībām.

Kā atvieglot ikdienas čatošanu ar komandas biedriem? - App - Uploads - 2019 - 09 - Live Chat.svg

Kuri rīki palīdz atvieglot ikdienas čatus ar komandas biedriem?

Šeit noderēs ikviens tiešsaistes semināru un ziņapmaiņas rīks (LiveWebinar, Zoom, Google Hangout u.c.).

Ir daudz sarežģītāk apgūt jaunas prasmes, strādājot attālināti, nekā tas ir birojā. Nodrošiniet savus darbiniekus ar alternatīvām iespējām un stimuliem apgūt jaunas prasmes un iespējas, kā sevi uzlabot. Ļaujiet viņiem piekļūt tehnoloģijām, kas palīdzēs to paveikt.

Kāpēc darbiniekiem ir svarīgi nodrošināt apmācības?

Ļaujot darbiniekiem attīstīties, viņi savu darbu redz nevis kā parastu darbu, bet kā karjeru. Mudiniet viņus apmeklēt tīmekļa seminārus vai apmeklēt kursus, kas saistīti ar viņu profesionālajām interesēm.

Kā nodrošināt savus darbiniekus ar apmācību iespējām?

Apsveriet iespēju piedāvāt dažādus apmācību veidus, piemēram, videonodarbības, tīmekļa seminārus vai e-grāmatas. Jūs varat arī atbalstīt savus darbiniekus, lai viņi apmeklētu kursus savā brīvajā laikā.

Sieviete skaidro komandas biedriem uz līmlapiņām uzrakstīto

Kādus rīkus izmantot, lai nodrošinātu darbiniekus ar apmācību iespējām?

Varat izmantot video konferenču programmatūru, piemēram, Skype vai Zoom, lai vadītu tiešsaistes apmācības vai platformas, piemēram, Lynda.com un Coursera, lai piedāvātu tiešsaistes kursus.

Attālinātā darba kontrolsaraksta kopsavilkums

Pamatjautājumi:

 • Norādiet darba laiku
 • Nosakiet skaidrus pienākumus un ko jūs sagaidat
 • Izlemiet par brīvo laiku
 • Plānojiet sanāksmes savlaicīgi
 • Optimizējiet saziņu ar LiveAgent
 • Parūpējieties par uzņēmuma kultūru
 • Pārbaudiet savu darbinieku attālinātā darba vidi
 • Plānojiet attālināto pieņemšanu

Tehniskie aspekti:

 • Pārliecinieties, ka jūsu darbiniekiem ir nepieciešamās ierīces
 • Piešķiriet ikvienam pieeju internetam
 • Nodrošiniet tehnisko atbalstu

Drošība:

 • Nosakiet drošības pienākumus
 • Parūpējieties par regulāriem atjauninājumiem
 • Nosakiet drošības riskus
 • Uzrakstiet plānu ārkārtas situācijām

Garīgā veselība:

 • Rūpējaties par savu darbinieku labsajūtas atbalstu
 • Atbalstiet gadījuma čatus starp komandas biedriem
 • Nodrošiniet darbiniekus ar apmācību iespējām

Frequently asked questions

Kā uzņēmumi parasti pieņem darbā attālinātos darbiniekus?

Viena no populārākajām metodēm ir tiešsaistes portāla izveide, kurā atrodama visa informācija, kas jaunajam darbiniekam būs nepieciešama, piemēram, noteikumi, procedūras, kontaktinformācija un apmācību materiāli. Cita standarta metode ir piešķirt darbaudzinātāju, kas var palīdzēt iejusties jaunajam darbiniekam uzņēmuma kultūrā un atbildēt uz visiem jautājumiem. Citas metodes ir video čats, konferences zvani un apmācība darbavietā. Izlemiet, kura metode ir vispiemērotākā jūsu uzņēmumam.

Kas nodrošina veiksmīgu attālinātā darbinieka darbā pieņemšanas pieredzi?

Veiksmīgai darbā pieņemšanas pieredzei attālinātajem darbiniekiem vajadzētu ietvert: attiecību veidošanu ar citiem darbiniekiem, mācīšanos strādāt ārpus biroja, izpratni par uzņēmuma noteikumiem, procedūrām un uzņēmuma kultūru, kā arī pieslēgšanos iekšējiem saziņas kanāliem. Dodiet cilvēkiem laiku un atbalstu, lai viņi aklimatizētos, pirms tiek ierauti sarežģītākās situācijās.

Vai virtuālie darbinieki gūst labumu no attālinātā darba pieredzes?

Jā, tā notiek vairumā gadījumu. Patiesībā attālinātie darbinieki ir produktīvāki un viņiem ir mazāk stresa nekā darbiniekiem, kas strādā birojā. Viņi jūtas ērti, strādājot savā mājas vidē, un viņu uzmanību nenovērš biroja notikumi, drāmas vai pļāpas pie vēsā ūdens automāta.

Kas ir jauna attālinātā darbinieka pieņemšanas process?

Parasti jauna attālināta darbinieka darbā pieņemšanas process ietver viņu darba pienākumu un gaidu pārskatīšanu, nodrošinot viņiem nepieciešamos instrumentus, skaidrojot uzņēmuma noteikumus un procedūras un iepazīstinot viņus ar pārējo komandu. Visbeidzot, palīdziet viņiem iesākt savu pirmo projektu.

Kā pieņemt darbā virtuālos darbiniekus?

Novērtējiet indivīda īpašās prasmes un temperamentu, lai noteiktu atbilstošu pieņemšanas stratēģiju. Tā var ietvert formālas apmācības nodarbības, prasmju auditēšanu vai darbaudzināšanu pieredzējuša kolēģa vadībā. Daži attālinātie darbinieki, kuriem ir pietiekošas tehniskās spējas, var izvēlēties paši pārvaldīt apmācības procesa elementus, bet citiem būs nepieciešama palīdzība nepieciešamās programmatūras iestatīšanā. Tādā veidā jums vajadzētu apsvērt, kādu pašpietiekamības līmeni jūs sagaidāt no jaunā darbinieka, pirms pieņemt lēmumu par stratēģiju attiecībā uz to, kā viņi tiks pieņemti darbā.

Kāds ir labākais veids, kā organizēt attālināto darbu 2022.gadā?

Tas viss ir atkarīgs no noteikumiem, vadības filozofijas un no tā, cik lielu autonomiju uzņēmums vēlas piešķirt saviem darbiniekiem. Parasti, pārvaldot virtuālo darbinieku grupu, var izmantot trīs dažādas organizatoriskās struktūras: pilnībā atdalītas komandas ar elastīgu darba laiku, daļēji atdalītas komandas ar noteiktu darba laiku un pilnībā centralizētas komandas ar darbiniekiem, kas strādā konkrētajā birojā. Katrai no šīm struktūrām ir savas priekšrocības un trūkumi, tāpēc ir svarīgi novērtēt, kas vislabāk darbosies jūsu konkrētajam uzņēmumam.

Kur var atrast attālināto darbinieku darbā pieņemšanas kontrolsarakstu?

Augstāk tika apskatīts attālinātā darba kontrolsaraksts, taču daudzi tā soļi var tikt izmantoti arī atsevišķa attālinātā darbinieka darbā pieņemšanas kontrolsaraksts.

Saistīti Resursi

Mūsu mājaslapa izmanto sīkdatnes. Turpinot, mēs pieņemam, ka Jūs dodat atļauju izvietot sīkfailus, kā ir aprakstīts mūsu privātuma un sīkdatņu politiku.

×
Pierakstieties uz individuālu zvanu un uzziniet, kā LiveAgent var palīdzēt Jūsu biznesam.

Esam pieejami uz vairākiem datumiem

Pierakstīties uz demonstrāciju