Piekrišana noteikumiem

Uzņēmums Quality Unit, LLC (turpmāk tekstā – “Quality Unit”) sniedz Jums savu Pakalpojumu (kā definēts turpmāk), izmantojot savu tīmekļa vietni, kas atrodas www.qualityunit.com (“Vietne”) un *.ladesk.com (Jūsu konta URL), saskaņā ar šiem Pakalpojuma sniegšanas noteikumiem (turpmāk tekstā – “Noteikumi”).Pieņemot šos Noteikumus vai piekļūstot Pakalpojumam vai Vietnei vai izmantojot tos, Jūs apliecināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītat ievērot šos Noteikumus. Ja Jūs noslēdzat šos Noteikumus uzņēmuma vai citas juridiskas personas vārdā, Jūs apliecināt, ka esat pilnvarots saistīt šo uzņēmumu un tā filiāles ar šiem Noteikumiem, un tādā gadījumā termini “Jūs” vai “Jūsu” attiecas uz šādu uzņēmumu un tā filiālēm. Ja Jums nav šādu pilnvaru vai ja Jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem, Jūs nedrīkstat pieņemt šos Noteikumus un izmantot Pakalpojumu.

Quality Unit var laiku pa laikam mainīt šos Noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Pārskatītie noteikumi un nosacījumi stāsies spēkā to publicēšanas brīdī, un, ja Jūs izmantosiet Pakalpojumu pēc šī datuma, mēs uzskatīsim, ka Jūs piekrītat pārskatītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja Jums nav pieņemamas jebkādas šo Noteikumu izmaiņas, Jūsu vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir pārtraukt piekļuvi Pakalpojumam un tā izmantošanu.

Pakalpojuma apraksts

“Pakalpojums” ietver (a) Vietni, (b) LiveAgent palīdzības dienesta un tērzēšanas sistēmu, rīkus un pakalpojumus, ko nodrošina Vietne un LiveAgent API, kas pieejams ar Vietnes starpniecību, un (c) visu programmatūru, datus, tekstu, attēlus, skaņas, video un saturu, kas ir pieejams ar Vietnes vai pakalpojumu starpniecību vai ir izstrādāts, izmantojot LiveAgent API (kopā saukti “Saturs”).Uz visām jaunajām funkcijām, kas tiek pievienotas Pakalpojumam vai papildina to, arī attiecas šie Noteikumi.

Vispārīgie nosacījumi / Piekļuve pakalpojumam un tā izmantošana

Ievērojot šo Noteikumu noteikumus un nosacījumus, Jūs varat piekļūt Pakalpojumam un izmantot to tikai savām iekšējām uzņēmējdarbības vajadzībām, kā paredzēts Līgumā. Jūs nedrīkstat (a) licencēt, sublicencēt, pārdot, tālākpārdot, iznomāt, izīrēt, nodot, piešķirt, izplatīt, koplietot vai citādi komerciāli izmantot vai padarīt Pakalpojumu pieejamu jebkurai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tas ir skaidri atļauts saskaņā ar šiem Noteikumiem; (b) izmantot Pakalpojumu, lai apstrādātu datus kādas trešās personas vārdā, vai (c) izmantot Pakalpojumu jebkādā nelikumīgā veidā vai veidā, kas traucē vai traucē Pakalpojuma un tā komponentu integritāti vai darbību.

Ievērojot tikai ierobežotās tiesības piekļūt Pakalpojumam un to izmantot, kas Jums skaidri piešķirtas saskaņā ar šiem Noteikumiem, visas tiesības, īpašumtiesības un intereses uz Pakalpojumu un tā sastāvdaļām paliek un pieder tikai un vienīgi Quality Unit. Jūs nedrīkstat pārveidot, pielāgot vai uzlauzt Pakalpojumu, lai nepatiesi norādītu uz jebkādu sponsorēšanu vai saistību ar Quality Unit, vai kā citādi mēģināt iegūt neatļautu piekļuvi Pakalpojumam vai ar to saistītajām sistēmām vai tīkliem.

Jūs esat atbildīgs par visu informāciju, datiem, tekstiem, ziņojumiem vai citiem materiāliem, ko Jūs publicējat vai citādi pārsūtat, izmantojot Pakalpojumu. Jūs esat atbildīgs par sava lietotājvārda un konta konfidencialitātes saglabāšanu un esat pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot Jūsu lietotājvārdu vai kontu. Jūs piekrītat un atzīstat, ka Jūsu lietotājvārdu drīkst izmantot tikai viena (1) persona – nav atļauts izmantot vienu lietotājvārdu, ko koplieto vairākas personas. Sistēma automātiski noteiks šādu rīcību, un Jūs piekrītat, ka Quality Unit var iekasēt no Jums papildu ikmēneša maksu. Jūs varat izveidot atsevišķus pieteikumus tik daudzām personām, cik atļauj Jūsu tarifu plāns.

Quality Unit patur tiesības piekļūt jebkuram vai visiem Jūsu kontiem, lai atbildētu uz Jūsu tehniskā atbalsta pieprasījumiem. Mēs nodrošinām atbilstošus administratīvus, fiziskus un tehniskus drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu datu drošību, konfidencialitāti un integritāti. Mēs neizpaudīsim Jūsu datus, izņemot gadījumus, ja to pieprasa likums vai ja Jūs to atļaujat.

Jūs saprotat, ka Pakalpojuma tehniskā apstrāde un pārraide, tostarp Jūsu saturs, var tikt pārsūtīts nešifrētā veidā un var ietvert (a) pārraides dažādos tīklos; (b) izmaiņas, lai pielāgotos un pielāgotos savienojošo tīklu vai ierīču tehniskajām prasībām, un (c) pārsūtīšanu Quality Unit trešās puses piegādātājiem un mitināšanas partneriem, lai nodrošinātu nepieciešamo aparatūru, programmatūru, tīklu, datu glabāšanas un saistīto tehnoloģiju, kas nepieciešama Pakalpojuma darbībai un uzturēšanai. Quality Unit darīs visu iespējamo, lai publicētu vietnē vai paziņotu Jums par jebkuru plānoto Pakalpojuma darbības pārtraukumu.

Ja Quality Unit neizmanto vai neizpilda jebkuras šo Noteikumu vai nosacījumu tiesības, tas nenozīmē atteikšanos no šīm tiesībām. Jūs atzīstat, ka šie Noteikumi ir līgums starp Jums un Quality Unit, lai gan tie ir elektroniski un nav fiziski parakstīti starp Jums un Quality Unit, un tie reglamentē Jūsu Pakalpojuma izmantošanu, kā arī aizstāj jebkādus iepriekšējos līgumus starp Jums un Quality Unit.

Appsumo darījuma noteikumi un nosacījumi

Jūs varat piekļūt Pakalpojumam un izmantot to tikai savām iekšējām biznesa vajadzībām un mērķiem, kā paredzēts šajos Noteikumos un nosacījumos. Jūs nedrīkstat (a) licencēt, sublicencēt, pārdot, tālākpārdot, iznomāt, izīrēt, nodot, piešķirt, izplatīt, koplietot vai komerciāli izmantot vai padarīt Pakalpojumu pieejamu jebkurai trešajai pusei, izņemot šajos Noteikumos un nosacījumos skaidri atļautos gadījumus; (b) izmantot Pakalpojumu jebkādā nelikumīgā veidā vai veidā, kas traucē vai traucē Pakalpojuma un tā sastāvdaļu integritāti vai darbību.

Jūsu AppSumo Pakalpojuma pirkums (“Pakete”), kas iegādāts oficiālajā vietnē appsumo.com/liveagent/, piešķir Jums piekļuvi funkcijām par vienu pirkumu 59 ASV dolāru apmērā, kas apstrādāts AppSumo oficiālajās vietnēs. Viens (1) pirkums nodrošina Jums piekļuvi vienam (1) kupona kodam (“Kods”), kas Jums ir jāizmanto Pakalpojuma URL adresē: liveagent.com/appsumo-signup. (vairs nav pieejams). Reģistrējoties Jums ir jāaizpilda nepieciešamie dati, lai veiksmīgi pabeigtu reģistrāciju. Šie nepieciešamie dati ietver (a) Jūsu kodu; (b) Jūsu vārdu un uzvārdu; (c) Jūsu e-pasta adresi; un (d) uzņēmuma/organizācijas nosaukumu, kas izmantots, lai izveidotu unikālo Jūsu konta URL adresi.

Katru AppSumo lapā iegādāto kodu var izmantot tikai vienu reizi (1 reizi). Katra tā paša Koda papildu izmantošana ir pretrunā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem. Vairākkārtējas viena un tā paša Koda izmantošanas gadījumā Jūs zaudējat piekļuvi Pakalpojumam, un Jūsu papildu konti tiek apturēti.

Jūsu kods(-i) ir jāizmanto līdz 2019. gada 1. decembrim. Jebkurš pieprasījums (gan rakstisks, gan mutisks), kas Quality Unit tiks nosūtīts pēc šī termiņa, tiks noraidīts. Jūsu tiesības izmantot kodu(-us) beidzas 2019. gada 30. novembrī plkst. 23:59. Quality Unit patur tiesības nepieļaut nekādus izņēmumus pēc šī termiņa beigām.

Iegādājoties Komplektu, Jums tiek piešķirta mūža piekļuve divām (2) aģenta vietām (“Lietotāji”) Pakalpojuma plānā “Viss iekļauts” (“Viss vienā”) par 59 ASV dolāriem. Divas (2) aģenta vietas ietver vienu vietu, kas paredzēta Jums (“Konta īpašniekam”), un vienu (1) vietu, kas paredzēta “Aģentam” vai “Administratoram”.

Uz katru papildu Lietotāju, kas pievienots Jūsu Pakalpojuma kontam, attiecas “Viss iekļauts” / “Viss vienā” plāna parastais cenu modelis, kā aprakstīts šeit: www.liveagent.com/pricing/. No Jums tiks iekasēta maksa par papildu lietotāja faktisko izmantošanu, pamatojoties uz izmantošanas laiku. Papildu lietotāja standarta tarifs ir novērtēts uz 39 ASV dolāriem mēnesī par lietotāju.

Maksas summa tiek reizināta ar Pakalpojuma kontam pievienoto papildu Lietotāju skaitu.

Par to, ka esat pievienojis papildu Lietotājus savam kontam, Jūs tiksiet informēts, izmantojot Sabiedrības nosūtīto e-pasta paziņojumu. Šajā paziņojuma e-pastā tiks ietverts brīdinājums, ka Jūs esat pārsniedzis Jūsu AppSumo paketē iekļauto Lietotāju skaitu.

Par Jūsu kontam pievienotajiem papildu aģentiem tiek aprēķināta ikmēneša maksa. Pēc pirmās maksas iekasēšanas Jums tiks lūgts ievadīt derīgus norēķinu datus, kas satur Jūsu (a) īsto vārdu un uzvārdu; (b) derīgu e-pasta adresi; (c) derīgu uzņēmuma nosaukumu; (d) derīgu adresi (ielas nosaukums, pilsēta, pasta indekss un valsts) (e) papildu informāciju par Jūsu uzņēmumu, pamatojoties uz Jūsu vietējiem tiesību aktiem. Jums jāaizpilda tikai derīgi, patiesi, precīzi un pārbaudīti dati.

Pirmo reizi iekasējot maksu par papildu Lietotāju izmantošanu, Jums tiks lūgts izvēlēties vēlamo maksājuma veidu. Quality Unit nodrošina divas (2) maksājumu metodes, pamatojoties uz (a) Kredītkartes informāciju (b) PayPal konta informāciju.

Kredītkartes informācija vai PayPal konta informācija Jums ir jāiesniedz tikai tad, ja Jūsu kontam tiek pievienoti papildu Lietotāji.

Atteikšanās iesniegt Jūsu Kredītkartes vai PayPal konta informāciju, kad tiek iekasēta maksa par papildu Lietotāju faktisko izmantošanu, nozīmē, ka Jūs zaudējat piekļuvi Pakalpojumam. Piekļuve Jūsu Pakalpojuma kontam tiks atļauta, tiklīdz Jūs iesniegsiet nepieciešamo norēķinu informāciju un izvēlēsieties vēlamo maksājuma veidu. Quality Unit patur tiesības nepieļaut nekādus izņēmumus.

Nav atļauts “sakrāt” vairākus Kodus un izmantot tos vienam (1) Pakalpojumu kontam. Katrā Pakalpojumu kontā var izmantot tikai vienu (1) kodu. Paketes nesummējas.

LiveAgent bezmaksas plānu noteikumi un nosacījumi

Godīgas izmantošanas politika

Saistībā ar mūsu apņemšanos nodrošināt izcilas kvalitātes un uzticamus pakalpojumus mēs esam noteikuši godīgas pakalpojumu izmantošanas politiku attiecībā uz LiveAgent pakalpojumiem.

Mēs vēlamies nodrošināt, lai visi mūsu klienti varētu baudīt un veiksmīgi izmantot mūsu pakalpojumus neatkarīgi no jebkādiem nosacījumiem.

Ja daži klienti izmanto tik daudz datu vai pārkāpj noteikumus, ka tas var ietekmēt citus lietotājus, mēs varam sazināties ar šādiem pārkāpējiem un apspriest lietošanas un limitu maiņu vai anulēt viņu kontus.

Mēs paturam tiesības mainīt konta limitus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Mēs paturam tiesības laiku pa laikam mainīt šīs godīgas izmantošanas politikas noteikumus.

Šī politika papildina un neierobežo galvenos LiveAgent noteikumus un nosacījumus.

Personalizētas piegādes

Papildu pieprasījumu par personalizētām piegādēm var iesniegt, nosūtot pieprasījumu Kvalitātes nodaļai e-pasta saziņas veidā uz support@liveagent.com. Quality Unit patur tiesības noraidīt personalizētu piegādes pieprasījumu. Ja personalizētās piegādes pieprasījums tiek pieņemts, pamatojoties uz pieprasījumu, starp Jums un Quality Unit tiks noslēgts līgums, kurā tiks detalizēti aprakstītas personalizētās piegādes prasības un specifikācijas. Vienošanās ir rakstiska piekrišana, kas veikta e-pasta saziņas veidā. Personalizētās piegādes rezultāts kļūst par Quality Unit ekskluzīvu intelektuālo īpašumu, un Jūs piekrītat, ka šo rezultātu nākotnē var izmantot Quality Unit trešo pušu klientu turpmākai izmantošanai. Par personalizētas piegādes cenu jāvienojas iepriekš, un tā tiks noteikta katrā gadījumā atsevišķi.

Konta lietošanas noteikumi

 • Lai izmantotu šo Pakalpojumu, Jums jābūt vismaz 18 gadus vecam.
 • Jums jābūt cilvēkam. Konti, kas reģistrēti, izmantojot “robotus” vai citas automatizētas metodes, nav atļauti.
 • Lai pabeigtu reģistrēšanās procesu, Jums ir jānorāda pilns oficiālais vārds un uzvārds, derīga e-pasta adrese un jebkura cita pieprasītā informācija.
 • Jūs esat atbildīgs par sava lietotājvārda un paroles drošību. Quality Unit nevar un nebūs atbildīga par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies, ja Jūs neievērosiet šo drošības pienākumu.
 • Jūs esat atbildīgs par visu jūsu kontā publicēto Saturu un darbībām, kas tiek veiktas Jūsu kontā (pat tad, ja Saturu ir publicējuši citi lietotāji, kuriem ir konti Jūsu kontā).
 • Izmantojot šo pakalpojumu, Jūs nedrīkstat sniegt nepatiesu informāciju par sevi vai uzņemties citas personas identitāti.
 • Jūs nedrīkstat izmantot Pakalpojumu jebkādiem nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem.
 • Izmantojot Pakalpojumu, Jūs nedrīkstat pārkāpt nekādus Jūsu jurisdikcijā spēkā esošos likumus (tostarp, bet ne tikai autortiesību likumus).
 • Jebkura no šiem līgumiem pārkāpšanas gadījumā Jūsu konts tiks slēgts. Lai gan Quality Unit aizliedz šādu uzvedību un Saturu Pakalpojumā, Jūs saprotat un piekrītat, ka Quality Unit nevar būt atbildīga par Pakalpojumā publicēto Saturu un ka Jūs tomēr varat būt pakļauti šādu materiālu ietekmei. Jūs piekrītat izmantot Pakalpojumu uz savu risku un atbildību.

Maksājumi, kompensācijas un norēķinu izmaiņas

Izmēģinājumi un maksājumi Pakalpojums ir pieejams, pamatojoties uz maksāšanas principu, un maksa par to tiek iekasēta Jūsu izvēlētā abonēšanas termiņa sākumā (parasti reizi mēnesī). Visiem plāniem ir pieejams sākotnējais bezmaksas izmēģinājuma periods līdz 14 dienām. Ja bezmaksas izmēģinājuma perioda laikā Jūs nesniegsiet kredītkartes informāciju Quality Unit, Jūsu konts tiks apturēts, un to varēs atjaunot, tikai iesniedzot kredītkartes informāciju. Tiklīdz Jūs būsiet sniedzis kredītkartes informāciju, Jums nekavējoties tiks izrakstīts rēķins un Jūsu izmēģinājuma periods tiks izbeigts.

Plāna un cenas izmaiņas Ja izvēlētā abonēšanas perioda laikā izvēlaties uzlabot savu plānu vai palielināt aģentu skaitu, visas papildu izmaksas tiks proporcionāli sadalītas uz atlikušo abonēšanas perioda laiku un iekasētas no Jūsu konta. Pēc tam no Jūsu kredītkartes automātiski tiks iekasēta koriģētā likme nākamajā norēķinu ciklā, kas seko pēc proporcionālā rēķina izrakstīšanas. Izņēmums ir gadījumi, kad Jums ir ikmēneša norēķinu cikls, kad Jūs neredzēsiet proporcionālu maksu vai kredītu kārtējā mēnesī, bet Jūsu jaunā norēķinu likme tiks atspoguļota nākamajā ikmēneša rēķinā. Neatkarīgi no Jūsu norēķinu cikla netiek atmaksātas vai kreditētas summas par daļējiem pakalpojuma mēnešiem, plāna pazemināšanu vai atmaksu par neizmantotajiem mēnešiem, ja Jūs slēdzat savu kontu pirms abonēšanas perioda beigām. Izņēmumi netiks piemēroti, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem un saglabātu zemas administratīvās izmaksas, kas ir izdevīgi mūsu klientu bāzei. Jūsu plāna līmeņa pazemināšana var izraisīt Jūsu konta satura, funkciju vai kapacitātes zaudējumus, un Quality Unit neuzņemas nekādu atbildību par šādiem zaudējumiem. Visu LiveAgent plānu un Pakalpojumu cenas var tikt mainītas, ja mēs par to paziņojam 30 dienas iepriekš. Šādu paziņojumu var sniegt jebkurā laikā. Turklāt Quality Unit patur tiesības sazināties ar Jums par īpašām cenām, ja Jūs uzturat ārkārtīgi lielu galalietotāju skaitu vai neparasti lielu mēneša palīdzības pieteikumu skaitu uz vienu aģentu. Šādā situācijā Jums piemērotāks var būt Uzņēmuma abonēšanas līgums (aprakstīts turpinājumā).

Norēķini ar kredītkarti, kvītis un konfidencialitāte Konta īpašnieks saņems kvīti pa e-pastu pēc katras kredītkartes maksas veikšanas. Quality Unit nodrošina konta īpašniekam (kā noteikts reģistrēšanās procedūrā) saskarni, lai mainītu kredītkartes informāciju (piemēram, pēc kartes atjaunošanas). Quality Unit izmanto trešās puses starpnieku kredītkaršu apstrādes pārvaldībai, un šim starpniekam nav atļauts glabāt, saglabāt vai izmantot Jūsu norēķinu informāciju, izņemot Jūsu kredītkaršu informācijas apstrādi Quality Unit vajadzībām. Lūdzu, apmeklējiet http://www.qualityunit.com/about-us/privatuma-politika-quality-unit/, lai uzzinātu, kā Quality Unit vāc un izmanto personisko informāciju.

Norēķinu izmaiņas un atjauninājumi Konta īpašniekam ir tiesības pieprasīt atjaunināt rēķinos par Pakalpojuma izmantošanu norādīto norēķinu informāciju. Atjauninājums jāpieprasa, nosūtot e-pastu uz support@liveagent.com pirmo 15 dienu laikā pēc pēdējā rēķina izrakstīšanas. Jums tiks izsniegta kredīta atzīme un atjaunināts rēķins ar jauno rēķina informāciju. Pieprasījumi, kas iesniegti pēc 15 dienām kopš pēdējā rēķina izrakstīšanas, tiks noraidīti, un Jums būs jāgaida, kad nākamajā rēķina izrakstīšanas dienā tiks izrakstīts jaunais rēķins.

PVN maksātāja ID apstrāde Ja klientam ir piešķirts pareizs un derīgs PVN maksātāja numurs (saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem), klients pats ir atbildīgs par PVN maksātāja numura norādīšanu savā klienta profilā attiecīgajā laukā. Quality Unit neatmaksās naudu klientiem, kuri paši nebūs piemērojuši savu PVN maksātāja identifikācijas numuru.

Gada priekšapmaksas kredīts

Gada priekšapmaksas kredīts, kas klienta kontā tiek pievienots, pamatojoties uz abpusēju vienošanos, ir spēkā 12 mēnešus tikai tad, ja aģentu vietu skaits visā šajā laika posmā paliek nemainīgs. Šis laika periods palielinās vai samazinās atkarībā no klienta kontā pievienoto vai noņemto aģentu vietu skaita kredīta derīguma termiņa laikā.

Ja klients nolemj turpināt izmantot Pakalpojumu, pirms ir izlietots viss kredīts VAI pirms termiņa beigām, viņam ir tiesības saņemt kompensāciju par atlikušo neizmantoto summu. Quality Unit patur tiesības atmaksāt tikai 50% no atlikušās summas kā atcelšanas maksu.

Anulēšana un izbeigšana

Jūs esat atbildīgs par pareizu sava konta anulēšanu. Konta īpašnieks (kā noteikts reģistrēšanās procedūrā) var jebkurā laikā anulēt kontu, nosūtot e-pastu uz support@qualityunit.com ar pieprasījumu anulēt kontu. Quality Unit atbildēs uz šo e-pastu un anulēs Jūsu kontu vienas darba dienas laikā. Vēl viena iespēja anulēt Jūsu kontu ir poga “Pārtraukt kontu”, kas atrodas sadaļā “Mans konts”. Atceļot savu kontu, Jūs zaudēsiet piekļuvi visam saturam pēc anulēšanas, un Quality Unit to izdzēsīs, veicot savas parastās darbības. Pēc konta anulēšanas šo informāciju nevar atjaunot. Ja Jūs atceļat savu kontu no Pakalpojuma sadaļas “Mans konts” pirms kārtējā apmaksātā abonēšanas perioda beigām, atcelšana stāsies spēkā nekavējoties, un no Jums netiks iekasēta jauna maksa. Ja anulēšanas pieprasījums tiek nosūtīts pa pastu, Jums ir jāsagaida apstiprinājums no Quality Unit.

Quality Unit patur tiesības (i) īslaicīgi vai pastāvīgi mainīt vai pārtraukt Pakalpojuma (vai jebkuras tā daļas) darbību un (ii) jebkāda iemesla dēļ, tostarp, ja Quality Unit uzskata, ka Jūs esat pārkāpis šos Noteikumus, atteikt jebkādu pašreizējo un turpmāko Pakalpojuma izmantošanu, apturēt vai pārtraukt Jūsu konta (jebkuras tā daļas) vai Pakalpojuma izmantošanu, kā arī dzēst un iznīcināt jebkuru Jūsu saturu Pakalpojumā. Quality Unit darīs visu iespējamo, lai sazinātos ar Jums tieši pa e-pastu vai tālruni un brīdinātu Jūs pirms Jūsu konta apturēšanas vai izbeigšanas. Jebkuras aizdomas par krāpnieciskām, ļaunprātīgām vai nelikumīgām darbībām, kas var būt par pamatu Jūsu Pakalpojuma lietošanas pārtraukšanai, var tikt nodotas attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm. Quality Unit neuzņemas atbildību pret Jums vai jebkuru trešo personu par jebkādām Pakalpojuma izmaiņām, apturēšanu vai pārtraukšanu.

Quality Unit patur tiesības slēgt Jūsu kontu ilgstošas bezdarbības dēļ. Quality Unit ir jāievēro izbeigšanas protokoli, pirms Lietotāja konta slēgšanas izsūtot brīdinājuma e-pastu. Pēc 4 nedēļu bezdarbības tiks nosūtīts brīdinājuma e-pasts, kurā Lietotājs tiks informēts par gaidāmo konta slēgšanu un pasākumiem, ko var veikt, lai novērstu konta slēgšanu. Pēc 8 nedēļu bezdarbības konts tiks dzēsts kopā ar visiem tā datiem.

Atteikšanās no garantijām

Pakalpojums, tostarp vietne un saturs, kā arī visi servera un tīkla komponenti tiek sniegti “tādi, kādi ir” un “tādi, kādi ir pieejami”, bez jebkādām garantijām, ciktāl to pieļauj likums, un Quality Unit nepārprotami atsakās no jebkādām garantijām, gan tiešām, gan netiešām, tostarp, bet ne tikai, no netiešajām garantijām par komerciālo piemērotību, īpašumtiesībām, piemērotību konkrētam mērķim un tiesību pārkāpumu novēršanu. Jūs atzīstat, ka Quality Unit negarantē, ka pakalpojums būs nepārtraukts, savlaicīgs, drošs, bez kļūdām vai vīrusiem, un nekāda informācija vai padoms, ko jūs saņemat no Quality Unit vai izmantojot pakalpojumu, nerada nekādu garantiju, kas nav skaidri norādīta šajā dokumentā.

Atbildības ierobežojumi

Kvalitātes vienība nekādos apstākļos un saskaņā ar jebkādu juridisku teoriju (līgumisku, deliktu vai citu) nav atbildīga pret Jums vai jebkuru trešo personu par jebkādiem netiešiem, nejaušiem, īpašiem, īpašiem, izņēmuma, izrietošiem vai sodāmiem zaudējumiem, tostarp zaudētu peļņu, zaudētiem pārdošanas vai uzņēmējdarbības apjomiem, zaudētiem datiem vai uzņēmējdarbības pārtraukšanu. Turklāt Quality Unit nav atbildīga par jebkādiem tiešiem zaudējumiem, izmaksām, zaudējumiem vai saistībām, kas pārsniedz mēneša maksu par pakalpojumu, ko esat samaksājis vai kas Jums jāmaksā par vienu mēnesi pirms prasības par naudas zaudējumiem iesniegšanas, vai simts (100) ASV dolāru. Šīs sadaļas noteikumi sadala riskus saskaņā ar šo vienošanos starp pusēm, un puses ir paļāvušās uz šiem ierobežojumiem, nosakot, vai noslēgt šo līgumu.

Dažās valstīs nav atļauts izslēgt netiešās garantijas vai ierobežot atbildību par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, un tas nozīmē, ka daži no iepriekš minētajiem ierobežojumiem uz Jums var neattiekties. Šajās valstīs Quality Unit atbildība tiks ierobežota likumā atļautajā apmērā.

Nodošana

Quality Unit var nodot vai cedēt šo Noteikumu saturu pilnībā vai daļēji bez ierobežojumiem.

Atbilstība eksporta prasībām

Jūs esat atbildīgs par to, lai tiktu ievēroti visi piemērojamie likumi, noteikumi vai normatīvie akti, kas reglamentē Pakalpojuma vai jebkuras tā sastāvdaļas eksportu.

Piemērojamie tiesību akti

Šos Noteikumus reglamentē Delavēras štata likumi, neņemot vērā tiesību normu kolīziju principus. Ar šo Jūs nepārprotami piekrītat pakļauties Delavēras štata federālo un štata tiesu ekskluzīvajai personiskajai jurisdikcijai, lai risinātu jebkādus strīdus saistībā ar Jūsu piekļuvi Pakalpojumam vai tā izmantošanu.

Datu apstrāde

LiveAgent ir apņēmusies ievērot privātuma, drošības, atbilstības un pārredzamības principus. Šī pieeja ietver atbalstu mūsu klientu atbilstībai ES datu aizsardzības prasībām, tostarp tām, kas noteiktas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (“VDAR”), kura stājās spēkā 2018. gada 25. maijā.

Saturs

 1. Kas ir datu apstrādātājs
 2. Kādi dati tiek apstrādāti
 3. Kādi ir datu avoti
 4. Kāds ir datu vākšanas un/vai apstrādes mērķis
 5. Kāpēc tiek veikta profilēšana un automatizācija
 6. Kāds ir datu apstrādes periods
 7. Kas ir mūsu partneri/apakšuzņēmēji
 8. Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz datu apstrādi
 9. Kā Jūs varat atsaukt datu apstrādes piekrišanu

Kas ir datu apstrādātājs

Datu apstrādātājs ir uzņēmums, kas izvēlas datu apstrādes mērķi un resursus. Mārketinga nolūkos datu apstrādātājs ir Quality Unit, s. r. o.

Kādi dati tiek apstrādāti

Mēs apstrādājam šāda veida datus: vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, IP adrese, informācija par iegādātajiem produktiem, informācija par produktu lietošanu, informācija, kas iegūta no telefona sarunām, tālruņa ieraksti, informācija, kas iegūta, sazinoties ar mums citos veidos (e-pasts, tērzēšana, Facebook ziņas, tvīti), informācija, kas sniegta mūsu atbalsta komandai, lai risinātu ar Jūsu kontiem saistītas problēmas, ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati, pārlūkprogrammas informācija, sistēmas informācija.

Kādi ir datu avoti

Iepriekšējā sadaļā minētie dati tiek vākti tikai no Jums. Dati ir pieejami no sarunām starp Jums un uzņēmumu Quality Unit, s.r.o. vai norādīti Jūsu klienta profilā. Datus var iegūt arī no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, uzņēmumu katalogiem un citiem. Datus var vākt arī no trešajām personām, kurām ir atļauts tos apstrādāt.

Kāds ir datu vākšanas un/vai apstrādes mērķis

Jūsu piekrišana datu apstrādei tika dota šādiem nolūkiem: mārketinga pakalpojumi, klientu atbalsta pakalpojumi.

Kāpēc tiek veikta profilēšana un automatizācija

Uzņēmums Quality Unit s.r.o. vēlas nodrošināt vislabāko un personalizētāko pieredzi, un tādēļ ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu mēs segmentējam un profilējam datus. Šādiem nolūkiem mēs izmantojam iekšējo programmatūru un citu analītisko un automatizācijas programmatūru.

Kāds ir datu apstrādes periods

Jūsu piekrišana tika dota uz mūsu pakalpojumu (LiveAgent) lietošanas laiku un turpmākos piecus (5) gadus pēc lietošanas pārtraukšanas vai līdz brīdim, kad atsaucat savu piekrišanu. Ja neesat un neplānojat kļūt par Quality Unit s.r.o. klientu, Jūsu piekrišana būs spēkā 5 gadus vai līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu. Pēc piecu gadu perioda beigām Jūsu dati tiks dzēsti.

Kas ir mūsu partneri / apakšuzņēmēji

Jūs esat devis piekrišanu mūsu apakšapstrādātājiem un apakšuzņēmējiem, kuriem var būt piekļuve atlasītajiem datiem. Mūsu apakšapstrādātāji un apakšuzņēmēji tiek regulāri pārbaudīti un auditēti, lai nodrošinātu maksimālu privātuma un drošības līmeni.

Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz datu apstrādi

Pareiza datu apstrāde mums ir ārkārtīgi svarīga, un mēs lepojamies ar augstu drošības, privātuma un datu apstrādes līmeni uzņēmumā Quality Unit s.r.o.

Tālāk ir izklāstītas Jūsu tiesības attiecībā uz datu apstrādi:

Informācija par datu apstrādi Informācija galvenokārt ietver: kontaktinformāciju par apstrādātāju, viņa padotajiem vai datu apstrādātāju vai par datu apstrādi atbildīgo personu, datu apstrādes mērķi, datu kategorijas, datu adresātu/saņēmēju un datu saņēmēju kategorijas, informāciju par datu pārsūtīšanu uz trešajām valstīm, datu apstrādes termiņu, Jūsu tiesību sarakstu, tiesības vērsties vietējā datu apstrādes iestādē, datu apstrādes avotu, informāciju par datu profilēšanu un automatizāciju.

Tiesības piekļūt datiem Jums ir tiesības pārbaudīt, vai Jūsu dati tiek vai netiek apstrādāti, un apstrādāto datu kategorijas.

Tiesības uz labošanu Jums ir tiesības vajadzības gadījumā labot datus, kas uz Jums attiecas.

Tiesības uz dzēšanu (“tiesības tikt aizmirstam”) Dažos likumā atļautos gadījumos mums ir pienākums dzēst visus Jūsu datus, pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu.

Tiesības uz apstrādes ierobežojumiem Daži klienti dod priekšroku ierobežotai datu apstrādei. Ja Jums ir īpašas prasības par datu apstrādes ierobežojumiem, lūdzu, sazinieties ar mums.

Tiesības uz datu migrāciju Pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu, mēs varam pārsūtīt Jūsu datus citam datu apstrādātājam, ja nav juridisku vai citu šķēršļu.

Tiesības iebilst Ja uzskatāt, ka Jūsu dati netiek pareizi apstrādāti, Jūs varat iesniegt iebildumu, sazinoties ar mums, lai atrisinātu šo jautājumu.

Tiesības sazināties ar vietējo datu apstrādes iestādi Jūs varat sazināties ar vietējo datu apstrādes iestādi, ja rodas papildu šaubas vai jautājumi. Quality Unit s.r.o. vietējā datu apstrādes iestāde ir Úrad na ochranu osobných údajů Slovenskej republiky ar adresi Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovākijas Republika, Eiropas Savienība.

Kā Jūs varat atsaukt piekrišanu datu apstrādei

Jūsu piekrišana datu apstrādei ir brīvprātīga. Jūs varat to atsaukt jebkurā brīdī.

Kā es varu iesniegt datu apstrādes atsaukšanas pieprasījumu? Lūdzu, norādiet mums sava uzņēmuma nosaukumu, datu subjektu un datu apstrādātāju, rakstisku datu atsaukšanas pieprasījumu un savu parakstu. Pieprasījumu adresējiet uz adresi andrej@liveagent.com.

Ja vēlaties atteikties no mūsu adresātu saraksta, varat arī izmantot mūsu veidlapu, lai aizpildītu savu pieprasījumu šeit.

Saistītie Raksti
Funkcijas - Pakalpojumu Limena Ligums Sla

Pakalpojuma līmeņa līgums (SLA)

Pakalpojumu līmeņa līgumi (SLA) var uzlabot palīdzības dienesta efektivitāti, nosakot aģentiem sasniedzamos mērķus.

Kādai personai jums būtu jābūt, lai strādātu klientu apkalpošanā? Kādas prasmes jums būtu vajadzīgas? Izmantojiet šo klientu apkalpošanas prasmju kontrolsarakstu, lai noskaidrotu, vai jums šis darbs ir īstais.

Klientu apkalpošanas prasmju kontrolsaraksts

Ja jums ir vajadzīgas labas klientu apkalpošanas prasmes, jums vajadzētu izpētīt kontrolsarakstu. Jums būtu jāstrādā pie runas prasmēm, lai efektīvi sazinātos un izveidotu attiecības. Empātija un paškontrole ir vēl vienas svarīgas prasmes, kas palīdz saglabāt mieru un veidot uzticību. Līdzīgi, aktīva klausīšanās ir būtiska, lai izprastu klientu vajadzības un nodrošinātu labāku apkalpošanu. Skaidra komunikācija ir arī svarīga, lai aģenti varētu būt ražīgāki un apmierinātāki ar saviem rezultātiem.

Iegūstiet teicamu tērzēšanu pārskatu un kartē redziet visus apmeklētājus, kas pārlūko Jūsu vietni. Uzlabojiet savu klientu apkalpošanu ar LiveAgent. Uzziniet par to jau tūlīt.

Tērzēšanu pārskats

The article discusses a demonstration of the LiveAgent platform, showing the online activity of agents and visitors on a website. The platform also allows for communication with visitors through chat, and provides information on the source of website traffic. The article also mentions the use of cookies on the website.

Novērtējiet tērzēšanas ietekmi uz Jūsu tīmekļa vietnes konversijām vai Jūsu aģentu ietekmi uz uzņēmuma pārdošanas apjomiem, izmantojot iegulto tērzēšanas izsekošanu.

Tērzēšanas iegultā izsekošana

Tērzēšanas iegultā izsekošana piedāvā uzņēmumiem daudz funkciju, lai uzlabotu klientu pieredzi un palielinātu pārdošanas apjomus, ieskaitot automašīnu tirdzniecības uzņēmumos. To var integrēt ar Google Analytics izsekošanas pakalpojumu.

You will be
in Good Hands!

Join our community of happy clients and provide excellent customer support with LiveAgent.

Pierakstīties uz demonstrāciju

Mūsu mājaslapa izmanto sīkdatnes. Turpinot, mēs pieņemam, ka Jūs dodat atļauju izvietot sīkfailus, kā ir aprakstīts mūsu privātuma un sīkdatņu politiku.

Close
Schedule a demo
Schedule a one-on-one call
 • How to achieve your business goals with LiveAgent
 • Tour of the LiveAgent so you can get an idea of how it works
 • Answers to any questions you may have about LiveAgent
Pierakstīties uz demonstrāciju
Start Free Trial x