VoIP raustīšanās

Vai jūs saskaraties ar dzirdamības problēmām VoIP zvana laikā? Iemesls var būt bieži sastopama problēma, ko sauc par raustīšanos vai VoIP(Balss caur Interneta Protokolu) raustīšanos .

Kas ir VoIP raustīšanās?

VoIP tehnoloģija pārvērš jūsu balss skaņas par datu paketēm. Šīs balss paketes tiek pārraidītas internetā un pēc tam konvertētas atpakaļ sākotnējā skanējumā.

Diemžēl aiztures un problēmas reizēm ietekmē sarunas kvalitāti. Kad tiek zaudētas paketes, cieš jūsu audio kvalitāte. Labākajā gadījumā pakešu pārraides aizkavēšanās nozīmē īsus pārtraukumus. Ļaunākajā, pakešu raustīšanās nozīmē, ka pazūd veseli vārdi. Par laimi, vienas paketes zudums var nebūt pamanāms. Tomēr, zaudējot vairāk pakešu, var tikt pārrauta visa pakešu straume. Tas nozīmē, ka jūsu saruna var tikt būtiski pārtraukta.

Klientu pētījuma ilustrācija

Kas ir tīkla raustīšanās?

Tīkla raustīšanās norāda, cik liels ir saņemamo pakešu kavējums. Piemēram, pirmā pakete tiek piegādāta 5 milisekundēs, otrā pakete tiek piegādāta 10 milisekundēs un pakešu tīkls tiek piegādāts 30 milisekundēs. Šajā piemērā tīkla kavējums laika gaitā pakāpeniski pasliktinās. Ja tas notiek ar VoIP trafiku, jūsu saruna var kļūt grūti saprotama. To, iespējams, izraisījusi liela tīkla pārslodze vai nepietiekams VoIP ātrums lēnā interneta savienojuma dēļ.

Līdz zināmai pakāpei visiem tīkliem piemīt tīkla raustīšanās. Nelielam iekšējam tīklam, piemēram, divu datoru privātam tīklam vienā telpā, parasti rasutīšanās būtu tuva nullei. Savukārt globālam uzņēmumam var būt tīkla savienojumi daudzās dažādās vietās un līdz ar to vairāk vietas, kur noraustīties.

Raustīšanās un Bez raustīšanās - piemērs

Iemesli, kas rada raustīšanos VoIP zvanos

Lai saprastu, kā raustīšanās problēmas rada sliktu zvanu kvalitāti, ir noderīgi saprast raustīšanās cēloni. Iespējams, ka jūsu VoIP tālruņa pakalpojumu sniedzējs viegli var novērst dažus sliktas zvanu kvalitātes iemeslus. Citu sliktas balss kvalitātes iemeslu novēršana, piemēram, nepareizi konfigurēts maršrutētājs, var būt sarežģītāki.

 • lejupielādes ātrums un augšupielādes ātrums – interneta ātrums bieži vien ir izšķirošs faktors, kad ciešat no sliktas zvanu kvalitātes videozvaniem vai VoIP tālruņa zvaniem. Te var palīdzēt bezvadu maršrutētāja uzlabošana vai lielāka ātruma savienojuma abonēšana.
 • nepareizi konfigurēts tīkls — tīkla iestatījumu izmaiņas, lai piešķirtu prioritāti tālruņa zvaniem, var palīdzēt uzreiz. Lūdziet tīkla operāciju nodaļai (vai IT atbalstam) palīdzību saistībā ar nepareizi konfigurētu tīklu.
 • bojāta aparatūra — laika gaitā aparatūra nolietojas. Piemēram, jums var būt bojāts Ethernet kabelis, kas savieno klēpjdatoru ar internetu. Tādā gadījumā radīsies neatšifrējami zvani un skaņas kvalitātes traucējumi.
 • biznesa VoIP nelietošana — biznesa VoIP sistēmas ir paredzētas augstas kvalitātes VoIP zvanu nodrošināšanai. Izmantojot vienkāršu sadzīves patērētāju VoIP sistēmu, no kvalitātes problēmām, piemēram, mucveida skaņas, var būt grūti izvairīties. Tāpēc jūsu VoIP prasībām ir jābūt skaidrām attiecībā uz jūsu pieņemamajiem VoIP raustīšanās līmeņiem.
 • VoIP zvanu kvalitātes iestatījumi — dažkārt ir nepieciešams veltīt laiku, pārskatot jūsu VoIP pakalpojumu sniedzēja iestatījumus un funkcijas detalizētā līmenī. Noklusētie uzstādījumi, iespējams, nav piemērotākie jūsu interneta pakalpojumu sniedzējam vai tīkla aprīkojumam. Apskatiet arī paplašinātās funkcijas, piemēram, raustīšanās (jitter) buferi un atbalss slāpēšanu.

VoIP zvanu raustīšanās efekti

Tagad, kad esam pievērsuši uzmanību tehniskajam pārskatam, ir pienācis laiks aptvert kādu būtisku praktiskas dabas aspektu. Kā pārmērīga raustīšanās ietekmē jūsu VoIP zvanus? Ir divi galvenie veidi, kā raustīšanās ietekmē jūsu VoIP pakalpojumu.

 • aprauti vārdi – neliela VoIP raustīšanās izraisa salīdzinoši nelielas kvalitātes problēmas. Piemēram, viens vai divi vārdi teikumā var būt nesadzirdami.
 • darbības traucējumi pakalpojumā un dīkstāves – Ja tīkla savienojums tiek pārtraukts, zvans var atvienoties vairākas sekundes. Īpaši slikta VoIP raustīšanās var izraisīt pilnīgu sarunas pārtraukšanu.
VoIP zvanu raustīšanās efekti - App - Uploads - 2021 - 09 - Research 10 5 8percent.svg

Kā veikt tīkla raustīšanās testu?

Ļoti zems raustīšanās līmenis minimāli ietekmēs jūsu audio signālu. Pirms svarīgiem zvaniem ieteicams pārbaudīt raustīšanās līmeni. Par laimi, pastāv bezmaksas joslas platuma testi, ko var izmantot, lai salīdzinātu jūsu tīkla savienojumu ar nozares standartiem.

Apsveriet iespēju izmēģināt kādu no šīm programmām, lai veiktu tīkla raustīšanās testu.

Ja nevēlaties izmantot specializētu programmatūras rīku, varat novērtēt raustīšanos manuāli. Atveriet komandlogu (sistēmā Windows nospiediet taustiņu Windows un ierakstiet CMD) un palaidiet komandu Ping uz atbilstošo vietni. Pēc tam rezultātus var ielīmēt raustīšanās kalkulatorā.

Raustīšanās kalkulatora piemērs

Kāds ir labs raustīšanās līmenis?

Labs raustīšanās līmenis ir mazāks par 30ms (t.i., 30 milisekundes)

Kāds ir pieņemams raustīšanās līmenis?

Jūsu mērķis ir 30 vai mazāk milisekundes, lai, veicot zvanus uz VoIP pakalpojumu, izvairītos no raustīšanās problēmām. Lai vēl vairāk uzlabotu veiktspēju, pēc iespējas samaziniet savu raustīšanās līmeni. Piemēram, izmantojiet pakalpojumu kvalitātes (QoS) tehnoloģiju, lai noteiktu VoIP zvanu prioritāti.

Cik liela raustīšanās ir slikta priekš VoIP?

Parasti VoIP pakalpojumam var rasties problēmas, ja raustīšanās līmenis pārsniedz 30 milisekundes. Lai uzlabotu zvanu kvalitāti, šeit ir daži virzieni, kam pievērst uzmanību.

 • pakalpojuma kvalitāte — daži VoIP pakalpojumu sniedzēji var palīdzēt samazināt raustīšanos līdz pieņemamam līmenim, izmantojot pakalpojuma tehnoloģijas kvalitāti.
 • Interneta pakalpojumu sniedzējs – Interneta pieslēguma kopējais ātrums ir nozīmīgs faktors. Tāpēc apsveriet iespēju lūgt padomu interneta pakalpojumu sniedzējam par veidiem, kā uzlabot veiktspēju.
 • Iestatījumi — Veltiet nedaudz laika, lai izpētītu bezvadu tīkla iestatījumus detalizētāk. Ja jums ir vienkāršs bezvadu maršrutētājs, pārslēgšanās uz Ethernet kabeli ir laba iespēja.

Kādi ir augsta raustīšanās līmeņa cēloņi?

Augstajam raustīšanās līmenim ir vairāki iemesli. Pārbaudiet tos visus, lai veiksmīgi identificētu problēmu.

 • savienojuma ātrums — Iesākumā pārskatiet interneta pakalpojumu sniedzēja piedāvāto maksimālo ātrumu. Mazs savienojuma ātrums ir galvenais iemesls augstam raustīšānās līmenim, tāpēc centieties iegūt visātrāko pakalpojumu, ko varat atļauties.
 • augšupielādes ātrums un lejupielādes ātrums — nākamais iemesls lielai raustīšanai ir mazs augšupielādes un lejupielādes ātrums.
 • tīkla datplūsma — ja tīkla datplūsma tiek pārslogota, var ciest VoIP ātrums. Lai tiktu galā ar šo uzdevumu, ieprogrammējiet maršrutētāju, lai tas uzturētu VoIP ātrumu.
Lejupielādes un augšupielādes ātrums

Problēmu novēršanas padomi raustīšanās līmeņa uzlabošanai

Šeit aprakstīti daži veidi, kā samazināt raustīšanās līmeni un uzlabot VoIP zvanus.

 • VoIP prasības — Iesākumā pārskatiet VoIP zvaniem nepieciešamās minimālās prasības.
 • bezvadu maršrutētāja iestatījumi — pārskatiet maršrutētāja iestatījumus un funkcijas. Piemēram, iegūstiet labāku ātrumu, izmantojot 5 GHz frekvenci, nevis 2,4 GHz.
 • tīkla administrēšana – Ja uzņēmuma izaugsme ir prioritāte, lūdziet savu tīkla nodaļu palīdzēt samazināt raustīšanos. Tā varbūt var sniegt papildu padomus, ko varat darīt, lai novērstu nepietiekama joslas platuma problēmas.

Looking for the best VoIP provider for you?

LiveAgent offers integrations with plenty of VoIP providers, making it easy to choose the best one that fits your needs. Curious about the options?

Frequently asked questions

Kas ir VoIP raustīšanās?

VoIP raustīšanās ir problēma, kas ietekmē VoIP zvanu kvalitāti. Tā ir saņemamo pakešu kavēšanās zvanu laikā. Ja kavēšanās pakešu saņemšanā ir liela, zvanam var būt audio kvalitātes problēmas.

Kas ir tīkla raustīšanās?

Tīkla raustīšanās ir situācija, kad pastāv ievērojamas variācijas pakešu saņemšanas aizturē. Tas var ietekmēt tiešsaistes spēles, videokonferences un citas darbības internetā.

Kas izraisa raustīšanos VoIP zvanu laikā?

Tā galvenie iemesli ir nepareizi konfigurēts tīkls, bojāta aparatūra un mazs interneta ātrums. Raustīšanos var izraisīt arī tas, ka nav pareizi iestatīta pakalpojumu kvalitāte.

Kādi ir VoIP savienojuma raustīšanās efekti?

Raustīšanās galvenais iespaids uz VoIP zvaniem ir nomesti zvani, iztrūkstoši vārdi un pakalpojumu traucējumi.

Kā izklausās VoIP raustīšanās skaņa?

VoIP raustīšanās rezultāts ir grūti izprotama saruna. Jūs varat nedzirdēt pusi no vārdiem, ko saka otrs cilvēks. Tāpat cilvēks, ar kuru jūs runājat, var nesadzirdēt jūs pareizi.

Kā aprēķināt raustīšanās līmeni?

Visvienkāršākais veids, kā aprēķināt raustīšanos, ir izmantot jitter programmatūras rīku. Piemēram, varat lejupielādēt programmu Solar winds jitter test vai PRTG tīkla monitora rīku. Abi šie rīki piedāvā bezmaksas izmēģinājuma versiju.

Kāda ir pieņemama raustīšanās priekš VoIP?

Pieņemama VoIP sakaru raustīšanās ir 30 milisekundes.

Kāpēc mans savienojums stipri raustās?

Jūsu VoIP raustīšanās var būt paaugstināta vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, interneta savienojums var būt pārāk lēns, lai atbalstītu VoIP zvanus. Otrkārt, jūsu savienojums var būt pārāk daudz noslogots (piem., tiešsaistes spēles, VoIP zvani, video straumēšana utt.). Treškārt, maršrutētājā, iespējams, nav nokonfigurēta VoIP zvanu prioritāte (t.i., pakalpojumu kvalitātes iestatījums).

Kā samazināt raustīšanos VoIP zvanu laikā?

Ir daži viegli veidi, kā novērst VoIP zvanu raustīšanos. Sāciet ar pārslēgšanos uz Ethernet kabeli, jo tas piedāvā lielāku ātrumu nekā bezvadu savienojums. Tālāk, VoIP zvanu laikā aizveriet programmas, kas nav saistītas ar VoIP, lai palielinātu joslas platumu. Ja šie soļi nepalīdz, mēģiniet uzlabot pakalpojumu kvalitātes iestatījumus , un norādīt VoIP zvanu prioritāti.

Atgriezties uz Glosāriju Izveidot kontu BEZMAKSAS

Mūsu mājaslapa izmanto sīkdatnes. Turpinot, mēs pieņemam, ka Jūs dodat atļauju izvietot sīkfailus, kā ir aprakstīts mūsu privātuma un sīkdatņu politiku.

×
Pierakstieties uz individuālu zvanu un uzziniet, kā LiveAgent var palīdzēt Jūsu biznesam.

Esam pieejami uz vairākiem datumiem

Pierakstīties uz demonstrāciju