Digitālā transformācija

Kas ir digitālās transformācijas process?

Digitālā biznesa transformācija ir digitālo tehnoloģiju ieviešanas process visās uzņēmējdarbības jomās, lai palielinātu efektivitāti un sniegtu lielāku vērtību klientiem.

Datiem (piemēram, IoT, Big Data utt.) ir būtiska loma digitālās transformācijas aktivitātēs, jo tie sniedz ieskatu lēmumu pieņemšanas procesu pilnveidošanā, izmaiņu vadībā un konkurentu pārspēšanā.

Kāpēc digitālā uzņēmējdarbības transformācija ir svarīga?

Digitālā transformācija ir būtiska konkurētspējas saglabāšanai. Digitālā inovācija ir viens no galvenajiem faktoriem, lai attīstītu jaunas ienākumu plūsmas, pārveidotu biznesa modeļus un uzlabotu klientu pieredzi.

Arī uzņēmējdarbības inovācijas un tehnoloģiskie traucējumi veicina ekonomikas izaugsmi. Tāpēc inovāciju ekonomika mūsdienu biznesa vidē ir kļuvusi diezgan nozīmīga.

Līdz ar inovāciju paātrināšanos, veiksmīgu transformāciju un jauniem ienākumu avotiem vispārējā ekonomika var augt eksponenciāli, veicinot inovācijas un kulturālas pārmaiņas.

Kā digitālās tehnoloģijas transformē uzņēmumus?

Digitālā tehnoloģija var mainīt to, kā uzņēmumi rada vērtību. Tehnoloģijas var palīdzēt pārveidot pašreizējos uzņēmējdarbības modeļus visās nozarēs, lai palīdzētu paātrināt procesus un labāk apkalpot klientus.

Piemēram, apdrošināšanas nozares uzņēmumi var pārveidot savu darbības modeli, ieviešot IoT un prognozējošo analīzi. Tie var nodrošināt apdrošinājuma ņēmējus ar tādiem pievienotās vērtības pakalpojumiem kā vadītāju atsauksmes un piedāvāt prēmiju samazinājumus. No otras puses, ražošanas nozares uzņēmumi var novērst piegādes ķēdes neefektivitāti, samazināt izmaksas un koncentrēties vairāk uz klientiem.

Tomēr, lai nodrošinātu panākumus, uzņēmumiem ir jāpārvar tādas digitālās transformācijas problēmas kā IT prasmju trūkums, slikti definēta stratēģija, slikta organizatorisko izmaiņu pārvaldība un neefektīva datu pārvaldība.

Start your digital transtormation today

LiveAgent can help you meet customer demands and therefore improve your business. Curious about all the opportunities?

Digitālās transformācijas elementi

Galvenie digitālās transformācijas elementi ir:

 • Digitālā tehnoloģija
 • Datu integrācijas
 • Biznesa procesu optimizācija
 • Biznesa procesu pārvaldība
 • Operacionālā manevrspēja
 • Pārmaiņu pārvaldība
 • Transformāciju vadība
 • Klientu un lietotāju pieredze

Efektīva stratēģija, kas ņem vērā visus šos elementus, var palīdzēt apmierināt klientu pieprasījumu un pārsniegt klientu cerības.

Kā sākt digitālo transformāciju savā biznesā

Veiksmīgas digitālās transformācijas iniciatīvas izmanto digitālās transformācijas sistēmu, kas ietver visus transformācijas elementus.

Lai digitālās transformācijas projekti atmaksātos, vispirms novērtējiet savas iespējas un saskaņojiet mērķus ar biznesa mērķiem. Sadarbojieties ar IT, uzņēmuma vadītājiem un citām finansiāli ieinteresētajām personām, lai izvēlētos stratēģiskos partnerus programmatūras risinājumu, piemēram, palīdzības dienesta programmatūras, ieviešanai.

Sniedziet daudzkanālu digitālo pieredzi, koncentrējieties uz klientu rezultātiem un saglabājiet darbinieku vienotu izpratni organizējot visu darbību digitāli.

Digitālās transformācijas ceļvedis

Digitālās transformācijas ceļvedis ir plāns, kā vadīt pārmaiņas visā organizācijā. Katra uzņēmuma ceļvedis ir unikāls, bet tam ir šādi posmi:

 • Vērtības definēšana – vadības grupas izveide, mērķu izvirzīšana un digitālās pārveides investīciju nodrošināšana
 • Izpilde — klientu apkalpošanas iniciatīvu uzsākšana, digitālās vienības izveide, lai veicinātu manevrspēju, un digitālās kultūras veidošana
 • Paplašināšana — digitālas iniciatīvas ar ātru atpakaļsaiti uzsākšana, sistēmu un prasmju uzlabošana, kā arī jaunu manevrspējīgu uzņēmējdarbības modelu ieviešana visā uzņēmumā.
Digitālās transformācijas ceļvedis - App - Uploads - 2022 - 01 - Succesfull Conversion 1.jpg

Digitālās transformācijas piemēri

Katrā nozarē ir vairāk nekā viens digitālās transformācijas līderis. Piemēram, patēriņa preču uzņēmums var izmantot tehnoloģiju, lai pārraudzītu cenas, ko regulē mākslīgais intelekts, vai kontrolētu automatizētos procesus.

Daži no ievērojamākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem, kas ir ieviesuši šo inovatīvo procesu, ir Microsoft ar savu mākoņdatošanas sistēmu un Honeywell ar saviem jaunajiem programmatūras risinājumiem.

Citi veiksmīgas digitālās transformācijas piemēri ir Target, Best Buy, Nike, Experian, Netflix, ManpowerGroup, Home Depot, Hasbro, un daudzi citi.

Vai digitālā transformācija kādreiz beidzas?

Digitālā transformācija ir nebeidzams process, jo jaunas tehnoloģijas turpina attīstīties, un katrs transformācijas posms paver jaunas iespējas jauniem uzlabojumiem.

Tirgus nepārtraukti attīstās, radot jaunas tendences un saglabājot konkurētspēju. Mainās arī patērētāju attieksme un gaidas, un tas nozīmē, ka jāveic turpmāki uzlabojumi visās uzņēmējdarbības jomās.

Būtiskas lomas digitālajā transformācijā

Būtiskākās lomas digitālajā transformācijā ir:

 • Transformācijas vadītāji
 • Tehniskie inženieri
 • Projektu vadītāji
 • Datu arhitekti
 • UX/CX speciālisti
 • Finanšu analītiķi
 • Drošības un atbilstības speciālisti

Kā es varu zināt, ka digitālā transformācija darbojas?

Būtiskākie faktori, kas norāda uz veiksmīgu digitālo transformāciju, ir:

 • Zinoši vadītāji kas ievieš pozitīvas pārmaiņas
 • Jauni, manevrspējīgi darbības veidi
 • L&D iespējas talanta uzlabošanai
 • Ikdienas digitālo rīku integrācija ar citu programmatūru
 • Uzlabota saziņa, izmantojot klientu apkalpošanas platformas
 • Ciešākas attiecības ar klientiem
 • Lojālu klientu bāze

Digitālās transformācijas ietvars

Digitālās transformācijas ietvaru uzskata par atskaites punktu, kas palīdz uzņēmumiem pārvaldīt pārmaiņas.
Piemēram, AIMultiple digitālās transformācijas sistēma.

Digitālās transformācijas ietvars
Attēla avots

Tas ir būtiskāko stratēģiju plāns digitalizācijai un iekšējo procesu optimizēšanai. Lai izvairītos no digitālas transformācijas kļūdām (piemēram, pretestība pārmaiņām un vāja vadība) un nodrošinātu to pieņemšanu visā uzņēmumā, ir ļoti svarīgi ieviest ietvarsistēmu.

Digitālās transformācijas stratēģija

Digitālas transformācijas stratēģija ir rīcības plāns tehnoloģiju piesaistīšanai, lai mainītu uzņēmējdarbības modeļus, uzlabotu procesus un sniegtu lielāku vērtību patērētājiem.

Efektīvas stratēģijas izstrādei nepieciešams:

 • Organizacionālās struktūras un uzņēmuma kultūras novērtēšana
 • Darbinieku prasmju novērtēšana
 • Prasmju nepilnību noteikšana
 • Biznesa procesu kartēšana
 • Neefektivitāšu un iespēju noteikšana
 • Klienta pieredzes analīze
 • Mērķu un uzdevumu noteikšana
 • Digitālās transformācijas ceļveža izveide

Use the best strategy

LiveAgent can help you improve you processes and deliver more value to your consumers. Are you interested?

Frequently asked questions

Kas ir digitālās transformācijas process?

Digitālā transformācija ir digitālo tehnoloģiju integrēšanas process visos uzņēmējdarbības aspektos, lai uzlabotu darbu, pielāgotos tirgus pārmaiņām un uzlabotu klientu pieredzi.

Kāpēc uzņēmuma digitālā transformācija ir tik svarīga?

Tā ir ļoti svarīga, lai saglabātu atbilstību un konkurētspēju, rastu jaunas ienākumu iespējas un atbalstītu ekonomikas izaugsmi.

Kā digitālās tehnoloģijas transformē uzņēmumus?

Tās dod iespēju optimizēt procesus, kļūt dinamiskākiem, sniedz lielāku vērtību patērētājiem un padara biznesu ienesīgāku.

Kādi ir digitālās transformācijas elementi?

Digitālās transformācijas elementi ietver tehnoloģiju un datu integrāciju, biznesa procesa optimizāciju un pārvaldību, uzņēmuma mēroga manevrus, izmaiņu pārvaldību, transformācijas vadību un klientu pieredzi.

Kā man uzsākt sava uzņēmuma digitālo transformāciju?

Novērtējiet savas pašreizējās digitālās iespējas, nosakiet mērķus, kas ir saskaņoti ar biznesa mērķiem, atrodiet stratēģiskos partnerus digitalizācijai un nodrošiniet, lai jūsu darbaspēkam būtu vajadzīgās prasmes. Koncentrējiet visu uz klientu vajadzībām un izveidojiet pareizu digitālo ekosistēmu, lai uzlabotu darbības un klientu pieredzi.

Kā izveidot digitālās transformācijas ceļa karti?

Koncentrējieties uz trim posmiem: vērtības definēšana, izpilde un paplašināšanās. Izveidojiet vadības komandu, uzsāciet jaunas iniciatīvas, attīstiet digitālo kultūru un nepārtraukti uzlabojiet prasmes un sistēmas.

Kāds ir digitālās transformācijas piemērs?

Visizplatītākais digitālās transformācijas piemērs ir mākslīgais intelekts (piemēram, čatboti ar mākslīgo intelektu). Citi piemēri ir pārdevēju pašapmācība, pašpalīdzības iespējas patērētājiem, automatizēto procesu kontrole un mākslīgā intelekta noteikto cenu uzraudzība.

Vai digitālā transformācija jebkad beidzas?

Digitāla transformācija ir nebeidzams process. Vismaz tā tam vajadzētu būt. Vienmēr ir vajadzīgi uzlabojumi, un pastāvīga tehnoloģiju attīstība sniedz aizvien vairāk iespēju optimizēt un racionalizēt pakalpojumus.

Kam ir galvenā loma digitālajā transformācijā?

Galvenie eksperti digitālās transformācijas komandā ir projektu vadītāji, vadītāji, tehniskie inženieri, datu arhitekti, drošības un atbilstības speciālisti, UX/CX speciālisti un finanšu ziņā ieinteresētās personas.

Kā es varu zināt, vai digitālā transformācija darbojas?

Ja jūs ikdienā izmantojat digitālos rīkus iekšējai un ārējai saziņai, vadāt dinamisku biznesu, esat digitāli zinoši vadītāji un jums ir apmierinātāki, uzticamāki klienti, tad jūsu centieni darbojas.

Atgriezties uz Glosāriju Izveidot kontu BEZMAKSAS

Mūsu mājaslapa izmanto sīkdatnes. Turpinot, mēs pieņemam, ka Jūs dodat atļauju izvietot sīkfailus, kā ir aprakstīts mūsu privātuma un sīkdatņu politiku.

×
Pierakstieties uz individuālu zvanu un uzziniet, kā LiveAgent var palīdzēt Jūsu biznesam.

Esam pieejami uz vairākiem datumiem

Pierakstīties uz demonstrāciju