Pēdējo reizi atjaunināts: 2023.gada 2.oktobrī

Quality Unit, s. r. o. sniedz Jums savu Pakalpojumu (turpmāk tekstā – “LiveAgent”), izmantojot savu mājaslapu, kas atrodas *.ladesk.com (Jūsu konta URL).

Quality Unit, s. r. o. izmanto konkrētus apakšapstrādātājus, kas palīdz sniegt LiveAgent Pakalpojumu.

Kas ir apakšapstrādātājs:

Apakšapstrādātājs ir trešās puses datu apstrādātājs, kuru ir piesaistījis LiveAgent un kuram ir vai, iespējams, būs piekļuve Pakalpojuma Datiem (kas var saturēt Personas Datus) vai kurš tos apstrādās. LiveAgent izmanto dažāda veida apakšapstrādātājus, lai veiktu dažādas funkcijas, kā paskaidrots tālāk esošajās tabulās.

Pienācīga rūpība:

LiveAgent apņemas izmantot komerciāli pamatotu atlases procesu, kurā tas novērtē potenciālo apakšapstrādātāju, kuriem būs vai var būt piekļuve Pakalpojuma Datiem vai kuri tos apstrādās, drošības, privātuma un konfidencialitātes praksi.

Līgumā noteiktās garantijas:

LiveAgent pieprasa saviem apakšapstrādātājiem pildīt līdzvērtīgus pienākumus, kādi tiek prasīti no LiveAgent (kā Datu Apstrādātāja), kā noteikts LiveAgent Datu Apstrādes Līgumā (“DPA”), ieskaitot, bet neaprobežojoties ar šādām prasībām:

– apstrādāt Personas Datus saskaņā ar datu pārziņa (t. i., Abonenta) dokumentētajiem norādījumiem (ko LiveAgent rakstiski paziņojis attiecīgajam apakšapstrādātājam);

– saistībā ar apakšapstrādes darbu izmantot tikai uzticamus darbiniekus, uz kuriem attiecas līgumiskas saistības ievērot datu konfidencialitāti un drošību, ciktāl tas ir piemērojams saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem;

– nodrošināt regulāras apmācības drošības un datu aizsardzības jomā personālam, kam tiek piešķirta piekļuve Personas Datiem;

– īstenot un uzturēt atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus;

– nekavējoties informēt LiveAgent par jebkādiem notiekošajiem vai iespējamajiem drošības pārkāpumiem; un sadarboties ar LiveAgent, lai attiecīgi izskatītu datu pārziņu, datu subjektu vai datu aizsardzības iestāžu pieprasījumus.

Šie noteikumi nepiešķir Klientiem nekādas papildu tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, un tie nav uzskatāmi par saistošu līgumu. Šeit sniegtā informācija ir sniegta tikai tādēļ, lai ilustrētu LiveAgent apakšapstrādātāju iesaistīšanas procesu, kā arī lai sniegtu aktuālo trešo pušu apakšapstrādātāju sarakstu šo noteikumu apstiprināšanas dienā (kurus LiveAgent var izmantot savu Pakalpojumu sniegšanai un atbalstam).

Ja esat LiveAgent klients un vēlaties noslēgt ar mums datu aizsardzības līgumu (DPA), lūdzu, rakstiet mums uz andrej@liveagent.com.

Infrastruktūras apakšapstrādātāji

LiveAgent pieder vai tas kontrolē piekļuvi infrastruktūrai, ko LiveAgent izmanto Pakalpojumiem iesniegto Pakalpojumu Datu izvietošanai, izņemot turpmāk norādītos gadījumus. Pašlaik LiveAgent Pakalpojumus nodrošinošās sistēmas atrodas koplietošanas telpās Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropā.

Klienta konti tiek izveidoti kādā no šiem reģioniem, atkarībā no tā, kur Klients atrodas. Klienta Pakalpojumu dati pēc tam paliek šajā reģionā, ja vien Klients un LiveAgent nav vienojušies citādi, taču tos var pārvietot starp datu centriem reģionā, lai nodrošinātu Pakalpojumu veiktspēju un pieejamību. Tālāk tabulā ir aprakstītas valstis un juridiskās personas, kas iesaistītas LiveAgent Pakalpojumu Datu glabāšanā.

ServeriLinode, LLC (atrašanās vieta ES) LiveAgent serveri tiek izvietoti III+ vai IV līmeņa vai PCI DSS, SSAE-16 vai ISO 27001 prasībām atbilstošos objektos. Datu centru objekti tiek nodrošināti ar dublētu elektroenerģiju, katrā no tiem ir UPS un rezerves ģeneratori.
ServeriLinode, LLC (atrašanās vieta Apvienotajā Karalistē) LiveAgent serveri tiek izvietoti III+ vai IV līmeņa vai PCI DSS, SSAE-16 vai ISO 27001 prasībām atbilstošos objektos. Datu centru objekti tiek nodrošināti ar dublētu elektroenerģiju, katrā no tiem ir UPS un rezerves ģeneratori.
Serveri Linode, LLC (atrašanās vieta ASV) LiveAgent serveri tiek izvietoti III+ vai IV līmeņa vai PCI DSS, SSAE-16 vai ISO 27001 prasībām atbilstošos objektos. Datu centru objekti tiek nodrošināti ar dublētu elektroenerģiju, katrā no tiem ir UPS un rezerves ģeneratori.
ServeriLinode, LLC (atrašanās vieta Singapūrā) LiveAgent serveri tiek izvietoti III+ vai IV līmeņa vai PCI DSS, SSAE-16 vai ISO 27001 prasībām atbilstošos objektos. Datu centru objekti tiek nodrošināti ar dublētu elektroenerģiju, katrā no tiem ir UPS un rezerves ģeneratori.
Serveri Amazon Web Services, LLC LiveAgent serveri tiek izvietoti III+ vai IV līmeņa vai PCI DSS, SSAE-16 vai ISO 27001 prasībām atbilstošos objektos. Datu centru objekti tiek nodrošināti ar dublētu elektroenerģiju, katrā no tiem ir UPS un rezerves ģeneratori.
Serveri Amazon Web Services, LLC (ASV klienti) — Kalifornija
LiveAgent serveri tiek izvietoti Tier III+ vai IV vai PCI DSS, SSAE-16 vai ISO 27001 prasībām atbilstošos objektos. Datu centru objekti tiek nodrošināti ar dublētu elektroenerģiju, katrā no tiem ir UPS un rezerves ģeneratori.
ServeriAmazon Web Services, LLC (APAC klienti) — Singapūra
LiveAgent serveri tiek izvietoti Tier III+ vai IV vai PCI DSS, SSAE-16 vai ISO 27001 prasībām atbilstošos objektos. Datu centru objekti tiek nodrošināti ar dublētu elektroenerģiju, katrā no tiem ir UPS un rezerves ģeneratori.
Serveri Websupport, s.r.o. (ES klienti) LiveAgent serveri tiek izvietoti III+ vai IV līmeņa vai PCI DSS, SSAE-16 vai ISO 27001 prasībām atbilstošos objektos. Datu centru objekti tiek nodrošināti ar dublētu elektroenerģiju, katrā no tiem ir UPS un rezerves ģeneratori.

Citi apakšapstrādātāji

LiveAgent pakalpojuma sniegšanai izmanto atsevišķus pakalpojumu Apakšapstrādātājus. Lai nodrošinātu attiecīgo funkcionalitāti, šie apakšapstrādātāji var piekļūt Pakalpojuma Datiem.

PakalpojumsQuality Unit, LLC Quality Unit, LLC ir Quality Unit dalīborganizācija. Quality Unit, LLC darbojas kā apakšapstrādātājs, lai nodrošinātu LiveAgent Pakalpojumu.
PakalpojumsQuality Unit Ukraina Quality Unit Ukraine darbojas kā apakšuzņēmējs LiveAgent Pakalpojuma sniegšanā.
PakalpojumsTwilio, Inc. LiveAgent izmanto Twillio kā savu VoIP pakalpojumu sniedzēju.
PakalpojumsIntuit
Quality Unit izmanto MailChimp, lai nodrošinātu pieteikumu apstrādi un e-pasta funkcionalitāti.
PakalpojumsOpenAI
Quality Unit izmanto OpenAI, lai uzlabotu klientu apkalpošanas atbildes un funkcionalitāti.

Apakšuzņēmēji

Lai nodrošinātu diennakts klientu apkalpošanas pieejamību, LiveAgent sadarbojas ar apakšuzņēmējiem, kuri var piekļūt Pakalpojuma Datiem. Ar visiem apakšuzņēmējiem ir noslēgti līgumi, un tiem ir jāievēro drošības vadlīnijas, no kurām viena ir – piekļūt šādiem datiem iespējams tikai ar iepriekšēju klienta piekrišanu. 

Saistītie Raksti

Mūsu mājaslapa izmanto sīkdatnes. Turpinot, mēs pieņemam, ka Jūs dodat atļauju izvietot sīkfailus, kā ir aprakstīts mūsu privātuma un sīkdatņu politiku.

Start Free Trial x