Piekrišana noteikumiem

Quality Unit, s. r. o. (šeit saukta par “Quality Unit”) sniedz jums savu Pakalpojumu (kā aprakstīts tālāk) savā tīmekļa vietnē, kas atrodas www.qualityunit.com (“Vietne”) un *.ladesk.com (jūsu konta URL), saskaņā ar šo Pakalpojumu Sniegšanas noteikumu līgumu (“PSN”). Piekrītot šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem vai piekļūstot pakalpojumam vai vietnei vai izmantojot to, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītat ievērot šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Ja jūs noslēdzat šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus uzņēmuma vai citas juridiskas personas vārdā, jūs apliecināt, ka jums ir tiesības pārstāvēt šo juridisko personu un tās saistos partnerus attiecībā uz šiem PSN, un šajā gadījumā termini “Jūs” vai “Jūsu” attiecas uz šo uzņēmumu un ar to saistītajiem uzņēmumiem. Ja jums nav šādu pilnvaru vai ja jūs nepiekrītat šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, jūs nedrīkstat pieņemt šos Pakalpojumu Sniegšanas Noteikumus un nedrīkstat izmantot Pakalpojumu.

Quality Unit laiku pa laikam var mainīt šos PSN bez iepriekšēja brīdinājuma. Pārstrādātie noteikumi un nosacījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas, un, ja jūs izmantojat Pakalpojumu pēc šī datuma, mēs uzskatīsim, ka jūs piekrītat pārstrādātajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja jums nav pieņemamas jebkādas izmaiņas šajos PSN, jūsu vienīgais risinājums ir pārtraukt pieeju Pakalpojumam un tā izmantošanu.

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums ietver (a) Vietni, (b) LiveAgent palīdzības dienestu un čata sistēmu, rīkus un pakalpojumus, ko nodrošina Vietne un LiveAgent API, kas ir pieejama, izmantojot Vietni, un (c) visa programmatūra, dati, teksts, attēli, skaņas, video un saturs, kas kļuvis pieejams, izmantojot Vietni vai pakalpojumus, vai izstrādāts, izmantojot LiveAgent API (kopā saukts par “Saturu”). Uz visām jaunajām funkcijām, kas pievienotas Pakalpojumam vai to papildina, attiecas arī šie PSN.

Vispārīgie nosacījumi / Piekļuve pakalpojumam un tā izmantošana

Atbilstoši šo PSN noteikumiem un nosacījumiem jūs varat piekļūt Pakalpojumam un to izmantot tikai saviem iekšējiem uzņēmējdarbības mērķiem, kā paredzēts Līgumā. Jūs nedrīkstat (a) licencēt, apakšlicencēt, pārdot, tālākpārdot, izīrēt, iznomāt, nodot, piešķirt, izplatīt, dalīt laiku vai citādi komerciāli izmantot vai padarīt Pakalpojumu pieejamu nevienai trešajai pusei, izņemot gadījumus, kad tas ir skaidri atļauts šajos PSN; (b) izmantot Pakalpojumu, lai apstrādātu datus jebkuras trešās puses vārdā, vai (c) izmantot Pakalpojumu jebkādā nelikumīgā veidā vai jebkādā veidā, kas traucē vai ir pretrunā ar Pakalpojuma un tā komponentu integritāti vai veiktspēju.

Jums tiek piešķirtas tikai ierobežotās tiesības piekļūt Pakalpojumam un izmantot to saskaņā ar šiem PSN, visas tiesības, īpašumtiesības, kas attiecas uz Pakalpojumu un tā komponentēm paliks un pieder tikai uzņēmumam Quality Unit. Jūs nedrīkstat modificēt, pielāgot vai uzlauzt Pakalpojumu, lai nepatiesi norādītu uz sponsorēšanu vai saistību ar uzņēmumu Quality Unit, vai citādi mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi Pakalpojumam vai ar to saistītajām sistēmām vai tīkliem.

Jūs esat atbildīgs par visu informāciju, datiem, tekstiem, ziņām vai citiem materiāliem, ko ievietojat vai citādi pārsūtāt, izmantojot Pakalpojumu. Jūs esat atbildīgs par sava pieteikšanās un konta privātuma saglabāšanu un esat pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas notiek ar jūsu pieteikšanās informāciju vai kontu. Jūs piekrītat un atzīstat, ka jūsu pieteikumvārdu drīkst izmantot tikai viena (1) persona – viena pieteikšanās, ko koplieto vairākas personas, nav atļauta. Sistēma automātiski noteiks šādu rīcību, un jūs piekrītat, ka Quality Unit var par to iekasēt papildu ikmēneša maksu. Varat izveidot atsevišķus pieteikšanās vārdus tik daudziem cilvēkiem, cik to atļauj jūsu pakete.

Quality Unit patur tiesības piekļūt jebkuram vai visiem jūsu kontiem, lai atbildētu uz jūsu tehniskā atbalsta pieprasījumiem. Mēs nodrošināsim atbilstošus administratīvos, fiziskos un tehniskos aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu datu drošību, privātumu un integritāti. Mēs neizpaudīsim jūsu datus, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums vai ja jūs to atļaujat.

Jūs saprotat, ka Pakalpojuma, tostarp jūsu satura, tehniskā apstrāde un pārsūtīšana var ietvert (a) pārsūtīšanu dažādos tīklos; (b) izmaiņas, lai tas atbilstu un būtu pielāgots savienojošo tīklu vai ierīču tehniskajām prasībām un (c) nosūtīšanu Quality Unit trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem un mitināšanas partneriem, lai nodrošinātu nepieciešamo aparatūras, programmatūras, tīklu, krātuves un ar tiem saistītās tehnoloģijas, kas nepieciešamas Pakalpojuma darbībai un uzturēšanai. Quality Unit pieliks saprātīgas pūles, lai publicētu informāciju vietnē vai informētu jūs par jebkuru plānoto Pakalpojuma dīkstāvi.

Ja Quality Unit neīsteno vai nepastāv uz jebkādām tiesībām vai nosacījumiem, kas noteikti šajā PSN, tā nav atteikšanās no šīm tiesībām. Jūs atzīstat, ka šie PSN ir līgums starp Jums un Quality Unit, kaut arī tas ir elektronisks un to fiziski neesat parakstījis Jūs un Quality Unit, tas nosaka Pakalpojuma lietošanu un aizstāj jebkādas iepriekšējās vienošanās starp Jums un Quality Unit.

AppSumo darījuma Noteikumi un nosacījumi

Jūs varat piekļūt Pakalpojumam un to izmantot tikai jūsu uzņēmējdarbības iekšējām vajadzībām un mērķiem, kā paredzēts šajos Noteikumos un Nosacījumos. Jūs nedrīkstat (a) licencēt, apakšlicencēt, pārdot, tālākpārdot, iznomāt, izīrēt, nodot, piešķirt, izplatīt, dalīt laiku vai izmantot komerciāli vai padarīt Pakalpojumu pieejamu nevienai trešajai pusei, izņemot gadījumus, kad tas ir konkrēti atļauts šajos Noteikumos un Nosacījumos; (b) izmantot Pakalpojumu jebkādā nelikumīgā veidā vai jebkādā veidā, kas traucē vai ir pretrunā ar Pakalpojuma un tā komponentu integritāti vai veiktspēju.

Jūsu AppSumo Pakalpojuma pirkums (“Pakete”), kas iegādāts oficiālajā vietnē appsumo.com/liveagent/, nodrošina piekļuvi funkcijām, veicot vienu pirkumu par $59, kas apstrādāti AppSumo oficiālajās vietnēs. Viens (1) pirkums nodrošina piekļuvi vienam (1) kupona kodam (“Kods”), kas jums ir jāizmanto Pakalpojuma URL adresē: liveagent.com/appsumo-signup. (vairs nav pieejams). Reģistrējoties Jums ir jāaizpilda nepieciešamie dati, lai veiksmīgi pabeigtu reģistrāciju. Šie nepieciešamie dati ietver (a)Jūsu Kodu; (b) Jūsu Vārdu, Uzvārdu; (c) jūsu e-pasta adresi; un (d) Uzņēmuma/Organizācijas nosaukumu, kas izmantots, lai izveidotu jūsu konta unikālo URL adresi.

Katrs AppSumo lapā iegādātais Kods izmantojams tikai vienreiz (1 reizi). Atkārtota viena un tā paša koda izmantošana ir stingri pretrunā šiem Noteikumiem un Nosacījumiem. Vairākkārtējas viena koda izmantošanas gadījumā jūs zaudējat piekļuvi Pakalpojumam un jūsu papildu konti tiks apturēti.

Jums ir jāizmanto savs(-i) Kods(-i) līdz 2019. gada 1. decembrim. Jebkurš pieprasījums (gan rakstisks, gan mutisks), kas pēc šī termiņa nosūtīts Quality Unit, tiks noraidīts. Jūsu tiesības izmantot kodu(-us) beidzas 2019. gada 30. novembrī plkst. 23:59. Quality Unit patur tiesības neizdarīt izņēmumus pēc šī termiņa.

Paketes iegāde sniedz jums mūža piekļuvi divām (2) aģenta darbvietām (“Lietotāji”) Pakalpojuma “Viss iekļauts” (All-Inclusive) paketē par vērtību $59. Divas (2) aģenta vietas ietver vienu vietu, kas paredzēta jums (Konta “Īpašniekam”) un viena (1) vieta “Aģentam” vai “Administratoram”.

Katram papildu lietotājam, kas tiek pievienots jūsu Pakalpojuma kontam, tiek piemērota “Viss iekļauts” (All Inclusive) paketes parastā cena, kā aprakstīts šeit: www.liveagent.com/pricing/. No jums tiks iekasēta maksa par papildu lietotāja reālo izmantošanu, pamatojoties uz lietošanas laiku. Papildu lietotāja standarta likme ir $39/mēnesī/lietotājam.

Kopsumma tiek aprēķināta reizinot cenu ar jūsu Pakalpojuma kontam pievienoto papildu lietotāju skaitu.

Jūs saņemsiet Uzņēmuma nosūtīto e-pasta paziņojumu par to, ka esat pievienojis savam Kontam papildu lietotājus. Šajā paziņojuma e-pastā būs brīdinājums, ka esat pārsniedzis jūsu AppSumo pakotnē iekļauto Lietotāju skaitu.

Par papildu aģentiem, kas pievienoti jūsu kontam, tiek iekasēta maksa par katru mēnesi. Veicot pirmo maksājumu, jums tiks lūgts ievadīt derīgus norēķinu datus, kas ietver jūsu (a) Īsto Vārdu un Uzvārdu; (b) derīgu e-pasta adresi; (c) derīgu jūsu uzņēmuma nosaukumu; (d) derīgu adresi (ielas nosaukumu, pilsētu, pasta indeksu un štatu) (e) papildu informāciju par jūsu uzņēmumu, pamatojoties uz Jūsu vietējiem tiesību aktiem. Jums ir jāievada tikai derīgi, patiesi, precīzi un pārbaudīti dati.

Pirmā maksājuma iekasēšanas par papildu Lietotāju izmantošanu laikā jums tiks lūgts izvēlēties vēlamo maksājuma veidu. Quality Unit piedāvā divus (2) maksājumu veidus: (a) kredītkarti (b) PayPal kontu.

Jums ir jāiesniedz sava Kredītkartes informācija vai PayPal konta informācija tikai gadījumā, ja savam kontam pievienojat papildu lietotājus.

Ja atsakāties iesniegt savas Kredītkartes informāciju vai PayPal konta informāciju maksājumam par papildu Lietotāju faktisko izmantošanu, jūs zaudējat piekļuvi Pakalpojumam. Piekļuve Jūsu Pakalpojuma kontam tiks atļauta, kad būsiet iesniedzis nepieciešamo norēķinu informāciju un izvēlējies sev vēlamo maksājuma veidu. Quality Unit patur tiesības neizdarīt izņēmumus.

Jums nav atļauts “apvienot” vairākus kodus un izmantot tos vienam (1) Pakalpojuma kontam. Katram Pakalpojuma kontam derīgs tikai viens (1) kods. Paketes nav summējamas.

Noteikumi un nosacījumi LiveAgent bezmaksas paketēm

Godīgas izmantošanas noteikumi

Kā daļa no mūsu apņemšanās nodrošināt izcilas kvalitātes un uzticamus pakalpojumus, mums ir LiveAgent Pakalpojuma Godīgas Izmantošanas Noteikumi.

Mēs vēlamies būt pārliecināti, ka visi mūsu klienti var baudīt un veiksmīgi izmantot mūsu pakalpojumu neatkarīgi no jebkādiem nosacījumiem.

Ja daži klienti izmanto tik daudz datu vai pārkāpj noteikumus, ka tas var ietekmēt citus lietotājus, mēs varam sazināties ar šādiem pārkāpējiem un apspriest viņu lietojuma un ierobežojumu maiņu vai atcelt viņu kontus.

Mēs paturam tiesības mainīt konta ierobežojumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Mēs paturam tiesības laiku pa laikam mainīt šos Godīgas Izmantošanas Noteikumus.

Šie noteikumi papildina un nekādā veidā neierobežo nevienu no galvenajiem LiveAgent Noteikumiem un Nosacījumiem.

Pielāgotas piegādes

Papildu pieprasījumu par pielāgotām piegādēm var iesniegt, nosūtot to uz Quality Unit e-pastu support@liveagent.com. Quality Unit patur tiesības atteikt pielāgotu piegādi. Ja pielāgotas piegādes pieprasījums tiek pieņemts, starp jums un Quality Unit tiek noslēgts līgums, pamatojoties uz pieprasījumu, kurā noteiktas Pielāgotās Piegādes prasības un specifikācijas. Līgums ir rakstisks apstiprinājums, kas tiek noformēts e-pasta saziņas veidā. Pielāgotās piegādes rezultāts kļūst par Quality Unit ekskluzīvu intelektuālo īpašumu, un Jūs piekrītat, ka Quality Unit to turpmāk var izmantot saviem trešās puses klientiem. Pielāgotās Piegādes cena tiek saskaņota iepriekš, un tā tiks nodrošināta katrā gadījumā atsevišķi.

Konta noteikumi

 • Lai izmantotu šo pakalpojumu, jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam.
 • Jums jābūt cilvēkam. Konti, kas reģistrēti ar “botiem” vai citām automatizētām metodēm, nav atļauti.
 • Lai pabeigtu reģistrēšanās procesu, jums ir jānorāda savs vārds, uzvārds, derīga e-pasta adrese un visa cita pieprasītā informācija.
 • Jūs esat atbildīgs par sava lietotājvārda un paroles drošības uzturēšanu. Quality Unit nevar un nebūs atbildīga par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, neievērojot šīs drošības saistības.
 • Jūs esat atbildīgs par visu jūsu kontā publicēto Saturu un darbībām, kas notiek jūsu kontā (pat ja Saturu publicē citas personas, kurām ir konti jūsu kontā).
 • Izmantojot šo pakalpojumu, jūs nedrīkstat sniegt maldinošu informāciju par sevi vai izmantot kāda cita identitāti.
 • Pakalpojumu nedrīkst izmantot nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem.
 • Izmantojot Pakalpojumu, jūs nedrīkstat pārkāpt nekādus tiesību aktus savā jurisdikcijā (tostarp, bet ne tikai, autortiesību likumus).
 • Pārkāpjot jebkuru no šiem vienošanās punktiem, jūsu Konta darbība tiks pārtraukta. Lai gan Quality Unit aizliedz šādu rīcību un Saturu Pakalpojumā, jūs saprotat un piekrītat, ka Quality Unit nevar būt atbildīga par Pakalpojumā ievietoto saturu un jūs tomēr varat saskarties ar šādiem materiāliem. Jūs piekrītat izmantot Pakalpojumu uz savu risku.

Maksājumi, atmaksas un norēķinu izmaiņas

Izmēģinājuma versijas un maksājumi Pakalpojums tiek nodrošināts, pamatojoties uz abonēšanas principu, un Abonentam tiek piestādīts rēķins izvēlētā abonēšanas termiņa sākumā, kas var būt reizi mēnesī vai gadā. Katrā abonēšanas paketē ir iekļauts sākotnējs bezmaksas izmēģinājuma periods, kas mainās atkarībā no reģistrēšanās procesā izmantotās e-pasta adreses veida. Abonentam ar bezmaksas domēna e-pasta adresi ir tiesības uz bezmaksas izmēģinājuma periodu līdz 7 dienām, savukārt abonentam, kurš reģistrējies ar uzņēmuma e-pasta adresi, ir tiesības uz bezmaksas izmēģinājuma periodu līdz 30 dienām.
Ja abonents nesniedz norēķinu un maksājumu informāciju bezmaksas izmēģinājuma perioda laikā un pēc tam izvēlas nejaunināt uz kādu no maksas plāniem, viņa bezmaksas izmēģinājuma konta darbība tiks automātiski apturēta, kā rezultātā tiek zaudēta piekļuve. Lai īslaicīgi atkārtoti aktivizētu savu kontu uz ierobežotu laiku, kas nepārsniedz 2 dienas, Abonentam 30 dienu laikā pēc konta darbības apturēšanas jāsazinās ar klientu atbalsta komandu ar pieprasījumu atkārtoti aktivizēt savu kontu un pievienot nepieciešamo norēķinu un maksājumu informāciju. Ja Abonentam neizdodas sazināties ar klientu atbalsta komandu 30 dienu laikā kopš konta darbības apturēšanas, viņa konta darbība tiek pārtraukta bez iespējas tam piekļūt.
Tiklīdz tiek sniegta informācija par norēķiniem un maksājumiem, izmēģinājuma periods tiek nekavējoties pārtraukts un Abonenta pakete mainās atbilstoši izvēlētajai maksas paketei un tā atbilstoši jāapmaksā.

Pakešu un cenu izmaiņas Ja izvēlētā abonēšanas perioda laikā izvēlaties jaunināt savu paketi vai aģentu skaitu, visas papildu izmaksas tiks aprēķinātas proporcionāli atlikušajam abonēšanas periodam un tiks iekasēta no jūsu konta. Pēc tam no jūsu kredītkartes tiks automātiski iekasēta pielāgotā likme jūsu nākamajā norēķinu ciklā pēc proporcionāli aprēķinātā rēķina. Pastāv izņēmums norēķinos, ja esat ikmēneša norēķinu ciklā, kurā neredzēsit proporcionālu maksu vai kredītu pašreizējā mēnesī, bet jūsu jaunā norēķinu likme tiks atspoguļota jūsu nākamajā ikmēneša rēķinā. Neatkarīgi no jūsu norēķinu cikla, ja slēdzat savu kontu pirms abonēšanas perioda beigām, par daļēji izmantotajiem mēnešiem, paketes pazemināšanu vai neizmantotiem mēnešiem netiek atmaksāta nauda un netiek piešķirti kredīti. Nekādi izņēmumi netiks veikti, lai izturētos pret visiem vienādi un mūsu administratīvās izmaksas saglabātu zemas, kas sniegs vislielāko labumu mūsu klientu bāzei. Jūsu paketes līmeņa pazemināšana var izraisīt jūsu konta satura, funkciju vai jaudas zudumu un Quality Unit neuzņemas nekādu atbildību par šādiem zaudējumiem. Visu LiveAgent pakešu un Pakalpojumu cenas var tikt mainītas, par to paziņojot 30 dienas iepriekš. Šādu paziņojumu var sniegt jebkurā laikā. Turklāt Quality Unit patur tiesības sazināties ar Jums par īpašām cenām, ja Jūs uzturat ārkārtīgi lielu galalietotāju skaitu vai neparasti augstu mēneša pieteikumu skaita proporciju uz vienu aģentu. Šādā situācijā Uzņēmuma Abonēšanas Līgums (aprakstīts tālāk) var būt jums piemērotāks.

Norēķini ar kredītkarti, rēķini un privātums Konta īpašnieks e-pastā saņems rēķinu par katru maksājumu no kredītkartes. Quality Unit nodrošina saskarni konta īpašniekam (kā aprakstīts reģistrēšanās procesā), lai būtu iespēja mainīt kredītkartes informāciju (piemēram, pēc kartes atjaunošanas). Quality Unit izmanto trešās puses starpnieku, lai pārvaldītu kredītkaršu apstrādi, un šim starpniekam nav atļauts uzglabāt, paturēt vai izmantot jūsu norēķinu informāciju, izņemot, lai apstrādātu jūsu kredītkartes informāciju priekš Quality Unit. Lūdzu, apmeklējiet vietni privātuma noteikumi, lai izprastu, kā Quality Unit apkopo un izmanto personas informāciju.

Izmaiņas norēķinos un atjauninājumiKonta īpašnieks ir tiesīgs pieprasīt rēķinos ietvertās Pakalpojuma lietošanas norēķinu informācijas atjaunināšanu. Atjaunināšana ir jāpieprasa pa e-pastu, kas nosūtīts uz support@liveagent.com 15 dienu laikā pēc pēdējā rēķina izrakstīšanas. Jums tiks izsniegts kredītrēķins un atjaunināts rēķins ar jauno norēķinu informāciju. Pieprasījumi, kas iesniegti ilgāk kā 15 dienu laikā kopš pēdējā rēķina, tiks noraidīti, un jums būs jāgaida, līdz nākamajā norēķinu datumā tiks izrakstīts jaunais rēķins.

PVN ID apstrāde Ja klientam ir piešķirts pareizs un derīgs PVN ID (saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem), klients ir pilnībā atbildīgs par šī PVN ID ievadīšanu atbilstošajā laukā savā profilā. Quality Unit neatmaksās naudu klientiem, kuri paši neuzrādīs savu PVN ID.

Ikgadējais priekšapmaksas kredīts

Ikgadējais priekšapmaksas kredīts, kas tiek pievienots klienta kontam, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, ilgst 12 mēnešus tikai tad, ja aģentu vietu skaits paliek nemainīgs visā šajā laika periodā. Šis laika periods palielinās vai samazinās, pamatojoties uz klienta kontā pievienoto vai noņemto aģentu vietu skaitu kredīta derīguma laikā.

Ja klients nolemj pārtraukt Pakalpojuma izmantošanu, pirms ir izlietots viss viņa kredīts VAI pirms laika perioda beigām, viņam ir tiesības saņemt atmaksu atlikušās neizmantotās vērtības apjomā. Quality Unit patur tiesības atmaksāt tikai 50% no atlikušās summas kā atcelšanas maksu.

Atcelšana un darbības pārtraukšana

Jūs esat atbildīgs par sava konta pareizu pārtraukšanu. Konta īpašnieks (kā noteikts reģistrēšanās procedūrā) var jebkurā laikā anulēt kontu, nosūtot e-pastu uz support@qualityunit.com ar pieprasījums atcelt kontu. Quality Unit atbildēs uz šo e-pastu un atcels jūsu kontu vienas darba dienas laikā. Vēl viena konta darbības pārtraukšanas iespēja ir poga “Apturēt Kontu”, kas atrodas sadaļā “Mans Konts”. Atceļot savu kontu, jūs zaudēsit piekļuvi visam saturam pēc atcelšanas, un Quality Unit to dzēsīs savas parastās uzņēmējdarbības gaitā. Šo informāciju pēc konta atcelšanas atgūt nevar. Ja Jūs atceļat savu kontu no Pakalpojuma sadaļas “Mans Konts” pirms pašreizējā apmaksātā abonēšanas perioda beigām, atcelšana stāsies spēkā nekavējoties un no Jums vairs netiks iekasēta maksa. Ja atcelšanas pieprasījums ir nosūtīts pa e-pastu, jums ir jāsagaida apstiprinājums no Quality Unit.

Kvalitātes vienība patur tiesības (i) modificēt vai pārtraukt, īslaicīgi vai pastāvīgi, Pakalpojumu (vai jebkuru tā daļu) un (ii) atteikt jebkādu pašreizējo un turpmāko Pakalpojuma lietošanu, apturēt vai pārtraukt jūsu konta darbību (jebkuru tā daļu) vai Pakalpojuma izmantošanu un jebkāda iemesla dēļ noņemt un izmest jebkādu jūsu saturu Pakalpojumā, tostarp, ja Quality Unit uzskata, ka esat pārkāpis šos PSN. Kvalitātes nodaļa darīs visu iespējamo, lai sazinātos ar jums tieši pa e-pastu vai tālruni, lai brīdinātu jūs pirms jūsu konta darbības apturēšanas vai darbības pārtraukšanas. Jebkuras aizdomas par krāpniecisku, ļaunprātīgu vai nelikumīgu darbību, kas var būt par pamatu Pakalpojuma izmantošanas pārtraukšanai, var tikt nodotas izmaklēšanai atbilstošām tiesībaizsardzības iestādēm. Quality Unit nav atbildīga jums vai jebkurai trešajai pusei par Pakalpojuma izmaiņām, apturēšanu vai pārtraukšanu.

Quality Unit patur tiesības pārtraukt jūsu konta darbību ilgstošas ​​neaktivitātes dēļ. Quality Unit ir jāievēro pārtraukšanas protokoli, pirms Lietotāja konta darbības pārtraukšanas nosūtot e-pasta brīdinājuma paziņojumu. Pēc 4 nedēļām bez aktivitātes tiks nosūtīts brīdinājuma e-pasta paziņojums, informējot Lietotāju par gaidāmo konta darbības pārtraukšanu un darbībām, ko iespējams veikt, lai novērstu konta darbības pārtraukšanu. Pēc 8 neaktivitātes nedēļām tiks dzēsts konts un visi tā dati.

Garantiju atruna

Pakalpojums, tostarp vietne un saturs, kā arī visi servera un tīkla komponenti tiek piedāvāti “tādi, kādi ir” un “tā, kā ir pieejami” bez jebkāda veida garantijām, ciktāl to skaidri pieļauj tiesību akti un Quality Unit, tādējādi norobežojoties no jebkādām garantijām, gan tiešām, gan netiešām, tostarp, bet ne tikai, netiešajām garantijām par piemērotību tirdzniecībai, īpašumtiesībām, piemērotību noteiktam mērķim un tiesību nepārkāpšanu. Jūs piekrītat, ka Quality Unit negarantē, ka pakalpojums būs nepārtraukts, savlaicīgs, drošs, bez kļūdām vai bez vīrusiem, un nekāda informācija vai padoms, ko jūs saņemat no Quality Unit vai ar Pakalpojuma starpniecību, nerada nekādu garantiju, kas šajos PSN nav skaidri norādīta.

Atbildības ierobežojums

Quality Unit nekādā gadījumā un saskaņā ar nevienu no juridiskajām teorijām (līgumisko vai cita veida) nav atbildīgs jums vai jebkurai trešajai pusei par jebkādiem netiešiem, nejaušiem, īpašiem, paraugveida, izrietošiem vai soda veida zaudējumiem, tostarp zaudēto peļņu, zaudētiem pārdošanas apjomiem vai uzņēmējdarbību kopumā, zaudētiem datiem vai uzņēmējdarbības pārtraukumu. Turklāt Quality Unit nav atbildīgs par jebkādiem tiešajiem nodarījumiem, izmaksām, zaudējumiem vai saistībām, kas pārsniedz jūsu samaksāto vai maksājamo ikmēneša pakalpojuma maksu par vienu mēnesi pirms jebkuras naudas atlīdzības prasības iesniegšanas, vai simts (100 USD) ASV dolāru. Šīs sadaļas noteikumi aptver riskus kas attiecas uz šiem Noteikumiem un Nosacījumiem starp pusēm, un puses paļaujas uz šiem ierobežojumiem, nosakot, vai noslēgt šo līgumu.

Dažos štatos nav atļauts izslēgt netiešas garantijas vai ierobežot atbildību par nejaušiem vai izrietošiem nodarījumiem, kas nozīmē, ka daži no iepriekš minētajiem ierobežojumiem uz jums var neattiekties. Šajos štatos Quality Unit atbildība tiks ierobežota, ciktāl to pieļauj likums.

Piešķīrums

Quality Unit var piešķirt vai nodot šos PSN pilnībā vai daļēji bez ierobežojumiem.

Eksporta atbilstība

Jūs esat atbildīgs par visu piemērojamo likumu, noteikumu vai regulu ievērošanu, kas reglamentē Pakalpojuma vai jebkura tā komponenta eksportēšanu.

Valdošā likumdošana

Šos PSN regulē Delavēras štata likumi, neatkarīgi no tiesību kolīzijas principiem. Ar šo jūs nepārprotami piekrītat pakļauties Delavēras štata federālo un štata tiesu ekskluzīvai personiskai jurisdikcijai, lai atrisinātu jebkuru strīdu saistībā ar jūsu piekļuvi Pakalpojumam vai tā lietošanu.

Datu apstrāde

LiveAgent ir apņēmies ievērot privātumu, drošību, atbilstību un pārredzamību. Šī pieeja ietver atbalstu mūsu klientu atbilstībai ES datu aizsardzības prasībām, tostarp tām, kas noteiktas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (GDPR), kas stājās spēkā 2018. gada 25. maijā.

Saturs

 1. Kas ir datu apstrādātājs
 2. Kādi dati tiek apstrādāti
 3. Kādi ir datu avoti
 4. Kāds ir datu vākšanas un/vai apstrādes mērķis
 5. Kāds ir datu apstrādes laika periods
 6. Kas ir mūsu partneri/apakšuzņēmēji
 7. Kādas ir jūsu tiesības uz datu apstrādi
 8. Kā jūs varat atsaukt piekrišanu datu apstrādei

Kas ir datu apstrādātājs

Datu apstrādātājs ir uzņēmums, kas izvēlas datu apstrādes mērķi un resursus. Mārketinga nolūkos datu apstrādātājs ir Quality Unit, s. r. o.

Kādi dati tiek apstrādāti

Mēs apstrādājam šādus datu veidus: Vārds Uzvārds, Adrese, Tālruņa numurs, E-pasta adrese, IP adrese, Informācija par jūsu iegādātajiem produktiem, Informācija par produktu lietošanu, Informācija, kas iegūta no tālruņa sarunām, Tālruņa ieraksti, Informācija, kas iegūta no cita veida saziņas ar mums (e-pasts, čats, Facebook ziņas, tvīti), Informācija, kas sniegta mūsu atbalsta komandai, lai risinātu problēmas ar jūsu kontiem, Ģeogrāfiskās lokalizācijas dati, Pārlūkprogrammas informācija, Sistēmas informācija.

Kādi ir datu avoti

Iepriekšējā sadaļā norādītie dati tiek vākti tikai no jums. Dati ir pieejami sarunās starp jums un Quality Unit, s.r.o. vai norādīti jūsu klienta profilā. Dati var tikt vākti arī no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, uzņēmumu katalogiem un citiem. Datus var vākt arī no trešajām pusēm, kurām ir atļauts tos apstrādāt.

Kāds ir datu vākšanas un/vai apstrādes mērķis

Jūsu piekrišana datu apstrādei tika dota šādiem mērķiem: mārketinga pakalpojumi, klientu atbalsta pakalpojumi.

Kāds ir datu apstrādes laika periods

Jūsu piekrišana tika dota mūsu pakalpojumu izmantošanas periodam (LiveAgent) un turpmākajiem 5 gadiem pēc lietošanas pārtraukšanas vai līdz brīdim, kad atsaucat savu piekrišanu. Ja neesat un neplānojat būt Quality Unit s.r.o. klients, jūsu piekrišana būs derīga 5 gadus vai līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu. Pēc 5 gadu perioda jūsu dati tiks dzēsti.

Kas ir mūsu partneri/apakšuzņēmēji

Jūs esat devis piekrišanu mūsu apakšapstrādātājiem un apakšuzņēmējiem, kuriem var būt piekļuve atsevišķiem datiem. Mūsu apakšapstrādātāji un apakšuzņēmēji tiek regulāri pārbaudīti un auditēti, lai nodrošinātu maksimālu privātuma un drošības līmeni.

Kādas ir jūsu tiesības uz datu apstrādi

Mums ļoti svarīga ir pareiza datu apstrāde, un mēs lepojamies ar augstu drošības, privātuma un datu apstrādes līmeni uzņēmumā Quality Unit s.r.o.

Tālāk ir norādītas jūsu tiesības attiecībā uz datu apstrādi:

Informācija par datu apstrādi Informācija galvenokārt ietver: kontaktinformāciju par apstrādātāju, viņu padotajiem vai datu apstrādes speciālistu vai personu, kas ir atbildīga par datu apstrādi, datu apstrādes mērķi, datu kategorijas, datu adresātu/saņēmēju un datu saņēmēju kategorijas, informāciju par datu pārsūtīšanu trešajām pusēm, datu apstrādes laiku, jūsu tiesību sarakstu, tiesības vērsties vietējā datu apstrādes iestādē, datu apstrādes avotu, informāciju par datu profilēšanu un automatizāciju.

Tiesības piekļūt datiem Jums ir tiesības apstiprināt, ka piekrītat, ka jūsu dati tiek apstrādāti, vai nē un apstrādājamo datu kategorijas.

Tiesības uz labošanu Jums ir tiesības vajadzības gadījumā labot attiecīgos datus.

Tiesības uz dzēšanu (“tiesības tikt aizmirstam”) Dažos likumā minētajos gadījumos mums ir pienākums dzēst visus jūsu datus, pamatojoties uz jūsu pieprasījumu.

Tiesības uz apstrādes ierobežojumiem Daži klienti dod priekšroku ierobežotai datu apstrādei. Ja jums ir īpašas vēlmes attiecībā uz datu apstrādes ierobežojumiem, lūdzu, sazinieties ar mums.

Tiesības uz datu migrācijuPamatojoties uz jūsu pieprasījumu, mēs varam pārsūtīt jūsu datus citam datu apstrādātājam, ja nav juridisku vai citu šķēršļu.

Tiesības iebilstJa uzskatāt, ka jūsu dati netiek pareizi apstrādāti, varat celt iebildumus, sazinoties ar mums ar nolūku atrisināt problēmu.

Tiesības sazināties ar vietējo datu apstrādes iestādiJa rodas papildu bažas vai radušās problēmas, varat sazināties ar vietējo datu apstrādes iestādi. Vietējā datu apstrādes iestāde Quality Unit s.r.o. ir “Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky” ar adresi “Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovak Republic, European Union”.

Kā jūs varat atsaukt piekrišanu datu apstrādei

Jūsu piekrišana datu apstrādei ir brīvprātīga. Varat to atsaukt jebkurā brīdī.

Kā es varu iesniegt savu datu apstrādes atsaukšanas pieprasījumu? Lūdzu, norādiet sava uzņēmuma nosaukumu, subjektu un datu apstrādātāju, rakstisku datu atsaukšanas pieprasījumu un savu parakstu. Pieprasījums jānosūta uz andrej@liveagent.com

Ja vēlaties atteikties no mūsu adresātu saraksta, varat izmantot mūsu formu savam pieprasījumam šeit.

Saistītie Raksti
Funkcijas - Pakalpojumu Limena Ligums Sla

Pakalpojuma līmeņa līgums (SLA)

Pakalpojumu līmeņa līgumi (SLA) var uzlabot palīdzības dienesta efektivitāti, nosakot aģentiem sasniedzamos mērķus.

Kādai personai jums būtu jābūt, lai strādātu klientu apkalpošanā? Kādas prasmes jums būtu vajadzīgas? Izmantojiet šo klientu apkalpošanas prasmju kontrolsarakstu, lai noskaidrotu, vai jums šis darbs ir īstais.

Klientu apkalpošanas prasmju kontrolsaraksts

Ja jums ir vajadzīgas labas klientu apkalpošanas prasmes, jums vajadzētu izpētīt kontrolsarakstu. Jums būtu jāstrādā pie runas prasmēm, lai efektīvi sazinātos un izveidotu attiecības. Empātija un paškontrole ir vēl vienas svarīgas prasmes, kas palīdz saglabāt mieru un veidot uzticību. Līdzīgi, aktīva klausīšanās ir būtiska, lai izprastu klientu vajadzības un nodrošinātu labāku apkalpošanu. Skaidra komunikācija ir arī svarīga, lai aģenti varētu būt ražīgāki un apmierinātāki ar saviem rezultātiem.

Iegūstiet teicamu tērzēšanu pārskatu un kartē redziet visus apmeklētājus, kas pārlūko Jūsu vietni. Uzlabojiet savu klientu apkalpošanu ar LiveAgent. Uzziniet par to jau tūlīt.

Tērzēšanu pārskats

The article discusses a demonstration of the LiveAgent platform, showing the online activity of agents and visitors on a website. The platform also allows for communication with visitors through chat, and provides information on the source of website traffic. The article also mentions the use of cookies on the website.

Novērtējiet tērzēšanas ietekmi uz Jūsu tīmekļa vietnes konversijām vai Jūsu aģentu ietekmi uz uzņēmuma pārdošanas apjomiem, izmantojot iegulto tērzēšanas izsekošanu.

Tērzēšanas iegultā izsekošana

Tērzēšanas iegultā izsekošana piedāvā uzņēmumiem daudz funkciju, lai uzlabotu klientu pieredzi un palielinātu pārdošanas apjomus, ieskaitot automašīnu tirdzniecības uzņēmumos. To var integrēt ar Google Analytics izsekošanas pakalpojumu.

Mūsu mājaslapa izmanto sīkdatnes. Turpinot, mēs pieņemam, ka Jūs dodat atļauju izvietot sīkfailus, kā ir aprakstīts mūsu privātuma un sīkdatņu politiku.

Start Free Trial x