Barista serving coffee shop customer

Klientu uzticamības pārbaudes kontrolsaraksts

Klientu uzticamības pārbaudes kontrolsaraksts ir jebkuras uzņēmuma atbilstības programmas būtiska daļa. Šis dokuments palīdz uzņēmumiem noteikt un novērtēt risku, kas saistīts ar klientiem. Lai mazinātu šos iespējamos apdraudējumus, uzņēmumiem ir jāapkopo informācija par saviem klientiem un jāveic pasākumi, lai to pārbaudītu. Šajā rakstā mēs apspriedīsim klientu uzticamības pārbaudes kontrolsaraksta galvenos komponentus un sniegsim piemērus, kā veikt katru šo soli.

Klientu uzticamības pārbaudes kontrolsaraksta svarīgums

Klientu uzticamības pārbaudes izpilde ir būtisks process jebkurai organizācijai vai finanšu iestādei. Sagatavojot dokumentu, kurā izklāstīti nepieciešamie pasākumi, kas jāveic uzņēmumiem, tie nodrošina savu juridisko un regulatīvo pienākumu izpildi. Turklāt klientu uzticamības pārbaudes atbilstības kontrolsaraksts var palīdzēt uzņēmumiem noteikt un novērtēt iespējamos riskus, kas var rasties, sadarbojoties ar dažiem klientiem. Izdarot visu nepieciešamo, lai mazinātu šos riskus, uzņēmumi un finanšu iestādes var pasargāt sevi no iespējamiem finansiāliem zaudējumiem.

Kurš būs ieguvējs no klienta uzticamības pārbaudes kontrolsaraksta?

 • Uzņēmumi, kas strādā ar klientiem

Viņi visi var izmantot klienta uzticamības pārbaudes kontrolsarakstu, kas palīdzēs izvairīties no juridiskajām vai finansiālajām problēmām, kas var rasties, ja viņi neveic pienācīgu klientu pārbaudi. Sekojot kontrolsaraksta soļiem, viņi var būt pārliecināti, ka veic nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai izvairītos no iespējamām problēmām.

 • Uzņēmumi, kuriem jāievēro AML noteikumi

Noteikumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu (AML) paredz, ka uzņēmumiem jāveic papildu pasākumi, lai novērstu noziedzīgo darbību finansēšanu. Daļa no šīm normatīvajām prasībām ietver klienta uzticamības pārbaudes veikšanu. Tā kā uzņēmumiem ir šis kontrolsaraksts, tie var nodrošināt pastāvīgu atbilstību AML noteikumiem.

 • Jebkura organizācija vai finanšu iestāde, kas vēlas sevi aizsargāt pret finanšu riskiem, kas saistīti ar tās klientiem

Šāds dokuments var palīdzēt uzņēmumiem noteikt un novērtēt iespējamos draudus, ko rada viņu klienti. Veicot pasākumus, lai mazinātu šos riskus, uzņēmumi var pasargāt sevi no finanšu zaudējumiem, kas var rasties to rezultātā.

Izpētiet mūsu klientu uzticamības pārbaudes sarakstu

Klientu uzticamības pārbaudes kontrolsaraksts

Pārbaudiet savu tīklu un sistēmu drošību un pārliecinieties, ka jūsu darbinieki ir saņēmuši apmācību par datu drošības labākajiem paņēmieniem.

Kāpēc ir svarīga informācijas drošība?

Lai pasargātu savu uzņēmumu no iespējamiem finansiāliem zaudējumiem, kas var rasties, ja tiek nozagta kāda no jūsu klientu identitātēm. Turklāt, ja jūsu sistēmas tiek uzlauztas, regulatori var piemērot lielas soda naudas.

Kā nodrošināt informācijas drošību?

Vispirms ir jāievieš iekšējā kontrole un datu drošības noteikumi, kuros izklāstīti pamatoti pasākumi, kas jāveic, lai aizsargātu tīklus un sistēmas. Pēc tam pārbaudiet, vai visi jūsu darbinieki ir saņēmuši datu drošības paraugprakses apmācības, piemēram, nedalīties ar parolēm un nelejupielādēt failus, kas nenāk no uzticamiem avotiem.

Tiešsaistes drošība

Kādus rīkus izmantot jūsu informācijas drošības nodrošināšanai?

 • ugunsmūris – lai aizsargātu tīklus no ārējiem apdraudējumiem
 • ielaušanās konstatēšanas sistēmas – lai pārraudzītu jebkuras aizdomīgas darbības tīklos
 • datu zudumu novēršanas programmatūra – lai novērstu sensitīvu datu noplūdi
 • datu šifrēšanu – lai aizsargātu savus datus starpposmos
 • piekļuves kontrole – lai ierobežotu darbinieku piekļuvi sensitīviem datiem
 • darbinieku apmācība – lai izglītotu darbiniekus par datu drošības labāko`praksi
 • kiberdrošības apdrošināšanu – lai finansiāli aizsargātu jūsu uzņēmumu datu pārkāpuma gadījumā

Apkopojiet un apstipriniet savu klientu vārdus, adreses, dzimšanas datumus un citu identifikācijas informāciju.

Kāpēc klientu identitātes pārbaude ir svarīga?

Tas palīdz nodrošināt, ka esat veikuši saprātīgus pasākumus, lai pārliecinātos, ka klienti ir tie, par kuriem viņi uzdodas. Tādējādi tas palīdzēs novērst identitātes zādzības un krāpšanu, kā arī ievērot AML noteikumus.

Kā pārbaudīt klientu identitāti?

Apkopojiet viņu informāciju, izmantojot tiešsaistes veidlapu vai “Pazīsti Savu Klientu” (KYC) anketu, un pārbaudiet, vai tā atbilst jūsu reģistriem. Pēc tam jums vajadzētu pārliecināties, ka detaļas ir pareizas, iegūstot viņu personu apliecinošu dokumentu kopijas, piemēram, pases vai autovadītāja apliecības kopiju.

Aptaujas ilustrācija

Kādus rīkus izmantot klientu identitātes pārbaudei?

 • tiešsaistes formas un/vai KYC anketas – klientu informācijas apkopošanai
 • personu apliecinošu dokumentus – klientu datu apstiprināšanai

Meklējiet savu klientu vārdus sankciju sarakstos, lai nodrošinātu to, ka jūs neveicat darījumus ar personām vai organizācijām, uz kurām attiecas ierobežojumi.

Kāpēc ir svarīgi pārbaudīt sankciju sarakstus?

Ja jūs sadarbojaties ar kādu, kam tiek piemērotas sankcijas, jums var tikt uzliktas lielas soda naudas vai pat piemērots ieslodzījums. Līdz ar to jums ir jāpārbauda sankciju saraksts, pirms uzsākat darījumu.

Kā pārbaudīt sankciju sarakstu?

Visvienkāršākais ir meklēt klientu vārdus sankciju sarakstos. Šos sarakstus parasti uztur valdības aģentūras, tiesībaizsardzības vai finanšu iestādes, un tas nozīmē, ka tie satur precīzu un atjauninātu informāciju.

darāmodarbu saraksts - ilustrācija

Kādus rīkus izmantot sankciju pārbaudei?

 • sankciju saraksti – lai pārbaudītu, vai jūsu klienti ir personas vai struktūras, uz kuriem attiecas ierobežojumi
 • valsts aģentūras un/vai finanšu iestādes – precīzai un aktuālai informācijai

Pēc tam, kad esat apkopojis un pārbaudījis informāciju par klientu, ir jānovērtē saistītais klienta riska profils.

Kāpēc klientu riska novērtējums ir svarīgs?

Novērtējot, cik liela ir to iespējamība veikt krāpšanu vai vai pastāv kāds naudas atmazgāšanas risks, var noteikt uzticamības līmeni, kas nepieciešams katram klienta tipam. Piemēram, augsta riska klientu tipiem būs jāveic stingrākas pārbaudes nekā zema riska tipiem.

Kā veikt klienta riska novērtējumu?

Jūs varat novērtēt savus individuālos klientus, pamatojoties uz tādiem faktoriem kā viņu izcelsmes valsts, nozare un darījumu vēsture. Šādi rīkojoties, jūs iegūsit labāku priekšstatu par to, kas ir jūsu augstākā riska klienti, kam jums būs nepieciešama lielāka uzmanība.

Labākā incidentu pārvaldības programmatūra

Kādus rīkus izmantot, lai novērtētu klientu risku?

 • punktu vērtējums – vērtēšanai, kuras pamatā ir noteikti klientu riska faktori
 • valsts riska novērtējums – lai pārbaudītu kopējo riska līmeni atkarībā no klienta atrašanās vietas
 • nozares riska novērtējums – lai pārbaudītu nozarei specifisko riska līmeni

Atkarībā no novērtējuma rezultātiem jums, iespējams, būs jāapkopo papildu informācija no saviem klientiem.

Kāpēc ir svarīgi apkopot papildu informāciju?

Tas palīdz vēl rūpīgāk pārbaudīt to identitāti un novērtēt riska pakāpi. Piemēram, varat pieņemt lēmumu pieprasīt klienta finanšu pārskatu kopijas.

Kā apkopot papildu informāciju?

Nepieciešamos dokumentus var pieprasīt tieši no klienta vai izmantojot tiešsaistes formu. Tiklīdz esat tos saņēmuši, pārbaudiet, vai informācija atbilst tam, kas jau ir jūsu rīcībā.

Klienta izpētes ilustrācija

Kādus rīkus izmantot papildu informācijas apkopošanai?

 • tiešsaistes formas – oficiālu dokumentu pieprasīšanai no klienta
 • papildus dokumenti, piemēram, bankas izraksts
 • – lai veiktu turpmākus klienta riska kategoriju novērtējumus

Kad esat apkopojis visu nepieciešamo informāciju, jum to vajadzētu pārbaudīt, lai pārliecinātos, vai viss ir pareizi.

Kāpēc ir svarīgi pārbaudīt papildu detaļas?

Šāda rīcība palīdz aizsargāt jūsu uzņēmumu pret krāpšanu un iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas risku. Lai to izdarītu, jums, piemēram, ir jāapstiprina klienta adrese vai darba vieta.

Kā pārbaudīt papildu detaļas?

Pastāv vairāki veidi, kā to izdarīt, piemēram, zvanīt klientam vai nosūtīt vēstuli. Varat izmantot arī trešo pušu pakalpojumus kā neatkarīgu avotu, lai pārbaudītu to identitāti un/vai adresi.

LiveAgent zvanu centra atbalsts

Kādus rīkus izmantot, lai pārbaudītu papildu detaļas?

 • tālruņa zvani – sazinieties ar klientu tieši
 • vēstules – lai pārbaudītu klientu adresi
 • trešās puses pakalpojumi – papildu pārbaudes procesam, piemēram, identitātes pārbaudei vai adreses apstiprināšanai

Atkarībā no procesa rezultātiem jums, iespējams, būs jāveic klientu papildu pārbaude.

Kāpēc ir svarīgi veikt fona pārbaudes?

Tas palīdz tālāk novērtēt klienta riska līmeni un nodrošina, ka viņi ir tie, par ko uzdodas. Šajā posmā jums jāpārbauda sodāmības un finanšu vēsture, ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu.

Kā veikt fona pārbaudes?

Meklējot tiešsaistes datu bāzēs vai nolīgstot profesionālu pakalpojumu. Kad jums ir nepieciešamā informācija, rūpīgi pārskatiet to, lai meklētu jebko aizdomīgu.

Izvēlieties pareizo domēnvārdu

Kādus rīkus izmantot fona pārbaužu veikšanai?

 • tiešsaistes datubāzes
 • profesionālie pakalpojumi
 • kredītatskaites
 • globālie kontrolsaraksti – pārbaudiet, vai neatklājas kādas sankcijas vai noziedzīga rīcība

Ja joprojām neesat pārliecināts par kādu konkrētu klientu, vienmēr varat nolīgt kādu, kas jūs pārstāv juridiski.

Kāpēc ir svarīgi algot juristu?

Tas var sniegt eksperta padomus par jūsu pieeju klienta uzticamības pārbaudes procedūrām un nodrošināt, ka viss tiek izdarīts pareizi. Advokāts var arī palīdzēt atrisināt jebkurus juridiskus jautājumus, kas rastos, strādājot ar klientiem.

Kā noalgot juristu?

Varat meklēt tiešsaistē vai palūgt ieteikumus no sadarbības partneriem. Kad esat atradis dažus potenciālos kandidātus, pārbaudiet viņu kvalifikāciju un pieredzi, lai pārliecinātos, vai viņi ir piemēroti darbam. Tad iztaujājiet viņus, lai redzētu, vai viņi jūsu uzņēmumam būtu labi piemēroti.

LiveAgent kataloga lapa

Kādus rīkus izmantot jurista noalgošanai?

 • tiešsaistes meklēšana — potenciālo kandidātu saraksta atrašana
 • katalogi — lai meklētu kvalificētus juristus
 • kvalifikācijas un pieredzes pārskati – lai nodrošinātu, ka kandidāts ir piemērots darbam

Pat pēc tam, kad esat pabeidzis klienta uzticamības pārbaudes procesu, jums joprojām vajadzētu uzraudzīt klienta aktivitātes.

Kāpēc klienta aktivitāšu uzraudzība ir svarīga?

Lai pārbaudītu, vai viņi neveic nekādus aizdomīgus darījumus, un dotu jums iespēju reaģēt, ja tādi ir. Ja pamanāt, ka svarīgs klients izņem lielas vai biežas naudas summas, jums būtu jāturpina pētīt iespējamās naudas atmazgāšanas pazīmes.

Kā pārraudzīt klientu aktivitāti?

Regulāri pārskatiet savu biznesa kontu atskaites vai darījumu vēsturi. Ja konstatējat ko neparastu, veiciet atbilstošas darbības, piemēram, sazinieties ar klientu vai ziņojiet par viņu apšaubāmo aktivitāti attiecīgajām iestādēm.

sieviete attēlo procesu uz trim plakātiem

Kādus rīkus izmantot klientu aktivitāšu uzraudzībai?

 • kontu pārskati – lai meklētu jebkuru aizdomīgu darījumu
 • transakciju vēsture – lai izsekotu klientu aktivitātes laika gaitā
 • regulāri pārskati – lai pārliecinātos, ka netiek palaistas garām aizdomīgas darbības

Jums arī jābūt lietas kursā, ja klients sāk veikt kādu apšaubāmu aktivitāti, jo tas var liecināt, ka kaut kas nav pareizi.

Kāpēc ir svarīgi ievērot izturēšanās izmaiņas?

Tas var palīdzēt savlaicīgi noteikt iespējamās problēmas un veikt darbības, lai novērstu to kaitējumu. Ja pamanāt kādu neparastu aktivitāti, turpiniet to pētīt un noskaidrojiet, vai klients nav iesaistījies noziedzīgās darbībās, pirms nav par vēlu.

Kā ievērot izturēšanās izmaiņas?

Pievērsiet uzmanību tam, kā klients rīkojas, kad mijiedarbojaties ar to, un sekojiet līdzi klienta biznesa aktivitātēm laika gaitā. Ja pamanāt novirzes no normas, jautājums par tām jums jāizvirza tieši klientam vai arī jāiezīmē konts, lai veiktu tālāku pastāvīgu uzraudzību.

Klientu apkalpošanas atskaite

Kādi rīki jāizmanto, lai ievērotu uzvedības izmaiņas?

 • darbību kontrole laika gaitā – lai pamanītu jebko neparastu
 • konta karodziņu – lai atzīmētu kontu kā iespējami aizdomīgu

Pat tad, ja šķiet, ka viss ir labi, pēc noteikta laika vēl ir jāpārskata klientu bāze.

Kāpēc ir svarīgi regulāri veikt pārbaudes?

Labu attiecību ar klientu veidošanai un uzturēšanai, kā arī iespējai viņiem pajautāt par pārmaiņām viņu apstākļos vai biznesā, kas varētu ietekmēt viņu kontu vai sadarbību ar jums. Regulāra apvaicāšanās liecina, ka esat ieinteresēts klientā un viņa veiksmē.

Kā veikt regulāras pārbaudes?

Izmantojiet Klientu Attiecību Pārvaldības (CRM) sistēmu, lai ieplānotu regulāru saziņu ar klientiem vismaz reizi gadā (un biežāk, ja iespējams) vai izveidotu sev atgādinājumu sistēmu. Varat arī vienkārši sazināties, kad jums ir kas īpašs apspriežams, un sazināties ar viņiem, izmantojot vēlamo saziņas metodi, izmantojot LiveAgent palīdzības dienesta programmatūru. Tas palīdzēs saglabāt labas attiecības ar klientiem.

LiveAgent palīdzības dienesta pieteikumu apstrāde

Kādus rīkus izmantot, lai veiktu regulāras pārbaudes?

 • Klientu Attiecību Pārvaldības sistēma — informācijas saglabāšanai un kontaktu plānošanai
 • LiveAgent
 • — tiešai saziņai ar klientiem, izmantojot tiem vēlamos saziņas kanālus
 • kalendāra atgādinājumus – kas palīdz kontrolēt un atgādināt, kad esat ieplānojis sazināties ar katru klientu

Ja uzskatāt, ka klients ir uz naudas atmazgāšanas vai citas noziedzīgas darbības robežas, jums būtu jāziņo par to attiecīgajām iestādēm.

Kāpēc ziņot par aizdomīgu konta aktivitāti ir svarīgi?

Šāda rīcība ir juridiska prasība, un tā palīdz pasargāt gan jūsu uzņēmumu, gan plašāku sabiedrību no kaitējuma. Jums jārīkojas, ja jums ir aizdomas par naudas atmazgāšanu vai kādām citām noziedzīgām darbībām, jo tie ir smagi noziegumi, kam var būt tālejošas sekas.

Kā ziņot par aizdomīgu konta darbību?

Ir dažādi veidi, kā ziņot par aizdomīgām aktivitātēm atkarībā no valsts vai reģiona, kurā dzīvojat. Piemēram, ASV var reģistrēt Aizdomīgu Aktivitāšu Ziņojumu (Suspicious Activity Report – SAR) sistēmā FinCEN.

Palieliniet reklāmguvumus ar čata pogu

Kādus rīkus izmantot ziņošanai par aizdomīgām konta aktivitātēm?

 • SAR – ziņojuma iesniegšanai ASV FinCEN sistēmā
 • attiecīgajās iestādēs – ziņošanai citās valstīs un reģionos

Klientu uzticamības pārbaudes paraugprakse

 • Veiciet fona pārbaudi visiem klientiem, ieskaitot kriminālās vēstures un kredītvēstures pārbaudes

Apsveriet iespēju lieetot klientu identifikācijas programmu, lai pārbaudītu klienta identitāti. Parasti tas nozīmē, ka jāapkopo un jāpārbauda noteikta informācija par klientu, piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums un sociālās apdrošināšanas numurs. Tāpat jāveic kriminālās un kredīta pārbaudes, lai pārliecinātos, vai klientam nav finansu noziegumu vai citu nelikumīgu darbību vēstures.

 • Pieprasiet un pārskatiet biznesa licenču un atļauju kopijas

Uzsākot sadarbību jaunu klientu, noteikti palūdziet apskatīšanai šos un citus atbilstošus dokumentus, lai pievienotu tos klienta vēsturei. Tas palīdzēs jums pārliecināties, ka klients ir likumīgs un ka viņa uzņēmums darbojas likumīgi.

 • Pārbaudiet klienta kontaktinformāciju

Ir svarīgi pārbaudīt, vai jūsu reģistros norādītā informācija ir pareiza un atjaunināta. Tas ietver vārdu, e-pasta adresi, pasta adresi un tālruņa numuru. Jums ir jāpārliecinās, ka jums pieejams veids, kā sazināties ar klientu, ja rodas kāda ārkārtas situācija.

 • Pārbaudiet klienta sociālo mediju profilus uz jebkādiem “sarkanajiemm karodziņiem”

Sociālie mediji var būt lielisks veids, kā iepazīt savus klientus, bet ir arī svarīgi pārbaudīt, vai nav kādas pazīmes, kas varētu norādīt, ka viņi nav tie, par ko uzdodas vai arī ir iesaistīti kādās nelikumīgās darbībās. Tas ietver viltotu atsauksmju meklēšanu, profilus, kam viņi seko, nevietā esošus komentārus vai jebkāda cita veida aizdomīgu rīcību.

 • Lūdziet sniegt atsauksmes citiem uzņēmumiem, kas strādājuši ar šo klientu

Ja neesat pārliecināts par klientu, viens no veidiem, kā iegūt mierīgāku pārliecību, ir parunāt ar citiem uzņēmumiem, kas ar viņiem ir strādājuši agrāk. Tas var palīdzēt jums pārliecināties, ka viņi ir likumīgi, uzticami un droši sadarbībai, tādējādi palielinot iespēju, ka jums ar šiem klientiem būs labas attiecības.

 • Tiecieties ar klientu personīgi, lai gūtu priekšstatu par uzņēmuma darbību

Ja iespējams, vienmēr ir labi, ja pirms darījumu veikšanas ar kādu sarunājaties klātienē. Tas dos jums iespēju iepazīt viņus labāk un uzzināt par viņu uzņēmumu. Tā ir arī iespēja uzdot jebkādus jautājumus, kas jums varētu rasties, un iegūt lielāku pārliecību, ka viņi ir tie, par kuriem uzdodas.

Klienta uzticamības pārbaudes kontrolsaraksta kopsavilkums

 • Rūpējieties par informācijas drošību
 • Pārbaudiet klienta identitāti
 • Pārbaudiet sankcijas
 • Veiciet klientu risku novērtējumu
 • Apkopojiet papildus informāciju
 • Pārbaudiet papildus informāciju
 • Veiciet fona pārbaudes
 • Noalgojiet juristu
 • Uzraugiet klientu aktivitātes
 • Ievērojiet jebkuras izturēšanās izmaiņas
 • Veiciet regulāras pārbaudes ar LiveAgent
 • Ziņojiet par aizdomīgām konta aktivitātēm

Customer due diligence checklist FAQs

What is customer due diligence?

CDD is the process of thoroughly investigating a potential customer before entering into a business relationship with them. CDD is an important part of any risk management plan because it can help protect your company from becoming involved in illegal or unethical activities. Not performing CCD is therefore a risk-based approach that may have serious consequences for your business.

How can I conduct a customer due diligence program?

Ask lots of questions and do some research. By completing a customer due diligence form or following a compliance checklist like the one given in this article, you can be sure that you've carried out thorough checks. Taking the time to implement proper customer due diligence measures will pay off in the long run.

What are the risks of not completing a customer due diligence checklist?

Firstly, your company could be liable for any losses incurred by the other party as a result of your negligence. Second, you could be subject to civil or criminal penalties if it is discovered that you have engaged, even unknowingly, in money laundering or other financial crimes. Thirdly, you may miss out on important information about the other party that could be critical to your decision-making process. Finally, your company could be blacklisted for not meeting regulatory requirements or by financial institutions if you are found to have conducted business with individuals or entities in high-risk categories.

How can I learn more about customer due diligence?

A great place to start is the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Resource Guide from the US Department of Justice. The guide covers a wide range of topics related to customer due diligence that should be considered when performing CCD.

Saistīti Resursi

Mūsu mājaslapa izmanto sīkdatnes. Turpinot, mēs pieņemam, ka Jūs dodat atļauju izvietot sīkfailus, kā ir aprakstīts mūsu privātuma un sīkdatņu politiku.

×
Pierakstieties uz individuālu zvanu un uzziniet, kā LiveAgent var palīdzēt Jūsu biznesam.

Esam pieejami uz vairākiem datumiem

Pierakstīties uz demonstrāciju