Bezmaksas Izmēģinājums
  • Features
  • Vairākas palīdzības pieteikumu cilnes

Vairākas palīdzības pieteikumu cilnes

Liveagent piedāvā iespēju vienlaikus turēt atvērtus vairākus pieteikumus. Viegli pārslēdzieties no viena pieteikuma uz citu un atrisiniet tos visus vienlaikus.

Ja vēlaties ierobežot savu aģentu darbu vienlaikus tikai pie viena pieteikuma, to var izdarīt, ieslēdzot algoritmu “Prioritāte”.

Answering multiple emails at once?

Take advantage of our multiple tabs feature that allows you to work on multiple tickets simultaneously. Try it today. No credit card required.

Start free 14-day trial

Poga “Prioritāte”

Noklikšķinot uz pogas “Prioritāte”, aģenti var atvērt tiem piešķirtos pieteikumus un tie ir jāatrisina.

Pastāv arī iespēja uzstādīt funkciju, kurā jūsu aģenti varēs atbildēt tikai uz tiem pieteikumiem, kas atvērti ar pogu “Prioritāte”. Šādā gadījumā aģenti nevarēs atbildēt uz pieteikumiem, kas atvērti no pieteikumu saraksta. Viņi varēs atvērt tikai vienu pieteikumu vienlaikus, tāpēc vairākas pieteikumu cilnes netiks iespējotas un aģentiem būs jārisina katrs pieteikums pēc kārtas.

Prioritātes-Poga-LiveAgent
Poga “Prioritāte”

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo