Pēdējo reizi atjaunināts: 28. oktobris 2019

Quality Unit, s. r. o. sniedz Jums savu Pakalpojumu (turpmāk tekstā – “LiveAgent”), izmantojot savu tīmekļa vietni, kas atrodas *.ladesk.com (Jūsu konta URL).

Quality Unit, s. r. o. izmanto noteiktus apakšapstrādātājus, lai palīdzētu tai sniegt LiveAgent Pakalpojumu.

Kas ir apakšapstrādātājs:

Apakšapstrādātājs ir trešās puses datu apstrādātājs, kuru ir piesaistījis LiveAgent un kuram ir vai, iespējams, būs piekļuve Pakalpojumu datiem (kas var saturēt Personas datus) vai kurš tos apstrādās. LiveAgent izmanto dažāda veida apakšapstrādātājus, lai veiktu dažādas funkcijas, kā paskaidrots zemāk esošajās tabulās.

Pienācīga rūpība:

LiveAgent apņemas izmantot komerciāli pamatotu atlases procesu, kurā tas novērtē piedāvāto apakšapstrādātāju, kuriem būs vai var būt piekļuve Pakalpojumu datiem vai kuri tos apstrādās, drošības, privātuma un konfidencialitātes praksi.

Līgumā noteiktās garantijas:

LiveAgent pieprasa saviem apakšapstrādātājiem pildīt līdzvērtīgus pienākumus, kādi tiek prasīti no LiveAgent (kā datu apstrādātāja), kā noteikts LiveAgent datu apstrādes līgumā (“DPA”), ieskaitot, bet neaprobežojoties ar šādām prasībām:

– apstrādāt Personas datus saskaņā ar datu pārziņa (t. i., Abonenta) dokumentētiem norādījumiem (ko LiveAgent rakstiski paziņojis attiecīgajam apakšapstrādātājam);

– saistībā ar apakšapstrādes darbībām izmantot tikai uzticamus darbiniekus, uz kuriem attiecas līgumiskas saistības ievērot datu konfidencialitāti un drošību, ciktāl tas ir piemērojams saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem;

– nodrošina regulāras apmācības drošības un datu aizsardzības jomā personālam, kam piešķir piekļuvi personas datiem;

– īstenot un uzturēt atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus;

– nekavējoties informēt LiveAgent par jebkādiem faktiskiem vai iespējamiem drošības pārkāpumiem; un sadarboties ar LiveAgent, lai attiecīgi izskatītu datu pārziņu, datu subjektu vai datu aizsardzības iestāžu pieprasījumus.

Šī politika nepiešķir Klientiem nekādas papildu tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, un tā nav uzskatāma par saistošu līgumu. Šeit sniegtā informācija ir sniegta tikai tādēļ, lai ilustrētu LiveAgent apakšapstrādātāju iesaistīšanas procesu, kā arī lai sniegtu faktisko trešo personu apakšapstrādātāju sarakstu šīs politikas pieņemšanas dienā (kurus LiveAgent var izmantot savu pakalpojumu sniegšanā un atbalstā).

Ja esat LiveAgent klients un vēlaties noslēgt ar mums datu aizsardzības līgumu (DPA), lūdzu, rakstiet mums uz andrej@liveagent.com.

Infrastruktūras apakšapstrādātāji

LiveAgent pieder vai tā kontrolē piekļuvi infrastruktūrai, ko LiveAgent izmanto Pakalpojumu datu, kas iesniegti Pakalpojumos, izvietošanai, izņemot turpmāk norādītos gadījumus. Pašlaik LiveAgent Pakalpojumu ražošanas sistēmas atrodas koplietošanas telpās Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropā.

Klienta konti tiek izveidoti vienā no šiem reģioniem atkarībā no tā, kur Klients atrodas; Klienta Pakalpojumu dati pēc tam paliek šajā reģionā, ja vien Klients un LiveAgent nav vienojušies citādi, taču tos var pārvietot starp datu centriem reģionā, lai nodrošinātu Pakalpojumu veiktspēju un pieejamību. Tālāk tabulā ir aprakstītas valstis un juridiskās personas, kas iesaistītas LiveAgent Pakalpojumu datu glabāšanā.

ServeriLinode, LLC (atrašanās vieta ES) LiveAgent serveri tiek izvietoti III+ vai IV līmeņa vai PCI DSS, SSAE-16 vai ISO 27001 prasībām atbilstošās telpās. Datu centru iekārtas tiek nodrošinātas ar dublētu elektroenerģiju, katrā no tiem ir UPS un rezerves ģeneratori.
ServeriLinode, LLC (atrašanās vieta Apvienotajā Karalistē) LiveAgent serveri tiek izvietoti III+ vai IV līmeņa vai PCI DSS, SSAE-16 vai ISO 27001 prasībām atbilstošās telpās. Datu centru iekārtas tiek nodrošinātas ar dublētu elektroenerģiju, katrā no tiem ir UPS un rezerves ģeneratori.
Serveri Linode, LLC (atrašanās vieta ASV) LiveAgent serveri tiek izvietoti III+ vai IV līmeņa vai PCI DSS, SSAE-16 vai ISO 27001 prasībām atbilstošās telpās. Datu centri tiek darbināti ar dublētu elektroenerģiju, katrā no tiem ir UPS un rezerves ģeneratori.
ServeriLinode, LLC (atrašanās vieta Singapūrā) LiveAgent serveri tiek izvietoti III+ vai IV līmeņa vai PCI DSS, SSAE-16 vai ISO 27001 prasībām atbilstošās telpās. Datu centru iekārtas tiek nodrošinātas ar dublētu elektroenerģiju, katrā no tiem ir UPS un rezerves ģeneratori.
Serveri Amazon Web Services, LLC LiveAgent serveri tiek izvietoti III+ vai IV līmeņa vai PCI DSS, SSAE-16 vai ISO 27001 prasībām atbilstošās telpās. Datu centru iekārtas tiek nodrošinātas ar dublētu elektroenerģiju, katrā no tiem ir UPS un rezerves ģeneratori.
Serveri Websupport, s.r.o. (ES klienti) LiveAgent serveri tiek izvietoti III+ vai IV līmeņa vai PCI DSS, SSAE-16 vai ISO 27001 prasībām atbilstošās telpās. Datu centru iekārtas tiek apgādātas ar dublētu elektroenerģiju, katrā no tām ir UPS un rezerves ģeneratori.

Citi apakšapstrādātāji

LiveAgent pakalpojuma sniegšanai izmanto noteiktus pakalpojumu apakšapstrādātājus. Lai nodrošinātu attiecīgo funkcionalitāti, šie apakšapstrādātāji var piekļūt pakalpojuma datiem.

PakalpojumsQuality Unit, LLC Quality Unit, LLC ir Quality Unit dalīborganizācija. Quality Unit, LLC darbojas kā apakšapstrādātājs, lai nodrošinātu LiveAgent pakalpojumu.
PakalpojumsQuality Unit Ukraina Quality Unit Ukraine darbojas kā apakšuzņēmējs LiveAgent pakalpojuma sniegšanā.
PakalpojumsTwilio, Inc. LiveAgent izmanto Twillio kā VoIP pakalpojumu sniedzēju.

Apakšuzņēmēji

Lai nodrošinātu diennakts klientu apkalpošanas pieejamību, LiveAgent sadarbojas ar apakšuzņēmējiem, kuri var piekļūt pakalpojumu datiem. Ar visiem apakšuzņēmējiem ir noslēgti līgumi, un tiem ir jāievēro drošības vadlīnijas, no kurām viena ir piekļūt šādiem datiem tikai ar iepriekšēju klienta piekrišanu. 

Saistītie Raksti
Liveagent piedāvā žurnālu par izpildītajiem un neizpildītajiem SLA par noteiktu laika diapazonu un Nodaļu. Atsevišķus ierakstus var kārtot pēc dažādiem filtriem.

SLA žurnāla atskaite

LiveAgent ir efektīvs risinājums klientu apkalpošanai, nodrošinot ātru atbildes laiku un daudzvalodu atbalstu. Tas piedāvā arī SLA žurnālu atskaitei, kas apkopo informāciju par pakalpojumu sniegšanas līmeni un nodrošina labāku atskaites punktu/situāciju analīzi. Uzticams pakalpojums ar labu atbalstu un funkcijām.

Mūsu mājaslapa izmanto sīkdatnes. Turpinot, mēs pieņemam, ka Jūs dodat atļauju izvietot sīkfailus, kā ir aprakstīts mūsu privātuma un sīkdatņu politiku.

Start Free Trial x