Barista serving coffee shop customer

Klientu uzticamības pārbaudes kontrolsaraksts

Klientu uzticamības pārbaudes kontrolsaraksts ir jebkuras uzņēmuma atbilstības programmas būtiska daļa. Šis dokuments palīdz uzņēmumiem noteikt un novērtēt risku, kas saistīts ar klientiem. Lai mazinātu šos iespējamos apdraudējumus, uzņēmumiem ir jāapkopo informācija par saviem klientiem un jāveic pasākumi, lai to pārbaudītu. Šajā rakstā mēs apspriedīsim klientu uzticamības pārbaudes kontrolsaraksta galvenos komponentus un sniegsim piemērus, kā veikt katru šo soli.

Klientu uzticamības pārbaudes kontrolsaraksta svarīgums

Klientu uzticamības pārbaudes izpilde ir būtisks process jebkurai organizācijai vai finanšu iestādei. Sagatavojot dokumentu, kurā izklāstīti nepieciešamie pasākumi, kas jāveic uzņēmumiem, tie nodrošina savu juridisko un regulatīvo pienākumu izpildi. Turklāt klientu uzticamības pārbaudes atbilstības kontrolsaraksts var palīdzēt uzņēmumiem noteikt un novērtēt iespējamos riskus, kas var rasties, sadarbojoties ar dažiem klientiem. Izdarot visu nepieciešamo, lai mazinātu šos riskus, uzņēmumi un finanšu iestādes var pasargāt sevi no iespējamiem finansiāliem zaudējumiem.

Kurš būs ieguvējs no klienta uzticamības pārbaudes kontrolsaraksta?

 • Uzņēmumi, kas strādā ar klientiem

Viņi visi var izmantot klienta uzticamības pārbaudes kontrolsarakstu, kas palīdzēs izvairīties no juridiskajām vai finansiālajām problēmām, kas var rasties, ja viņi neveic pienācīgu klientu pārbaudi. Sekojot kontrolsaraksta soļiem, viņi var būt pārliecināti, ka veic nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai izvairītos no iespējamām problēmām.

 • Uzņēmumi, kuriem jāievēro AML noteikumi

Noteikumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu (AML) paredz, ka uzņēmumiem jāveic papildu pasākumi, lai novērstu noziedzīgo darbību finansēšanu. Daļa no šīm normatīvajām prasībām ietver klienta uzticamības pārbaudes veikšanu. Tā kā uzņēmumiem ir šis kontrolsaraksts, tie var nodrošināt pastāvīgu atbilstību AML noteikumiem.

 • Jebkura organizācija vai finanšu iestāde, kas vēlas sevi aizsargāt pret finanšu riskiem, kas saistīti ar tās klientiem

Šāds dokuments var palīdzēt uzņēmumiem noteikt un novērtēt iespējamos draudus, ko rada viņu klienti. Veicot pasākumus, lai mazinātu šos riskus, uzņēmumi var pasargāt sevi no finanšu zaudējumiem, kas var rasties to rezultātā.

Izpētiet mūsu klientu uzticamības pārbaudes sarakstu

Klientu uzticamības pārbaudes kontrolsaraksts

Pārbaudiet savu tīklu un sistēmu drošību un pārliecinieties, vai jūsu darbinieki ir apmācīti par datu drošības paraugpraksi.

Kāpēc ir svarīga jūsu informācijas drošība?

Lai pasargātu savu uzņēmumu no iespējamiem finansiāliem zaudējumiem, kas var rasties, ja tiek nozagta kāda no jūsu klientu identitātēm. Turklāt, ja jūsu sistēmas tiek uzlauztas, regulatori var piemērot lielas soda naudas.

Mobilo lietotņu izstrādātājs

Kā padarīt informāciju drošāku?

Vispirms ir jāievieš iekšējā kontrole un datu drošības noteikumi, kuros izklāstīti pamatoti pasākumi, kas jāveic, lai aizsargātu tīklus un sistēmas. Pēc tam pārbaudiet, vai visi jūsu darbinieki ir apmācīti par datu drošības paraugpraksi, piemēram, nedalīties ar parolēm un nelejupielādēt failus, kas nav no uzticamiem avotiem.

Kādus rīkus izmantot jūsu informācijas nodrošināšanai?

 • ugunsmūri – lai aizsargātu tīklus no ārējiem draudiem
 • ielaušanās konstatēšanas sistēmas – lai uzraudzītu tīklos jebkuras aizdomīgas darbības
 • datu zudumu novēršanas programmatūru – lai novērstu sensitīvu datu noplūdes
 • datu šifrēšanu – lai aizsargātu savus datus starpposmos
 • piekļuves kontroli – lai ierobežotu darbinieku piekļuvi sensitīviem datiem
 • darbinieku apmācību – lai izglītotu darbiniekus par datu drošības paraugpraksēm
 • kiberdrošības apdrošināšanu – lai finansiāli aizsargātu jūsu uzņēmumu datu pārkāpumu gadījumā

Apkopojiet un pārliecinieties par savu klientu vārdiem, adresēm, dzimšanas datumiem un citu identifikācijas informāciju.

Kāpēc klientu identitātes pārbaude ir svarīga?

Tas palīdz pārliecināties, ka tiek veikti saprātīgi pasākumi, lai noskaidrotu, ka klienti ir tie, par kuriem uzdodas. Tādējādi tas palīdzēs novērst identitātes zādzības un krāpšanu, kā arī ievērot AML noteikumus.

Labojiet aģenta vai klienta profila attēlu palīdzības dienesta programmatūrā - LiveAgent

Kā pārbaudīt klientu identitātes?

Apkopojiet viņu informāciju, izmantojot tiešsaistes formu vai klientu (KYC) anketu, un pārbaudiet, vai tā atbilst jūsu reģistriem. Pēc tam apstipriniet, ka dati ir pareizi, saņemot viņu personu apliecinošu dokumentu kopijas, piemēram, pases vai autovadītāja apliecības kopijas.

Kādus rīkus izmantot klientu identitātes pārbaudei?

 • tiešsaistes formas un/vai KYC anketas – klientu informācijas apkopošanai
 • personu apliecinošus dokumentus – klientu datu apstiprināšanai

Meklējiet savu klientu vārdus sankciju sarakstos, lai nodrošinātu, ka jūs neveicat darījumus ar aizliegtām personām vai organizācijām.

Kāpēc ir svarīgi pārbaudīt sankciju sarakstus?

Ja jūs sadarbojaties ar kādu, kam piemēro sankcijas, jums var tikt uzliktas lielas soda naudas vai pat piemērots ieslodzījums. Līdz ar to jums ir jāpārbauda sankciju saraksti, pirms sākt darījumus.

Kā pārbaudīt sankciju sarakstus?

Visbiežāk to dara, meklējot klientu vārdus oficiālajos sankciju sarakstos. Šos sarakstus parasti uztur valdības aģentūras, tiesībsargājošās vai finanšu iestādes, un tas nozīmē, ka tie satur precīzu un atjauninātu informāciju.

Kādus rīkus izmantot sankciju pārbaudei?

 • sankciju sarakstus – lai pārbaudītu, vai jūsu klienti ir aizliegtas personas vai organizācijas
 • valsts aģentūras un/vai finanšu iestādes – precīzai un aktuālai informācijai

Pēc tam, kad esat apkopojis un pārbaudījis informāciju par klientu, ir jānovērtē klienta riska profils.

Kāpēc klientu riska novērtējums ir svarīgs?

Novērtējot, cik liela ir iespējamība veikt krāpšanu un vai pastāv kādi naudas atmazgāšanas riski, varat noteikt uzticamības pārbaudes līmeni, kas nepieciešams katram klienta tipam. Piemēram, augsta riska klientu tipiem būs jāveic stingrākas pārbaudes nekā zema riska klientu tipiem.

Kā veikt klienta riska novērtējumu?

Jūs varat novērtēt savus atsevišķos klientus, pamatojoties uz tādiem faktoriem kā viņu izcelsmes valsts, nozare un darījumu vēsture. Šādi rīkojoties, jūs iegūsit labāku priekšstatu par to, kas ir jūsu augstākā riska klienti, un tāpēc tiem būs nepieciešama rūpīgāka analīze.

Kādus rīkus izmantot, lai novērtētu klientu riskus?

 • punktu vērtējumu – novērtēšanai, kuras pamatā ir noteikti klientu riska faktori
 • valsts riska novērtējumu – lai pārbaudītu kopējo riska līmeni klienta atrašanās vietā
 • nozares riska novērtējumu – lai pārbaudītu nozarei specifisko riska līmeni

Atkarībā no novērtējuma rezultātiem jums, iespējams, būs jāapkopo no saviem klientiem papildu informācija.

Kāpēc ir svarīgi apkopot papildu informāciju?

Tas palīdz dziļāk pārbaudīt to identitāti un novērtēt to riska pakāpi. Piemēram, varat pieņemt lēmumu pieprasīt viņu finanšu pārskatu kopijas.

Kā apkopot papildu informāciju?

Nepieciešamos dokumentus varat pieprasīt tieši no klienta vai izmantojot tiešsaistes formu. Tiklīdz tie ir pieejami, pārbaudiet, vai informācija atbilst tam, kas jau ir apkopota.

Klienta izpētes ilustrācija

Kādus rīkus izmantot papildu informācijas apkopošanai?

 • tiešsaistes formas – lai pieprasītu no klienta oficiālu dokumentu
 • papildus dokumentus, piemēram, bankas izrakstus – lai veiktu dziļākus klienta risku kategoriju novērtējumus

Tiklīdz esat apkopojis visu nepieciešamo informāciju, pārbaudiet to, lai pārliecinātos, vai viss ir pareizi.

Kāpēc ir svarīgi pārbaudīt papildu detaļas?

Šāda rīcība palīdz aizsargāt jūsu uzņēmumu pret krāpšanu un iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas risku. Lai to izdarītu, jums, piemēram, ir jāpārliecinās par klienta adresi vai darba vietu.

Kā pārbaudīt sīkāku informāciju?

Pastāv vairāki veidi, kā to izdarīt, piemēram, zvanīt klientam vai nosūtīt vēstuli. Kā neatkarīgu avotu var izmantot arī trešo pušu pakalpojumus, lai pārbaudītu klientu identitāti un/vai adresi.

LiveAgent zvanu centra atbalsts

Kādus rīkus izmantot, lai pārbaudītu papildu informāciju?

 • tālruņa zvanus – lai sazinātos ar klientu tieši
 • vēstules – lai pārbaudītu klienta adresi
 • trešās puses pakalpojumus – papildu pārbaudes procesam, piemēram, identitātes pārbaudei vai adreses apstiprināšanai

Atkarībā no līdzšinējā procesa rezultātiem jums, iespējams, būs jāveic klienta papildu pārbaude.

Kāpēc ir svarīgi veikt fona pārbaudes?

Tas palīdz tālāk novērtēt klienta riska līmeni un pārliecināties, ka viņi ir tie, kas apgalvo, ka ir. Šajā posmā jums jāpārbauda viņu sodāmības vai finanšu vēsture, ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu.

Kā veikt fona pārbaudes?

Meklējot tiešsaistes datu bāzēs vai nolīgstot profesionālu pakalpojumu. Tiklīdz jums ir pieejama nepieciešamā informācija, rūpīgi pārskatiet to, vai neieraudzīsiet ko aizdomīgu.

Izvēlieties īsto domēna vārdu

Kādus rīkus izmantot fona pārbaužu veikšanai?

 • tiešsaistes datubāzes
 • profesionālos pakalpojumus
 • kredītatskaites
 • vispasaules kontrolsarakstus – pārbaudīt, vai nav kādas sankcijas vai noziedzīgi nodarījumi

Ja joprojām neesat pārliecināts par kādu konkrētu klientu, vienmēr varat nolīgt kādu, kas jūs pārstāv juridiski.

Kāpēc ir svarīgi pieņemt darbā advokātu?

Tie var sniegt ekspertu padomus par jūsu pieeju klienta uzticamības pārbaudes procedūrām un nodrošināt, ka viss tiek darīts pareizi. Advokāts var arī palīdzēt atrisināt jebkurus juridiskus jautājumus, kas var rasties, strādājot ar klientiem.

Kā pieņemt darbā advokātu?

Varat meklēt tiešsaistē vai lūgt ieteikumus no pazīstamiem. Tiklīdz esat atradis dažus potenciālos kandidātus, pārbaudiet viņu kvalifikāciju un pieredzi, lai pārliecinātos, vai viņi ir piemēroti šim darbam. Tad iztaujājiet viņus, lai redzētu, vai viņi būtu labi piemēroti jūsu uzņēmumam.

LiveAgent kataloga lapa

Kādus rīkus izmantot advokāta algošanai?

 • tiešsaistes meklēšanu — potenciālo kandidātu atrašanai
 • katalogu — lai atrastu kvalificētus juristus
 • kvalifikāciju un pieredzes atsauksmes – lai nodrošinātu, ka kandidāts ir piemērots darbam

Pat pēc tam, kad esat pabeidzis klienta uzticamības pārbaudes procesu, jums joprojām vajadzētu uzraudzīt klienta darbību.

Kāpēc klientu darbības uzraudzība ir svarīga?

Lai pārbaudītu, vai viņi neveic nekādus aizdomīgus darījumus, un jums būtu iespēja reaģēt, ja tā notiek. Ja pamanāt, ka svarīgs klients veic, piemēram, lielas vai biežas skaidras naudas izņemšanas, jums būtu jāturpina meklēt iespējamās naudas atmazgāšanas pazīmes.

Kā uzraudzīt klientu aktivitāti?

Regulāri pārskatiet to biznesa kontu pārskatus vai darījumu vēsturi. Ja konstatējat ko neparastu, veiciet atbilstošas darbības, piemēram, sazinieties ar klientu vai ziņojiet par viņu apšaubāmo darbību attiecīgajām iestādēm.

sieviete kartē procesu uz trim plakātiem

Kādus rīkus izmantot klientu darbības uzraudzībai?

 • kontu pārskatus – lai meklētu jebkuru aizdomīgu darījumu
 • darījumu vēsturi – lai izsekotu klientu aktivitātes laika gaitā
 • regulāras atsauksmes – lai pārliecinātos, ka aizdomīgas darbības netiek palaistas garām

Jums arī jāzina, vai klients sāk veikt kādu apšaubāmu darbību, jo tas var liecināt, ka kaut kas nav pareizi.

Kāpēc ir svarīgi atzīmēt izmaiņas uzvedībā?

Tas var palīdzēt savlaicīgi noteikt iespējamās problēmas un veikt darbības, lai novērstu to kaitējumu. Ja pamanāt kādu neparastu darbību, varat turpināt pētīt un noskaidrot, vai klients nav iesaistījies noziedzīgās darbībās, pirms nav par vēlu.

Kā ievērot izmaiņas uzvedībā?

Pievērsiet uzmanību tam, kā klients uzvedas, kad mijiedarbojieties ar to, un sekojiet līdzi uzņēmuma darbībai laika gaitā. Ja pamanāt novirzes no normas, jums jāuzdod tiešs jautājums vai jāiezīmē konts, lai veiktu sīkāku pastāvīgu uzraudzību.

Klientu apkalpošanas atskaišu veidošana

Kādi rīki jāizmanto, lai atzīmētu izmaiņas uzvedībā?

 • sekošana darbībai laika gaitā – lai pamanītu jebko neparastu
 • aizdomīgus konta signālus – lai atzīmētu kontu kā iespējami aizdomīgu

Pat tad, ja šķiet, ka viss norit labi, pēc kāda laika klientam ir jāpievēršas atkārtoti.

Kāpēc ir svarīgi regulāri veikt pārbaudes?

Labai attiecību veidošanai un uzturēšanai ar klientu, kā arī tam, lai varat viņiem pajautāt par pārmaiņām viņu apstākļos vai biznesā, kas varētu ietekmēt viņu kontu vai sadarbību ar jums. Regulāra pārbaude liecina, ka esat ieinteresēts klientā un viņa panākumos.

Kā veikt regulāras pārbaudes?

Izmantojiet klientu Attiecību Pārvaldības (CRM) sistēmu, lai ieplānotu regulāru saziņu ar klientiem vismaz reizi gadā (un biežāk, ja iespējams) vai izveidotu sev atgādinājumu sistēmu. Varat arī vienkārši sazināties ar viņiem, kad jums ir kas īpašs, ko apspriest, un izmantojiet vēlamo saziņas metodi, LiveAgent palīdzības dienesta programmatūrā. Tas palīdzēs saglabāt labas attiecības ar klientiem.

LiveAgent palīdzības dienesta pieteikumu apstrādes sistēma

Kādus rīkus izmantot, lai veiktu regulāras pārbaudes?

 • Klientu attiecību pārvaldības sistēmu — informācijas saglabāšanai un saziņas ieplānošanai
 • LiveAgent — tiešai saziņai ar klientiem, izmantojot ieteicamos kanālus
 • kalendāra atgādinājumus – lai sekotu līdz, kad esat ieplānojis sazināties ar katru klientu

Ja uzskatāt, ka klientam piemīt naudas atmazgāšanas vai citu noziedzīgu darbību riski, ziņojiet par to attiecīgajām iestādēm.

Kāpēc ziņošana par aizdomīgu konta aktivitāti ir svarīga?

Tā ir juridiska prasība, lai jūs to darītu, un tā palīdz pasargāt gan jūsu uzņēmumu, gan plašāku sabiedrību no kaitējuma. Jums jārīkojas, ja jums ir kādas aizdomas par naudas atmazgāšanu vai kādām citām noziedzīgām darbībām, jo tie ir smagi noziegumi, kam var būt tālejošas sekas.

Kā ziņot par aizdomīgu konta aktivitāti?

Ir dažādi veidi, kā ziņot par aizdomīgām aktivitātēm atkarībā no valsts vai reģiona, kurā dzīvojat. Piemēram, ASV varat aizpildīt Suspicious Activity Report (SAR) un reģistrēt to Financial Criminal Enforcement Network (FinCEN).

Kādus rīkus izmantot ziņošanai par aizdomīgām konta aktivitātēm?

 • SAR – ziņojuma iesniegšanai FinCEN ASV
 • attiecīgajās iestādēs – ziņošanai citās valstīs un reģionos

Klientu uzticamības pārbaudes paraugprakse

 • Veiciet fona pārbaudi visiem klientiem, ieskaitot kriminālās vēstures un kredītvēstures pārbaudes

Apsveriet iespēju lieetot klientu identifikācijas programmu, lai pārbaudītu klienta identitāti. Parasti tas nozīmē, ka jāapkopo un jāpārbauda noteikta informācija par klientu, piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums un sociālās apdrošināšanas numurs. Tāpat jāveic kriminālās un kredīta pārbaudes, lai pārliecinātos, vai klientam nav finansu noziegumu vai citu nelikumīgu darbību vēstures.

 • Pieprasiet un pārskatiet biznesa licenču un atļauju kopijas

Uzsākot sadarbību jaunu klientu, noteikti palūdziet apskatīšanai šos un citus atbilstošus dokumentus, lai pievienotu tos klienta vēsturei. Tas palīdzēs jums pārliecināties, ka klients ir likumīgs un ka viņa uzņēmums darbojas likumīgi.

 • Pārbaudiet klienta kontaktinformāciju

Ir svarīgi pārbaudīt, vai jūsu reģistros norādītā informācija ir pareiza un atjaunināta. Tas ietver vārdu, e-pasta adresi, pasta adresi un tālruņa numuru. Jums ir jāpārliecinās, ka jums pieejams veids, kā sazināties ar klientu, ja rodas kāda ārkārtas situācija.

 • Pārbaudiet klienta sociālo mediju profilus uz jebkādiem “sarkanajiemm karodziņiem”

Sociālie mediji var būt lielisks veids, kā iepazīt savus klientus, bet ir arī svarīgi pārbaudīt, vai nav kādas pazīmes, kas varētu norādīt, ka viņi nav tie, par ko uzdodas vai arī ir iesaistīti kādās nelikumīgās darbībās. Tas ietver viltotu atsauksmju meklēšanu, profilus, kam viņi seko, nevietā esošus komentārus vai jebkāda cita veida aizdomīgu rīcību.

 • Lūdziet sniegt atsauksmes citiem uzņēmumiem, kas strādājuši ar šo klientu

Ja neesat pārliecināts par klientu, viens no veidiem, kā iegūt mierīgāku pārliecību, ir parunāt ar citiem uzņēmumiem, kas ar viņiem ir strādājuši agrāk. Tas var palīdzēt jums pārliecināties, ka viņi ir likumīgi, uzticami un droši sadarbībai, tādējādi palielinot iespēju, ka jums ar šiem klientiem būs labas attiecības.

 • Tiecieties ar klientu personīgi, lai gūtu priekšstatu par uzņēmuma darbību

Ja iespējams, vienmēr ir labi, ja pirms darījumu veikšanas ar kādu sarunājaties klātienē. Tas dos jums iespēju iepazīt viņus labāk un uzzināt par viņu uzņēmumu. Tā ir arī iespēja uzdot jebkādus jautājumus, kas jums varētu rasties, un iegūt lielāku pārliecību, ka viņi ir tie, par kuriem uzdodas.

Klienta uzticamības pārbaudes kontrolsaraksta kopsavilkums

 • Rūpējieties par informācijas drošību
 • Pārbaudiet klienta identitāti
 • Pārbaudiet sankcijas
 • Veiciet klientu risku novērtējumu
 • Apkopojiet papildus informāciju
 • Pārbaudiet papildus informāciju
 • Veiciet fona pārbaudes
 • Noalgojiet juristu
 • Uzraugiet klientu aktivitātes
 • Ievērojiet jebkuras izturēšanās izmaiņas
 • Veiciet regulāras pārbaudes ar LiveAgent
 • Ziņojiet par aizdomīgām konta aktivitātēm

Frequently asked questions

Kas ir klienta uzticamības pārbaude?

Klienta uzticamības pārbaude ir process, kurā tiek rūpīgi izpētīts potenciālais klients pirms biznesa attiecību nodibināšanas ar viņu. Klienta uzticamības pārbaude ir svarīga jebkura riska pārvaldības plāna daļa, jo tas var palīdzēt aizsargāt jūsu uzņēmumu no iesaistīšanās nelikumīgās vai neētiskās darbībās. Tāpēc klienta uzticamības pārbaudes neveikšana ir riskanta pieeja, kas var nopietni ietekmēt jūsu uzņēmumu.

Kā var izpildīt klienta uzticamības pārbaudes programmu?

Uzdodiet daudz jautājumu un veiciet pētījumus. Aizpildot klienta uzticamības pārbaudes veidlapu vai sekojot atbilstības pārbaudes kontrolsarakstam, kas aprakstīts šajā rakstā, varat būt drošs, ka esat veicis rūpīgas pārbaudes. Ja veltīsiet laiku, lai ieviestu atbilstošus klienta uzticamības pārbaudes pasākumus, tas ilgtermiņā atmaksāsies.

Kādi ir riski, ja netiek veikts klienta uzticamības pārbaudes kontrolsaraksts?

Pirmkārt, jūsu uzņēmums var būt atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies otrai pusei jūsu nolaidības dēļ. Otrkārt, jums var piemērot civiltiesisko vai krimināltiesisko sodu, ja tiek atklāts, ka jūs esat iesaistījies, pat nezinot, naudas atmazgāšanā vai citos finanšu noziegumos. Treškārt, jums var pietrūkt svarīgas informācijas par otru pusi, kas varētu būt būtiska jūsu lēmumu pieņemšanas procesā. Visbeidzot, jūsu uzņēmums var iekļūt melnajā sarakstā, ja tas neatbilst regulējošām prasībām, vai finanšu iestāžu uzmanības lokā, ja tiek konstatēts, ka jūs esat veicis darījumus ar personām vai organizācijām, kas ir augsta riska kategorijās.

Kā var uzzināt vairāk par klienta uzticamības pārbaudi?

Lieliska vieta, kur sākt darbu, ir ASV Tieslietu departamenta resursu rokasgrāmata Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Resource Guide. Rokasgrāmata aptver plašu tēmu loku, kas jāņem vērā, veicot klienta uzticamības pārbaudi.

Saistīti Resursi

Mūsu mājaslapa izmanto sīkdatnes. Turpinot, mēs pieņemam, ka Jūs dodat atļauju izvietot sīkfailus, kā ir aprakstīts mūsu privātuma un sīkdatņu politiku.

×
Pierakstieties uz individuālu zvanu un uzziniet, kā LiveAgent var palīdzēt Jūsu biznesam.

Esam pieejami uz vairākiem datumiem

Pierakstīties uz demonstrāciju